Policajný prezident Kovařík a NBÚ musia v prípade Zuriana konať

Písmo: A- | A+

Podozrenia voči séfovi NAKA Zurianovi musia dôkladne vyšetriť orgány činné  v trestnom konaní. Do ukončenia vyšetrovania by mal mať pozastavený výkon funkcie a podrobiť sa overeniu pravdovravnosti na polygrafe.

Mediá zverejnili výpoveď jedného z obvinených v kauze Judáš, bývalého námestníka SIS Borisa Beňu. Jeho výpoveď vážnym spôsobom spochybňuje bezpečnostnú spoľahlivosť a služobnú spôsobilosť riaditeľa NAKA Branislava Zuriana.

Na vlastnej koži som zažil sústredenú diskreditačnú kampaň vedenú cez médiá a špinavé spravodajské hry za hranicou zákona. Plne rešpektujem prezumpciu neviny aj v prípade šéfa NAKA Zuriana. Obvinený kajúcnik Boris Beňa vo svojej výpovedi označil Zuriana ako osobu podozrivú z toho, že porušila dôležitú povinnosť policajta, konkrétne povinnosť mlčanlivosti podľa § 80 ods. 1) Zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore a dopustila sa trestného činu.

Aj keď Boris Beňa je vysoký funkcionár SIS, ktorý je dôvodne podozrivý, že namiesto toho aby chránil spoločnosť pred vonkajšou hrozbou a terorizmom sa naopak stal súčasťou organizovaného zločinu a ohrozoval spoločnosť zvnútra, jeho výpoveď proti Zurianovi nie je možné bagatelizovať. Výpoveď je zaprotokolovaná v trestnom spise. Podozrenia voči Zurianovi musia dôsledne a nestrane vyšetriť orgány činné v trestnom konaní. Pritom je nutné vo vzťahu k Zurianovi striktne dodržiavať princíp prezumpcie neviny a minister ani policajný prezident nesmú do vyšetrovania nijako zasahovať.

Avšak pokiaľ ide o pochybnosti o bezpečnostnej spoľahlivosti a služobnej spoľahlivosti Zuriana, sú priamo zo zákona povinní konať Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a nadriadení Branislava Zuriana. NBÚ by mal okamžite otvoriť bezpečnostnú previerku Zuriana a nedopustiť sa rovnakej trestuhodnej chyby ako v prípade Kováčika, Šufliarskeho a ďalších pochybných prokurátorov. Rovnako musia konať nadriadení šéfa NAKA a to policajný prezident Kovařík a prípadne minister vnútra vo vzťahu k Zurianovej previerke a služobnej spoľahlivosti.

Vyzývam policajného prezidenta Kovaříka, aby na základe známych skutočností okamžite konal a pristúpil k overeniu spoľahlivosti Branislava Zuriana v súlade s ustanovením § 14a ods. 5) Zákona NR SR č. 73/1998 Z.z. (Zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru) tým, že ho podrobí aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti.

Popretie Beňových obvinení len cez hovorcu Michala Slivku je nedostatočné. Rovnako by bolo neprípustné bagatelizovanie výpovede kajúcnika Beňu na štýl Roberta Fica. Aj keď overenie pravdovravnosti nemôže slúžiť ako dôkazný prostriedok vo veci samotného podozrenia voči Zurianovi, je dostatočným podkladom pre prípadné personálne opatrenia voči menovanému až do riadneho vyšetrenia podozrení. Zurian zastáva kľúčovú funkciu v boji s organizovaným zločinom. Obsadenie tejto funkcie si vyžaduje vylúčenie akejkoľvek pochybnosti o zaujatosti šéfa NAKA. Podrobenie sa psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti je teda v záujme dôveryhodnosti policajného zboru aj osobnom záujme Branislava Zuriana.

Podľa § 14 ods. 1) písm. a) Zák. NR SR č. 73/1998 Z.z. musí byť príslušník policajného zboru bezúhonný a podľa § 14, ods. 1) písm. b) musí byť spoľahlivý. Podľa § 14 ods. 3 toho istého zákona sa za spoľahlivého nepovažuje občan, ktorý podľa písm. c) "podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby" alebo podľa písm. d) bod 2. "porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby".

To, že Zurian ako šéf NAKA zabezpečil realizáciu ostro sledovaných zásahov NAKA vonkoncom nie je dôkazom jeho bezúhonnosti. Rovnako sa tvárili aj Tibor Gašpar a zosnulý Milan Lučanský, pričom doteraz zhromaždené dôkazy verifikované súdom pri rozhodovaní o väzbe zatiaľ svedčia o opaku. Konečné rozhodnutie o oprávnenosti obvinení a strate bezúhonnosti môže priniesť len právoplatné rozhodnutie súdu. Na druhej strane rovnako platí, že výpoveď Borisa Beňu ešte v žiadnom prípade neznamená, že Zurian sa niečoho dopustil a až do riadneho vyšetrenia a prípadného rozhodnutia súdu je potrebné sa na neho pozerať ako na bezúhonného občana. 

Avšak zaznamenané podozrenia sú vážnym spochybnením Zurianovej služobnej a bezpečnostnej spoľahlivosti. Zákonná úprava dáva nielen dostatočné možnosti, ale aj povinnosť policajnému prezidentovi, aby bezodkladne konal v dôležitom služobnom záujme. 

Skryť Zatvoriť reklamu