Systematická pomoc lekárom sa volá Hilbi

Písmo: A- | A+

V dnešnej Facebook-ovej dobe kde cez mobil platíme či denne komunikujeme, sa nevieme jednoducho spojit s lekárom. Netušíme kde máme svoje zdravotné dáta a sme odkázaný na papierové potvrdenia. Riešenie? Existuje. Volá sa HILBI.

Po šesť mesačnom testovaní technológie Hilbi v praxi, sú prvé inovácie tohto systémového riešenia dostupné lekárom na celom Slovensku. Zjednodušenie a skvalitnenie dennodennej starostlivosti nielen o ambulantných pacientov, zároveň ochrana samotného lekára a medicínskych dát sú prínosy, ktoré oceňujú mnohí lekári, hlavne v tomto náročnom covidovom období. Hilbi posúva možnosti zdravotnej starostlivosti do 21. storočia a otvára potrebné systémové zmeny v manažmente zdravia. Zabezpečená online komunikácia, výmena dát a informácií, sledovanie zdravotného stavu na diaľku a digitalizácia administratívnych úkonov lekárov je len začiatok inovácii, ktoré môžu slovenskí lekári začať využívať ako prví na svete. 

Používanie systému je intuitívne, jednoduché aj pre starších lekárov. Prináša komfortné pracovné prostredie pre prácu lekárov a zdravotných sestier, ktoré ich postupne odbremení od mnohých administratívnych úkonov a vytvorí viac času na pacienta.

Komplexný manažment svojho zdravia priamo cez mobil
Komplexný manažment svojho zdravia priamo cez mobil 

Informácie o symptómoch a zdravotnom stave pacienta ešte pred návštevou ambulancie či telefonátom.

Pacient si vypĺňa informácie o aktuálnom zdravotnom stave a symptómoch vo svojom zdravotnom profile Life ID v aplikácii HILBI vo svojom telefóne. Po prepojení s lekárom tieto dáta online zdieľa lekárovi a dáva mu tak možnosť poznať jeho aktuálny stav vopred.Keď lekár následne dostane od pacienta správu s požiadavkou, vie si priorizovať a zoradiť poskytovanú starostlivosť. “Dnes je extrémna záťaž na všetkých lekárov. Telefóny v ambulanciách zvonia nonstop a lekár nevie či volá pacient, ktorého má doma so zápalom pľúc, alebo pacient ktorý potrebuje PN-ku, či potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo recept. Narastá agresivita pacientov na druhej strane lebo sa nevedia dovolať. Neuvedomujú si, že obvodný lekár má v starostlivosti zväčša cez dvetisíc pacientov a popri telefonovaní má aj v ambulancii fyzicky prítomného pacienta, ktorému sa práve venuje. Hilbi pomáha lekárom zoradiť požiadavky od pacientov, a tým telefónne linky nechať voľné pre urgentné prípady. Pacientov informuje o online dostupnosti lekára a spracovaní požiadavky.“ rozpráva o využití Hilbi v praxi MUDr. Andrea Švrčková MHA, koordinátor lekárskych tímov, spoluautorka digitálnej sociálnej starostlivosti CareSee. 

Zabezpečená komunikácia s pacientom z prostredia lekárskeho softvéru

Celá komunikácia je šifrovaná a lekár má možnosť k nej pristupovať pomocou rôznych zariadení. Na prácu lekára a zdravotnej sestry je vhodný web či priamo lekársky softvér, ktorý má služby Hilbi už integrované. Jedným z tých progresívnych je ambulantný softvér ADAM od spoločnosti CGM. Viac ako 1500 lekárov má služby Hilbi sprístupnené priamo v prostredí, kde zaznamenávajú údaje o pacientoch.Tým sa ľahko prenášajú dáta do Dekurzu či opačne.

Služby Hilbi sú prístupné priamo z lekárskeho sofvéru.
Služby Hilbi sú prístupné priamo z lekárskeho sofvéru. 

Zašifrované posielanie výsledkov, potvrdení a informácií priamo pacientovi

Overovanie užívateľov na oboch stranách vytvára v Hilbi autorizovaný a zabezpečený kanál, cez ktorý vie lekár okrem informácií dôverne zdieľať s pacientom aj výsledky vyšetrení či rôzne potvrdenia. ”Možnosť jednoduchého preposielania histologických nálezov pacientom, je inovácia, ktorú viem oceniť denne vo svojich gastroenterologických ambulanciách Symed.sk” vraví MUDr. Peter Slezák. Okrem zdieľania výsledkov a lekárskych záznamov tím vývojárov digitalizuje proces PN-iek, čo výrazne prispeje k jednoduchšiemu procesu vykazovania. 

Rozšírenie dostupnej dokumentácie obohatené o unikátne zdravotné dáta 

Vďaka nástroju Life ID si pacienti majú možnosť vytvárať svoj unikátny zdravotný profil a ten zdieľať svojim lekárom.Okrem klinických dát a zaznamenávaní si rôznych meraní ako tlak, teplota, pulz, hladina glukózy, či okysličenie krvi, si užívatelia budú môcť spárovať svoje inteligentné hodinky, bezdrôtové tlakomery, či glukomery. Tieto dáta budú postupne obohatené o environmentálne a behaviorálne údaje a vytvoria tak holistický zdravotný profil užívateľa. 

Sledovanie zdravotného stavu pacienta na diaľku

Vďaka online prepojeniu s pacientom vie lekár odporučiť pacientovi sledovanie vybraných zdravotných parametrov ako napríklad tlak, pulz, hladinu glukózy, či okysličenie krvi v domácom prostredí. Systém lekára sám upozorňuje, keď daný parameter presahuje referenčné rámce. Každý údaj aplikácia Hilbi interpretuje v čase, takže lekár vidí nielen samotný údaj, ale aj krivku vývoja daného parametra.

Zaznamenávanie zdravotných dát so šifrovaným prenosom vybraným lekárom
Zaznamenávanie zdravotných dát so šifrovaným prenosom vybraným lekárom 

E-Recept bez nutnosti telefonovania s pacientom

Hilbi naplno využíva možnosti e-Receptu.Pri spojení s lekárom, ktorý má vo svojom softvéri integrované služby Hilbi ako napr. ADAM, pacient vidí svoje užívané lieky a v prípade, že sa mu lieky minuli, si jedným klikom vyžiada nové. Lekár dostáva požiadavku na predpis priamo do lekárskeho softvéru a softvér vykoná preskripciu. Systém už sám informuje pacienta. Odpadá tak nutnosť telefonovania a vyťažovania lekárskych liniek.

Odmena za komunikáciu s pacientom

Inovácie Hilbi sú pre lekárov zdarma. Pacienti takisto môžu základnú funkcionalitu využívať zdarma. Možnosť online komunikovať s lekárom je pre pacientov spoplatnená. Pacienti majú na výber z viacerých programov zdravia, ktoré sú dostupné každému, keďže začínajú v cene už od 99 centov mesačne. Systém ďalej rozdeľuje platby lekárom automaticky podľa interakcie s pacientom. A to je len začiatok. Hilbi prinesie úplne nový bezhotovostný platobný systém, kde lekár vie poskytnúť rôzne služby online. 

Uvedené funkcionality sú úvodom do komplexného manažmentu pacienta. Momentálne Hilbi tím finalizuje digitalizáciu Diabetického denníka, ktorý umožní 300 tisíc slovenským diabetikom prenášať svoje dáta diabetológom online. Vďaka skúseným lekárom, ako je hlavný odborník MZSR pre diabetológiu, poruchy látkovej výmeny a výživu MUDr. Jaroslavovi Fábrymu systém Hilbi prenesie nové pohľady na efektivitu liečby diabetu priamo do lekárskeho softvéru. 

V príprave sú ďalšie projekty ako manažment kardiologického pacienta po operácii srdca, či sledovanie onkologických pacientov na udržiavacej liečbe.

V závere by som chcel vyjadriť nesmiernu vďaku mnohým lekárom, ktorí svojimi skúsenosťami spoluvytvárajú technológie využiteľné v reálnej praxi. Inšpiratívni ľudia, ako napríklad Prof. MUDr Peter Turčány PhD, MUDr. Radoslav Zamborský,PhDa mnoho ďalších odborníkov, vnímajú technológie ako základ nových možností v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a to ma nesmierne motivuje.

Patrik Kmeč


 

Skryť Zatvoriť reklamu