reklama

Stavebné konanie je príliš zdĺhavé a zložité, tvrdia podnikatelia

Riešenia vidia v záväzných lehotách, digitalizácii a tiež v meraní dĺžky konaní na jednotlivých úradoch a systematickom odstraňovaní nedostatkov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Prieskum PAS o stavebnom konaní a územnom plánovaní

Väčšina podnikateľov nesúhlasí s prenosom tejto kompetencie z obcí na štátnu správu či na vyššie územné celky.

V prvej polovici mája realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum medzi podnikateľmi o územnom plánovaní a stavebnom konaní. Prieskum je súčasťou projektu inštitútu INEKO, ktorý finančne podporuje Center for International Private Enterprise (CIPE). Zúčastnilo sa ho 67 podnikateľov z celého Slovenska, pričom 81 % z nich má priamu skúsenosť so stavebným konaním.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Závery:

Až 90,9 % podnikateľov nepovažuje v súčasnosti stavebné konanie za efektívne, kvalitné a rýchle. Spomedzi respondentov s priamou skúsenosťou trvalo vybavenie stavebného povolenia najväčšej časti (38,5 %) 6 až 12 mesiacov, približne tretine (32,7 %) viac ako 12 mesiacov a zvyšku (28,8 %) do 6 mesiacov.

Podľa podnikateľov sú hlavnými bariérami zrýchlenia a zefektívnenia stavebného konania: a.) zdĺhavé rozhodovanie iných ako stavebných úradov (65,6 %), b.) stavebný proces je príliš zložitý, je tam veľa rôznych úkonov (62,5 %), c.) papierová byrokracia, nefunguje elektronická komunikácia (56,3 %).

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Ako ďalšie problémy v poradí uviedli: d.) obce nemajú dostatočné kapacity pre riadne fungovanie stavebných úradov (43,8 %), e.) obce majú kapacity, ale nezvládajú manažment stavebných úradov (25 %), f.) korupcia (23,4 %).

Korupciu uvádzajú podnikatelia medzi problémami až na šiestom mieste. Na priamu otázku, či sa pri stavebnom konaní stretli s korupciou, odpovedala väčšina (61,1 %) záporne, a menšina (39 %) kladne.

Podnikatelia sa vyjadrili aj k možným riešeniam. Až 95,4 % podnikateľov je za to, aby sa určili záväzné lehoty pre štátne a verejnoprávne úrady na poskytnutie vyjadrenia v stavebnom konaní. Podľa 83,1 % podnikateľov by sa mala zaviesť zásada, že ak sa úrad (stavebný či iný vrátane sieťových firiem ako napríklad vodári alebo plynári) v záväznom termíne nevyjadrí, má sa za to, že nemá námietky.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Podľa 84,6 % podnikateľov je tiež potrebná úplná digitalizácia konaní.

Značná časť (86,3 %) podnikateľov je toho názoru, že by mala vláda v spolupráci so samosprávami zisťovať a zverejňovať priemernú dĺžku stavebných konaní za jednotlivé stavebné úrady, rovnako tiež územných konaní za jednotlivé samosprávy a systematicky identifikovať a riešiť príčiny zdĺhavého konania.

Viac ako polovica (72,3 %) podnikateľov je za to, aby sa presunula významná časť zodpovednosti za kvalitu stavebných projektov zo stavebných úradov na stavebných inžinierov, projektantov a architektov.

Podľa 84,7 % podnikateľov by sa mal sprísniť režim nepovolených stavieb a malo by sa rozšíriť a zefektívniť ich odstraňovanie. Až 72,3 % podnikateľov nesúhlasí s tým, aby sa povoľovanie stavieb zjednodušilo za cenu zníženia vlastníckych práv.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Napriek značnej nespokojnosti s fungovaním stavebného konania väčšina podnikateľov nevidí riešenie v prenose tejto kompetencie na štátnu správu či na vyššie územné celky. Viac ako polovica (53,1 %) podnikateľov nesúhlasí, aby sa agenda stavebného konania preniesla z obcí na okresné úrady, to znamená na štát. Väčšina (66,2 %) podnikateľov tiež nesúhlasí, aby sa agenda preniesla z obcí na VÚC.

Podnikatelia sa v prieskume vyjadrili aj k možným zmenám v územnom konaní. Až 92,3 % podnikateľov je za to, aby bola zavedená povinnosť pre obce vypracovať územný plán do konkrétneho času. S nápadom, aby prešlo územné rozhodovanie o veľkých stavbách (napr. diaľnice, energetické stavby, veľké sídelné zóny) z obcí na centrálny špeciálny stavebný úrad, súhlasí 83 %.

Väčšina podnikateľov (76,9 %) si myslí, že by sa stavebné konanie (povoľovanie stavebného zámeru) a rozhodnutie o umiestnení stavby malo zlúčiť do jedného procesu. Nadpolovičná väčšina (67,1 %) podnikateľov je tiež za to, aby sa na riešenia konfliktov v územnom plánovaní vytvoril odvolací orgán na vyšších územných celkoch.

Celý prieskum nájdete TU.

Podnikateľská aliancia Slovenska

Podnikateľská aliancia Slovenska

Bloger 
  • Počet článkov:  25
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia siu generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti. Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu. Hlavnou črtou aktivít PAS je, že nesledujú záujmy jednotlivých podnikov alebo skupín podnikov, ale záujmy podnikateľského sektora ako celku v kontexte celospoločenského rozvoja. V realizovaných aktivitách sa naplno uplatňuje princíp starostlivosti o verejné statky. Cieľom je, aby sa podmienky na podnikanie zlepšovali pre všetkých, ktorí pôsobia na trhu. Zoznam autorových rubrík:  EkonomikaPrieskumySpoločnosťNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

747 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

292 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu