Praxe pre absolventov ubudlo

Písmo: A- | A+

Nemusím asi pripomínať, že absolventi to v súčasnosti majú s hľadaním zamestnania ťažké. Predstavujú pre zamestnávateľov vysoké riziko a zväčša bývajú prví, ktorých odmietnu a poslední ktorých príjmu. Najmä, keď nemajú dostatok praxe.Súčasná vláda sa tvári, že pomáha mladým zamestnať sa, ale v jednej dôležitej oblasti im celkom určite uškodila a nie nevedomky

Jednou z mála možností pre absolventov ako získať nejaké skúsenosti a nesedieť nezamestnaný doma, je skúsiť absolventskú prax. V minulých rokoch mohli túto možnosť využiť všetci absolventi do 25 rokov, ktorí si riadne podali prihlášku, boli v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň 15 dní a mali krátku, prípadne žiadnu prax. V roku 2012 bola stanovená výška príspevku štátu na úrovni životného minima 195 € mesačne a túto možnosť využilo 16 442 absolventov.

Z tohto počtu umiestnených ukončilo prax až 14 358 absolventov, čo znamená, že v priebehu praxe sa zamestnalo 2084 mladých ľudí.  Do 6 mesiacov po skončení praxe sa zamestnalo až 5099 absolventov a po 6 mesiacoch od skončenia ďalších 1220 absolventov. To znamená, že v roku 2012 sa aj vďaka absolventskej praxi zamestnalo spolu 8403 absolventov, teda približne polovica. Ostaní, ktorým sa nepodarilo zamestnať sa v roku po skončení praxe dostali aspoň možnosť získať prax a popritom si privyrobiť.

V máji minulého roku však vláda Smeru prijala zmeny, ktoré zhoršili fungovanie absolventskej praxe. Stanovila podmienku pre vykonávanie absolventskej praxe v nadväznosti na dosiahnuté vzdelanie, čím ju spravila nedostupnou napríklad pre politológov, historikov a ostatné málo využiteľné odbory.  Okrem toho znížila výšku príspevku na 2/3 životného minima, v súčasnosti približne 129 €.

Nie je mi celkom jasné, ako mala táto zmena pomôcť zlepšiť zamestnanosť mladých ľudí na Slovensku. Skôr sa mi zdá, že ňou vláda mladým ublížila. Výsledkom je, že v minulom roku bolo na absolventskú prax umiestnených len 9,98 tisíc mladých ľudí, čo je takmer o 6,5 tisíc absolventov menej. Výrazne sa minulý rok znížila aj zamestnanosť mladých po absolventskej praxi – na 3,59 tisíca. Znamená to nielen pokles v absolútnych číslach, ale aj v relatívnom vyjadrení - z polovice na približne tretinu.

Na záver by som chcela zdôrazniť, že kvôli nesociálnym zmenám v podaní našich sociálnych demokratov 6,5 tisíc absolventov nedostalo možnosť nadobudnúť zručnosti, ktoré by im mohli pomôcť zamestnať sa. Zostáva pre mňa otázkou, že prečo toto vláda mladým vykonala. Neviem. Ale viem, že by to nemalo zostať skryté pred očami verejnosti. Najmä nie v tomto supervolebnom roku.

 

Skryť Zatvoriť reklamu