Prečo všetci nadávajú na otca a súd, keď Alexia išla do ústavu vinou matky?

Konečne rozhodnutie, ktoré zatočilo s matkou przniacou dušu dieťaťa? Zrejme áno! Prečo je ale celý ten cirkus okolo neho? Vieme vôbec, o čo tam ide?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (15)

Okolo prípadu maloletej Alexie (11 rokov) sa v slovenských a českých médiách spustil obrovský humbug. Výrazy ako zverstvo, týranie, volanie po spravodlivosti atď. zaznievajú z každej strany. Každý je pripravený prezentovať svoje stanovisko, každý má jasno v tom, že sudca a otec patria pomaly na šibenicu. A že dieťaťu sa deje obrovská krivda a neprávosť.

Novinárska zberba masívne ovplyvňuje verejnú mienku v prospech matky a v neprospech otca. O čo ale v skutočnosti v tomto prípade ide? A vôbec, videl už niekto z tých, čo "zasvätene" píšu v médiách o tejto veci celý rozsudok Krajského súdu v Brne?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nikto ho zatiaľ nevidel. Okrem matky, otca a kolízneho opatrovníka dieťaťa. Otec ho nechce zverejniť, kým nebude vykonaný, to chápem. Prečo ho však nezverejnila matka, ak o ňom tvrdí, že je nesprávny? Ak naozaj odporuje právu (či už českému alebo európskemu) nie je nič jednoduchšie, ako usvedčiť súd z porušenia zákona a basta fidli. Ale namiesto toho matka Alexie zverejňuje srdcervúce články a fotky s ešte srdcervúcejšími komentármi. Pokiaľ ho nebudeme mať k dispozícii celý, tak nevieme komplexne zhodnotiť, o čo ide a vytvára sa tak priestor na tie najšialenejšie výmysly.

Našťastie český bulvárny plátok Blesk zverejnil na webe aspoň časti uvedeného rozsudku (https://www.blesk.cz/galerie/regiony-brno-brno-zpravy/931330/je-to-poprava-rika-o-rozsudku-mama-alexie-11-divka-musi-hned-na-prevychovu-aby-se-naucila-milovat-otce?foto=1). Je ich málo a určite prešli redakčnou selekciou, ale aj tak čo to prezrádzajú. A veru, nič pekné o matke tam nie je.

SkryťVypnúť reklamu

Dozvedáme sa, že o zverení maloletej Alexie do výhradnej starostlivosti otca rozhodol už prvostupňový okresný súd. Krajský jeho rozhodnutie v odvolacom konaní potvrdil ako správne.

V ods. 9 odôvodnenia rozsudku sa píše, že matka nemala výhrady s umiestnením Alexie do ústavnej starostlivosti, ale nesúhlasí so zverením dieťaťa do starostlivosti otca. Ďalej sa tam píše, že v konaní bolo preukázané, že k stretnutiam dieťaťa s otcom nedochádzalo ani napriek opakovaným apeláciám orgánov ochrany dieťaťa, hoci matka deklarovala už v konaní pred okresným súdom, že je pripravená realizovať asistované stretnutie (ale od apríla 2019 do 6.11.2019 k žiadnemu nedošlo, pretože sa orgánu ochrany dieťaťa nepodarilo s matkou stretnutie dohodnúť).

SkryťVypnúť reklamu

Na to otec oslovil Krízové centrum pre deti a dospievajúcich so žiadosťou, aby sa stretnutie uskutočnilo na ich pôde v prítomnosti psychológa. Matka voči tomu robila obštrukcie, ale napokon sa uskutočnili 3 stretnutia. Po treťom matka podala na pracovníkov krízového centra sťažnosť a ďalšie stretnutia odmietala realizovať s odôvodnením, že trvá na riadnych stretnutiach podľa rozhodnutia súdu a nie asistovaných (t.j. nie na neutrálnej pôde v prítomnosti psychológa/odborných pracovníkov krízové centra pre deti a dospievajúcich). Ďalšie stretnutia dieťaťa s otcom sa už neuskutočnili.

Súd zistil, že otec sa na prevzatie dieťaťa na stretnutie riadne dostavuje, okrem prípadov, kedy sa riadne ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

SkryťVypnúť reklamu

Čiže, aj okresný aj krajský súd rozhodli, že dieťa sa zveruje do výhradnej starostlivosti otca od 1.7.2020. Krajský súd v ods. 26 odôvodnenie rozsudku doplnil, že do tej doby bude dieťa umiestnené v Krízovom centre pre deti a dospievajúcich, kde bude v obmedzenom kontakte s oboma rodičmi a mimo určeného času ho rodičia nesmú kontaktovať. Stretnutia budú v prítomnosti odborného pracovníka s oprávnením stretnutie kedykoľvek ukončiť. Tie stretnutia súd určil cez víkend, teda mimo pracovného času krízového centra, čo odôvodnil tým, že cez pracovný týždeň má maloletá školu a veľa mimoškolských aktivít a otec dochádza z ďalekého Prešova. Vyjadril názor, že krízové centrum nebude mať problém zabezpečiť na stretnutia odborného pracovníka, keďže je centrom pre okamžitú pomoc.

No a samozrejme, ak chce otec dieťa po 1.7.2020 premiestniť na Slovensko, musí dovtedy alebo získať súhlas matky s premiestnením, alebo získať rozhodnutie súdu povoľujúce premiestnenie dieťaťa z Českej republiky do Slovenskej republiky. 

Toto sú doteraz známe časti rozsudku. Okrem toho uvádzajú niektoré média aj odvolávky na rozsudok (vzhľadom na hlúposti, aké doteraz médiá prezentovali, treba byť opatrný). Napr.:

Blesk uvádza, že matke boli opakovane ukladané poriadkové pokuty vo výške 5.000 KČ za každé zmarenie stretnutia dieťaťa s otcom (viď https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/630717/je-to-poprava-rika-o-rozsudku-mama-alexie-11-divka-musi-hned-na-prevychovu-aby-se-naucila-milovat-otce.html). 

Ďalej Blesk uvádza z rozhodnutia: 

- z dokazovania vyplynulo, že vzťah dieťaťa a otca je potrebné prehlbovať

- o styku dieťaťa s matkou na čas po 1.7.2020 je predčasné rozhodovať s odôvodnením, že rodič, ktorému je dieťa zverené do výhradnej starostlivosti je povinný riadne sa dohodnúť s druhým rodičom o styku s dieťaťom, a ak by sa nedohodli alebo bola dohoda porušovaná, je súd oprávnený styk s dieťaťom upraviť

- Alexiin názor súd pozná už z prvostupňového konania, takže je neúčelné, aby znova absolvovala výsluch v tej veci a aj tak nemôže prihliadať na jej názor vzhľadom na pôsobenie matky na maloletú

- názor maloletého nie je v konaní výhradný, ale iba jeden z dôkazov

- súd dospel k záveru, že matka bráni styku maloletej s otcom

V tej mase hlúpostí, čo médiá zverejňujú o tomto prípade, pomaly tieto fakty zanikajú. A čo nám hovoria? Iste, budeme ich hodnotiť, ale nie sú úplné, takže v mnohých veciach sa budem len domnievať, ale aj tak je to zaujímavé, k čomu sa ich vyhodnotením dopracujeme.

1) Prípad vyzerá (na základe dostupných textov rozsudku) tak, že matka dlhodobo marila stretnutia dieťaťa s otcom metódou špekulácie (to dieťa, nie ja, ja sa snažím, ako sa len dá), na stretnutia ho nepripravovala, nevychovávala ho v rešpekte druhému rodičovi, nerešpektovala pokyny súdu a orgánov ochrany dieťaťa a robila všetko preto, aby si dieťa nemohlo vypestovať riadny vzťah s otcom. Podľa všetkého súd dospel k záveru, že matka na dieťa aktívne pôsobila tak, aby malo k otcovi negatívny postoj.

2) Matkine pôsobenie na dieťa vyhodnotil tak, že vážne ohrozuje alebo narušuje výchovu dieťaťa alebo jeho telesný, rozumový či duševný stav, alebo jeho riadny vývoj do tej miery, že je to v rozpore so záujmom dieťaťa, odňal jej ho, a zveril ho do výhradnej starostlivosti otca. S ohľadom na v konaní preukázaný vzťah, aký má maloletá k otcovi po dlhoročnej matkinej výhradnej starostlivosti, musel ju na čas, kým v tomto vzťahu nedôjde k náprave, umiestniť do ústavnej starostlivosti.

3) Akokoľvek budeme nazerať na vec, hlavnú vinu za to, že maloletá išla do ústavu nesie matka. Keby ju riadne viedla k rešpektu k druhému rodičovi a podporovala by vytvorenie riadneho vzťahu medzi nimi, mohla ísť maloletá rovno k otcovi a nemusela by byť teraz v ústavnej starostlivosti.

4) Matka maloletej Alexi musí zverejniť celý rozsudok okresného aj krajského súdu. Bez ich celého znenia nevieme hodnotiť prípad tak, ako to urobili súdy. Vzhľadom na pretrvávajúci stav (hej, protizákonný, nehumánny, nelegitímny, primitívny atď.), kedy súdy v zásade rozhodujú v prospech matky by bolo zaujímavé vedieť, čo musela matka nastvárať, aby súd uznal, že škodí riadnemu vývoju dieťaťa do tej miery, že jej ju musel odňať. Je to uvedené v odôvodneniach rozsudkov okresného a krajského súdu. Takže opäť výzva matke - zverejniť oba rozsudky!!!

5) A je tu ešte zásadná otázka - čo za "mafiu" rozohralo celý tento cirkus v prospech matky a očierňujúci otca a súdy? Kto za tým všetkým stojí a čo má byť cieľom celej kampane? 

Zoran Palinský

Zoran Palinský

Bloger 
  • Počet článkov:  10
  •  | 
  • Páči sa:  0x

kým sa nestanete účastníkom súdneho konania, neuveríte, len čo ním ste, neveríte. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

52 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
SkryťZatvoriť reklamu