Vyhrala najväčšiu zákazku na železniciach schránková firma?

Písmo: A- | A+

Začiatkom leta ukončili Železnice Slovenskej republiky súťaž na rekonštrukciu železničnej trate Púchov-Považská Teplá a podpísali zmluvu o dielo s konzorciom firiem Združenie Nimnica vo výške 365 miliónov eur.

 Je letná uhorková sezóna, v ktorej v médiach dominuje kauza Baštrnák- Kaliňák, tragédia v Nice, útoky teroristov v Nemecku, nevydarený puč v Turecku ...Preto sa nemôžeme čudovať, že správa o tom, že Železnice Slovenskej republiky podpísali 7. júla 2016 zmluvu na modernizáciu železničného úseku Púchov – Považská Teplá, sa stretol s malým záujmom verejnosti. Prečo by nás to malo zaujímať? Tu je niekoľko dôvodov:

 Zrekonštroovaná trať by mala umožniť vyššiu rýchlosť – 160 km/h a skrátiť dobu cestovania medzi Bratislavou a Žilinou. Toto si prajeme všetci, ale nebude to zadarmo! Zmluvná cena tohto 16 kilometrového úseku je 365 miliónov eur bez DPH. Je to historicky najväčšia stavebná zákazka na slovenských železniciach. Hradená bude z EU fondov z OP integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu – t.z. z našich daní. Ani financovanie z EU fondov nie je zaručené, lebo musia byť splnené podmienky, ku ktorým sme sa zaviazali. Ak ich nesplníme, tak nám EU komisia finančné prostriedky nepreplatí a musíme to celé zaplatiť zo štátneho rozpočtu. Že sa to stáva, dokladuje aj príklad rekonštrukcie železničnej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá, ktorú namiesto z EU fondov, celých 244 miliónov eur, platíme zo štátneho rozpočtu!

Víťazom tendra na rekonštrukciu trate Púchov – Považská Teplá sa stalo združenie firiem pod názvom „Združenie Nimnica“, ktoré ponúklo v súťaži najnižšiu cenu: 365 mil. eur. Je to ale len o 3 mil. nižšia cena, ako bola predpokladaná cena oznámená v súťažných podkladoch, ktorá bola 368 mil.eur. Víťazná cena je tak na úrovni 99,18 % oproti predpokladanej cene!

Prečo sa v súťaži nedosiahla nižšia cena? A prečo vlastne by sme mali chcieť nižšiu cenu, keď to aj tak platí Brusel? EU fondy nie sú nekonečné finančné „perpetum mobile“ – ich objem je pre nás obmedzený a keď nejaký projekt zrealizujeme draho, tak nám zostane menej týchto prostriedkov na ostatné projekty. Nezabúdajme aj na to, že určitými percentami sa na financovaní podieľame zo štátneho rozpočtu – t.z. čím je projekt drahší, tým viac peňazí je potrebných na spolufinancovanie. Cenu tvoria v súťaži firmy, ktorých počet je veľakrát obmedzený kritériami, ktoré stanovuje obstarávateľ. V tejto súťaži to boli ZSR, ktoré stanovili veľmi prísne finančné,technické a odborné kritéria. Do súťaže sa prihlásilo 5 firiem, z nich ale 2 boli vylúčené, pre nesplnenie stanovených kritérií. Takže komisia otvárala obálky s ponukami len 3 firiem! Skupina firiem „Railways SK“ (Dúha a.s. a turecké stavebné firmy) ponúkla cenu 382 mil., konzorcium „Združenie PÚŽIL“ (EUROVIA CS, a.s., OHL ŽS, a.s. a HOCHTIEF CZ a. s.) cenu 377 mil. a skupina firiem „Združenie Nimnica“ (Doprastav, a.s., – vedúci člen, TSS GRADE, a.s., S u b t e r r a a. s. a Elektrizace železnic Praha a.s.) ponúklo víťaznú cenu 365 mil. eur bez DPH. Tri ponúknuté ceny, na tak veľkú zákazku, môže byť dôvodom, že výsledná cena je na 99,18 % úrovni predpokladanej ceny. Netreba zabúdať ani na fakt, že na Slovensku sa v stavebnom biznise všetci rozhodujúci „hráči“ osobne poznajú.

 Pozrime sa bližšie na víťazné konzorcium firiem „Združenie Nimnica“. Dve z týchto firiem prešli len nedávno reštrukturalizáciou a vyplatili svoje záväzky svojim subdodávateľom len vo výške 30%(Doprastav a.s.) a 15%(TSS Grade a.s.). Je preto namieste otázka: ako budú chránení všetci poddodávatelia týchto firiem, ktorí budú pracovať na tejto „mega“ štátnej zákazke? V osobitných podmienkach zmluvy sa píše: ""Podzhotoviteľ" znamená, každú fyzickú alebo právnickú osobou, s ktorou má Zhotoviteľ resp. niektorý z členov skupiny uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela.“. Takto definovaný podzhotoviteľ v zmluve zabezpečí len určitú ochranu prvým poddodávateľom. Veľakrát ale menší podnikatelia a živnostníci pracujú na takejto verejnej zákazke ako 2.,3.,... v poradí. Dostanú zaplatené za svoju poctivo odrobenú prácu? Preto sme poslanci NR SR za KDH počas posledného volebného obdobia opakovane predkladali zákon o ochrane všetkých subdodávateľov pri verejnom obstarávaní. Vládnou stranou Smer-SD bol tento zákon odmietaný a naposledy bol odmietnutý aj náš minimalistický pozmeňujúci návrh k zákonu o verejnom obstarávaní, aby všetci subdodávatelia na verejných zákazkách boli povinne zverejňovaní na portály ÚVO. Živnostníci, ktorí robia na štátnych objednávkach, nedostanú mnohokrát zaplatené, lebo niektorí politici a ich oligarchovia nechcú transparentnosť ani poriadok vo financovaní!

 Ale vráťme sa naspäť k „Združeniu Nimnica“ – kto sú skutoční vlastníci firiem, ktorí tvoria toto združenie?

Doprastav a.s.: jeho akcionárska štruktúra je nejasná. Ako konečný užívateľ výhod je na portály ÚVO zapísaný Dušan Mráz, prevziať ho chcel aj František Hodorovský, ale zabránili tomu veritelia – banky. Medzi stavbármi na Slovensku ale prevláda názor a písal o tom aj týždenník Trend, že skutočným majiteľom je lobista Miroslav Výboh, dobrý priateľ premiéra Róberta Fica. Je to „určite“ len zhoda okolností, že za posledné dva roky sa tejto firme veľmi darilo získavať zákazky hlavne od štátnych podnikov pod ministerstvom dopravy vedeným Jánom Počiatkom.

TSS Grade a.s.: firma, ktorá bola blízka Vladimírovi Poórovi, má dnes konečného užívateľa výhod Branislava Gábriša a nedávno ju finančne sanoval František Hodorovský. V súťažiach na rekonštrukcií železničných tratí je táto firma veľmi úspešná – podieľa sa ako člen združenia skoro na všetkých úsekov trate z Bratislavy do Žiliny.

Elektrizace železnic Praha a.s.: túto českú firmu vlastní ED Holding,a.s. a jej majiteľom je EP Industries, a.s., v ktorej predsedom predstavenstva je Daniel Kretínský a členom dozornej rady Ivan Jakabovič a jediným jej akcionárom je firma EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED Nikósia, Agioi Omologities, Kyriakou Matsi, 16, Cyprus! Konečným užívateľ výhod je podľa ÚVO Daniel Kretínský a Roman Korbačka. Ale kto sú ďalši skutoční majitelia je ukryté v schránkovej firme na Cypre a ani tam to nemusí byť koniec reťazca! Ak dáme do rovnice mená: Hodorovský, Výboh, Kretínsky, Korbačka a Jakabovič, tak výsledkom je finančná skupina J&T!

Že vyhrávali schránkové firmy finančných skupín bola bežná prax v rezorte ministerstva dopravy keď ho viedol minister Ján Počiatek. To, že mal minister Počiatek blízko ku finančnej skupine J&T, vedel aj premiér Róbert Fico, ktorý mu za návštevu jachty J&T v Monaku udelil verejne žltú kartu. Ale že podpíšu štátne ZSR, z rezortu súčasného ministra dopravy Romana Brecelyho (nominant Síete), najväčšiu zákazku na slovenských železniciach so schránkovou firmou, to je naozaj prekvapujúce!

Skryť Zatvoriť reklamu