Podvodná archeológia v službách štátu - 2.diel.

Začiatkom septembra som napísal blog: http://palozajac.blog.sme.sk/c/432331/podvodna-archeologia-v-sluzbach-statu.html, o tom ako NDS a.s. realizuje archeologický výskum na obchvate Bratislavy D4 a R7 –bez súťaže za 3 milióny eur!

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Keď som to zároveň prezentoval na tlačovke, tak následná odpoveď hovorkyne NDS bola : „... lebo časová tieseň...“ http://www.teraz.sk/import/nds-sutaz-na-archeologicky-vyskum/216461-clanok.html .

Obchvat Bratislavy D4 a rýchlostná cesta R7 sa pripravuje viac ako 10 rokov a posledné 2 roky bol pripravovaný ako PPP projekt. To nikoho na ministerstve dopravy, vrátane drahej poradenskej firmy, ani na NDS a.s. nenapadlo, že bude potrebné pripraviť súťaž na archeologický výskum? Alebo to bol zámer, aby to mohla NDS a.s. zadať priamo bez súťaže za 3 milióny eur ? Aké sú výsledky tohto výskumu pre celú spoločnosť? Aká je efektivita tohto výskumu? Ak nevedia odpovedať na tieto otázky zodpovední pracovníci ministerstva dopravy a NDS a.s., tak logická odpoveď je, že sa jedná o finančný tunel a korupciu!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

O šafárení na archeologických výskumoch pri výstavbe diaľnic a ciest I.triedy sa v posledných rokoch medzi stavbármi a archeológmi pošuškáva veľa, ale prelomiť mlčanie je ťažké. Každý z nich chce od štátu zákazku, roboty je málo a na malom Slovensku sa všetci navzájom poznajú.

Aj preto som si na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám vypýtal informácie od NDS a.s. a Slovenskej správy ciest(SSC) o archeologických výskumoch na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I.triedy za posledné 4 roky. Pre porovnanie som si vyžiadal informácie aj od Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), ktoré spravuje všetky diaľnice a cesty 1.triedy v Českej republike. Odpovede som dostal, ponúkam niekoľko postrehov a porovnaní:

SkryťVypnúť reklamu

1. Hneď prvá moja otázka pre NDS, SSC a ŘSD a ich odpovede, môžu byť kľúčové pre podstatne rozdielne ceny archeologických výskumov v Čechách a na Slovensku:

Ako obstaráva NDS,SSC a ŘSD dodávateľa archeologického výskumu?

Odpoveď NDS a.s. : Výber oprávneného podzhotoviteľa na archeologický prieskum je v kompetencii zhotoviteľa stavby – hlavnom dodávateľovi stavebných prác. (Pozn.: okrem megazákazky obchvatu Bratislavy)

Odpoveď ŘSD(ČR) : ŘSD realizuje na archeologický výskum výberové konanie samostatne podľa zákona o verejnom obstarávaní a tento nie je súčasťou obstarávanie stavebných prác.

Tu vidím príčinu obrovských rozdielov medzi cenami v Čechách a na Slovensku. Ak by sa aj na Slovensku samostatne súťažili jednotlivé zákazky, tak by sa mali možnosť prihlásiť do každej súťaže viaceré firmy, vrátane SAV alebo regionálnych múzeí . Toto by mohlo transparentne vygenerovať najlepšiu cenu pre zadávateľa, ktorý je financovaný z našich daní!

SkryťVypnúť reklamu

Aká je dnešná realita na Slovensku? Archeologický výskum na diaľniciach je súčasťou stavebnej zákazky a tvorí veľmi malý podiel z celkovej ceny diela. Preto cene za arch. výskum súťažiace stavebné firmy neprikladajú veľký význam. Víťazná stavebná firma si vyberie, alebo je jej „doporučená“, podzhotoviteľská firma pre archeologický výskum. Veľakrát následne dôjde k výraznému navýšeniu ceny za tento výskum, aj na základe pokynu na rozšírenie výskumu. Ale stavebná firma sa s tým netrápi – navýšené prostriedky schváli objednávateľ ako nárok zhotoviteľa na navýšenie rozsahu prác. Zaplatíme to ale my! Že to nie sú zanedbateľné peniaze, Vám dokážem nižšie.

SkryťVypnúť reklamu

2. Obchvat Bratislavy D4 a rýchlostná cesta R7 : NDS a.s potvrdila informáciu, že arch. výskum realizovala firma AA Terra Antiqua z Rimavskej Soboty v čiastke viac ako 3 milióny eur s DPH! Táto firma robila tento výskum ako subdodávateľ pre Dopravoprojekt a.s., ktorý to zazmluvnil s NDS.as. dodatkom k zmluve na vypracovanie stavebnej dokumentácie. Takže archeologický výskum bol zrealizovaný bez výberového konania a výsledná suma 3 mil. eur bola „dohodnutá“ !

 Tento predstihový archeologický prieskum, bol realizovaný hlavne na dvoch lokalitách(Jarovce a Kvetoslavov) a zaujímavá je aj rýchlosť zazmluvnenia, dodania a zaplatenia tohto výskumu. Posledné záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave o rozšírení tohto výskumu je z 2.10.2015. Práce na arch. výskume boli vyfakturované( t.z. aj zrealizované) a následne aj zaplatené v období od.21.09.2015 až 04.04.2016! „Obdivuhodná“ je rýchlosť realizácie tejto megazákazky za 3 milióny eur, kde podľa zmluvy mali byť urobené archeologické práce v rozsahu niekoľko desaťtisícou hodín. Ale štátna NDS a.s. s tým zjavne nemala žiaden problém, lebo tieto práce boli aj promtne zaplatené. 

Aj v susednom Maďarsku mali v minulosti problém s vysokými cenami za archeologické výskumy. Preto prijali vládne nariadenie, ktorým je definovaná cena takýchto plošných výskumov na úrovni cca. 10 eur/m2 . Pri aplikovaní takejto ceny na obchvate Bratislavy – lokalít Jarovce a Kvetoslavov – tak výsledná celková cena by bola maximálne na úrovni 200.000 eur!

Pri poklepaní základného kameňa PPP projektu obchvatu Bratislavy D4 a R7 v októbri 2016, bola verejnosť informovaná o priebehu prípravných a archeologických prác na tejto stavbe. Ale v tomto čase už tento archeologický výskum bol realizovaný dodávateľom stavebných prác- víťazným konzorciom na čele so španielskou firmou Cintra. Takže za archeologický výskum na obchvate Bratislavy sme už zaplatili 3 milióny eur a ďalšie zaplatíme v každoročnej splátke nasledujúcich 30 rokov!

3. Z údajov, ktoré mi zaslala NDS, SSC a ŘSD vyplynulo, že 10 najväčších zákaziek na archeologický výskum na diaľniciach a cestách 1.triedy za posledné 4 roky na Slovensku je v rozmedzí od 2.578. 027 eur do 219.871 eur, ale v Čechách je to od 636.691 eur do 9.201 eur. Tento výrazný rozdiel súvisí so spôsobom obstarávania, keď v Čechách súťažia archeologický výskum samostatne, ale aj s možnosťou účasti menších regionálnych múzeí na takýchto súťažiach.V odpovedi ŘSD sa uvádza, že štandardne sa ceny za arch. výskum pohybujú do max. výšky 2 mil. Kč (cca. 74.000 Eur), výnimku tvoria významné lokality z hľadiska arch. výskumu.

V nasledujúcich tabuľkách je sumár najväčších zákaziek arch. výskumu na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách 1. triedy v Českej republike a na Slovensku, tak ako mi ich zaslala NDS a.s., SSC š.p. a ŘSD:

10 najväčších zákaziek archeologického výskumu na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách 1. triedy v Českej republike v rokoch 2012-2016

     
     

Názevakce

Cena bez DPH v CZK

Datum podpisu smlouvy

Cena bez DPH, prepočet na EUR

Vítěz

D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové

17 229 500,00

 

 636.691

MuzeumVýchodních Čech

D3 0310/II Hodějovice - Třebonín

2 607 040,00

7.11.2016

 96.339

Jihočeskémuzeum v Českých Budějovicích

D3 0309/I Bošilec - Ševětín

1 970 280,00

2.4.2014

 72.808

Jihočeskémuzeum v Českých Budějovicích

D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec

1 961 000,00

9.9.2015

 72.465

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR

D3 0309/I Bošilec - Ševětín

1 555 190,00

8.12.2015

 57.470

Jihočeskémuzeum v Českých Budějovicích

D3 0309/II Ševětín - Borek

1 499 960,00

1.4.2016

 55.428

Jihočeskémuzeum v Českých Budějovicích

D3 0309/III Borek - Úsilné

995 040,00

20.11.2012

 36.770

Jihočeskémuzeum v Českých Budějovicích

D46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova

544 600,00

28.4.2015

 20.124

Ústav archeologické památkovépéče Brno, v.v.i.

D0 ul.Na Radosti napojení na SOKP

392 121,00

9.12.2013

 14.490

Dálniční stavby Praha, a.s.

D3 0307 A Tábor - Soběslav

249 000,00

4.6.2012

 9.201

HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR

10 najväčších zákaziek archeologického výskumu na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách 1. triedy na Slovensku v rokoch 2012-2016

    
    

Názov úseku D,R,cesty 1.triedy

Dátum dodania

Cena bez DPH v EUR

Názov firmy vykonávajúcej archeol. výskum

Obchvat Bratislavy D4 a R7

2015-2015

 2.578.027

AA TerraAntiqua s.r.o., Rimavská Sobota

Cesta 1.tr. I/75 obchvat Galanty - 3.stavba

2013-2014

 687.287

Archaeoservices s.r.o.

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

2014-2015

 650.000

Archeologický ústav SAV

D3 Svrčinovec - Skalité

2014-2015

 635.200

Archeologický ústav SAV

D1 Jánovce - Jablonov, II.úsek

2012-2013

 473.092

Archeologická agenntúra s.r.o..

R2 Ruskovce - Pravotice

2014 -

 415.384

Acanthaarcheology s.r.o.

R4 Košice - Milhosť

2010-2013

 415.375

Archeológia Zemplín s.r.o.

R2 Žiar nad Hronom - obchvat

2013-2014

 309.883 

Archaeoservices s.r.o.

D1 Lietavská Lúčka - Višnové - Dubná Skala

2015 -

 280.000

AA TerraAntiqua s.r.o., Rimavská Sobota

D1 Fričovce - Svinia

2012-2013

 219.871

Archaeoservices s.r.o.

K cenám arch. výskumov na Slovensku, ktoré sú v tabuľke, je potrebné dodať, že na viacerých stavbách nie je toto ešte konečná cena. Tak ako to vo svojej odpovedi napísala NDS a.s.: „...Nárok zhotoviteľa na navýšenie rozsahu prác na archeologickom prieskume zatiaľ neodsúhlasený...“.Dá sa teda predpokladať, že dôjde ešte k ďalšiemu navýšeniu celkovej ceny napr. na úseku D1 Lietavská Lúčka-Dubná Skala, R2 Ruskovce- Pravotice alebo na D3 Žilina Strážov-ŽilinaBrodno . O výraznom navýšení až na 900.000 eur za archeologický výskum na D3 Žilina-Brodno prednedávnom informovali média, aj na základe anonymného lista zamestnancov NDS a.s. Je zaujímavé sledovať, že k navyšovaniu finančných objemov dochádza najčastejšie na tých stavbách, kde tento výskum vykonávajú súkromné firmy a nie tam, kde to robí SAV. Celkový objem financií za posledné 4 roky mala napr. firma AA Terra Antiqua vo výške takmer 3 mil. eur bez DPH a firma Archaeoservices vo výške skoro 1,5 mil. eur bez DPH.

Pre porovnanie výšky finančných nákladov na archeologický výskum v Čechách a na Slovensku v rokoch 2012 – 2016 som predchádzajúce tabuľky zapracoval do nasledujúceho grafu:

4. Všetky tieto údaje dokazujú, že ceny archeologických prác na slovenských diaľniciach sú predražené, čo vychádza aj z porovnávania s Českou republikou. Preto je to podvodná archeológia v službách štátu, lebo neslúži na spoznávanie a uchovanie našej histórie, ale na obohacovanie sa jednotlivcov za peniaze všetkých daňových poplatníkov.

Je potrebné, aby boli prijaté systémové opatrenia: transparentne obstarávať takéto služby a pri verejnom obstarávaní zaviesť na všetky tovary a služby „benchmarking“ – povinné porovnávania maximálnych cien. Nie je predsa možné, aby cena diaľnic, alebo archeologických výskumov bola na Slovensku niekoľkonásobne drahšia, ako v okolitých krajinách!

Na kontrolu archeologických výskumov na našich diaľniciach by si mal „posvietiť“ Najvyšší kontrolný úrad. Mal by skontrolovať legálnosť a transparentnosť obstarávania, spôsob navyšovania finančných objemov, ale hlavne efektivitu takýchto výskumov. Čo je výsledkom a prínosom takýchto archeologických výskumov pre našu spoločnosť? Ak sme s našich verejných zdrojov dali za posledné 4 roky na tento výskum viac ako 10 miliónov eur, máme právo vedieť, čo sme za to dostali.

Paľo Zajac

Paľo Zajac

Bloger 
  • Počet článkov:  16
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Bývalý podpredseda KDH a poslanec NR SR Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

52 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu