Gorila: Čo písal agent Mravec riaditeľovi SIS Magalovi

Odoslané riaditeľovi SIS Magalovi 19. 3. 2007 elektronickou poštou SIS (list je súčaťou kompletného spisu GORILA, uverejneného na webe).

Písmo: A- | A+
Diskusia  (42)
Bývalý riaditeľ SIS Magala s vtedajším predsedom vlády.
Bývalý riaditeľ SIS Magala s vtedajším predsedom vlády. 

Vážený pán riaditeľ,

Som príslušníkom 5. odboru sekcie D SIS kde som funkčne zaradený ako vedúci analytického oddelenia. Obraciam sa na Vás so žiadosťou o riešenie trestnej činnosti príslušníkov SIS a riešenie narušenia osobnej bezpečnosti prislušníka SIS.


Oznamujem Vám, že v mojom súkromnom byte bol koncom mesiaca november 2005 nainštalovaný informačno-technický prostriedok, prostredníctvom ktorého bola zaznamenávaná komunikácia v susednom byte vo vlastníctve záujmovej osoby Zoltán Varga pod krycím názvom ITP „Gorila“. Uvedené ITP bolo 23.11.2005 pod č.p. Ntt-3-D-2879/2005 riadne schválené sudcom KS v Bratislave. Zároveň bol v súvislosti s týmto ITP založený spravodajský spis, ktorý viedol vtedajší zástupca riaditeľa 5. odboru pplk. Važecký (spis v súčasnosti v archíve). Všetky úkony týkajúce sa inštalácie ITP, výmeny pamäťových nosičov a ich vyťažovania som zabezpečoval ja osobne (inštaláciu v spolupráci s technikmi sekcie K). Tiež väčšinu písomností zo spisu k ITP Gorila (spracovanie zdôvodnení žiadostí o použitie ITP, informácií o priebehu používania ITP pre sudcu, nová žiadosť o použitie ITP „Gorila 1“ a pod) a všetky do spisu zaradené tzv. „skrátené záznamy” som spracovával ja osobne. Pplk. Važecký viedol uvedený spis len formálne a jeho úlohou bolo najmä zaraďovať do neho mnou dodané písomnosti. O všetkých v priebehu nasadenia ITP získaných skutočnostiach som priebežne (ústne a mailom) informoval vedenie odboru (riaditeľ pplk Nigút, zástupca pplk. Važecký) a vedenie sekcie (pplk. Petráš a pplk. Forgáč). Pre nové vedenie SIS som 25.8.2006 tiež vypracoval chronológiu ITP „Gorila“ a „Gorila 1“, chronológiu ohľadne požiadavky Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KGK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“ a prehľad spravodajských informácií z ITP „Gorila“ spracovaných na 5. odbore.

V tejto súvislosti Vás žiadam o riešenie:

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

úniku utajovaných skutočností z predmetného ITP bývalým riaditeľom sekcie D pplk. Petrášom (Arpáš), ktorý predmetné utajované skutočnosti poskytol za úplatu 4 mil. Sk predstaviteľom finančnej skupiny PENTA a za úplatu 2 mil. Sk bývalému ministrovi hospodárstva J. Malchárkovi čím sa dopustil viacerých trestných činov a zároveň ohrozil moju osobnú bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny.

podozrenia z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa funkcionármi 9. odboru sekcie D (riaditeľka Adamíková, jej zástupca Tkáčik), ktorí pravdepodobne na pokyn nadriadených vyhotovili odpovede na žiadosť Odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru SR (OBKOK UIS PZ) č.p. UIS-V-91-3/2006-KOK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP „Gorila“ v tom zmysle, že SIS uvedenými audiozáznamami nedisponuje, čím zmarili vyšetrovanie OBKOK UIS PZ a zatajili dôkazový materiál k trestnej činnosti príslušníka PZ. Je možné, že podobným spôsobom odpovedali aj na žiadosti Generálnej a Špeciálnej prokuratúry, ktoré boli o uvedenom prípade trestnej činnosti príslušníka PZ tiež informované a je predpoklad, že tiež požadovali dôkazový materiál v podobe audiozáznamov.

Skryť Vypnúť reklamu

podozrenia z trestného činu sprenevery a zneužívania právomoci verejného činiteľa pplk. Važeckým (prípadne ďalšími osobami). Je mi známe, že v súvislosti s ITP Gorila bolo z osobitných finančných prostriedkov odboru čerpaných minimálne 20 tis. Sk a niekoľko predplatených telefónnych kariet o čom sa nachádzajú doklady aj v spise ITP „Gorila“. Jediné reálne výdavky ale predstavovali 3000 Sk na odcestovanie mojej rodiny počas víkendu keď sa uvedené ITP inštalovalo. Zvyšných 17 tis. Sk a predplatené telefónne karty boli preukázateľne spreneverené.

podozrenia z niektorých ďalších trestných činov súvisiacich s predmetným ITP.

Skryť Vypnúť reklamu


Vážený pán riaditeľ,
Pri riešeni uvedených podozrení z trestnej činnosti sa obraciam priamo na Vás a nie na svojich priamych nadriadených hlavne z dôvodu, že nechcem rozširovať okruh osôb, ktoré by mali vedomosť o uvedených skutočnostiach spôsobilých ohroziť moju bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny (najmä umiestnenie ITP v mojom súkromnom byte). Dovoľujem si Vás upozorniť, že metódy práce osôb, ktoré tvorili predmet uvedeného ITP sú trestné činy všetkých druhov, vrátane fyzickej likvidácie. Dovoľujem si Vám tiež oznámiť, že v predmetnom byte v susedstve s bytom záujmových osôb žijem so svojou manželkou a dvoma maloletými synmi (6 rokov a 3 roky).
Dovoľujem si Vás preto požiadať o mlčanlivosť a tieto skutočnosti neoznamovať ďalším osobám v SIS. Som pripravený na spoluprácu s Vami, prípadne na
spoluprácu s OČTK (až po zbavení mlčanlivosti).
Oslovujem Vás najmä z dôvodu, že počas 9-ročného trvania môjho služobného pomeru v SIS som nikdy neprišiel do konfliktu zo zákonom a dodržiavanie tohto princípu je hlavnou zložkou mojej osobnej integrity. Neoznámením uvedených skutočností by som sa dopustil trestného činu Neoznámenia trestného činu (§340 Trestného zákona).
Dúfam, že vzniknutú situáciu vyriešite spravodlivo a verím, že moju dôveru nezneužijete tak, ako to urobil pán Arpáš.

S úctou.
mjr. Ing. Peter MRAVEC

Skryť Vypnúť reklamu

Záverom už iba pár poznámok.

- Priznám sa, že neviem, o čom hovoril predseda OKV SIS (osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS) NR SR R. Kaliňák, keď pred časom dával do médií vyhlásenia, že v súvislosti s Gorilou prebehlo v SIS všetko v súlade so zákonom. Písal som o tom v mojom blogu Prezumpcia-neriešenia-kauzy-Gorila.

- List je súčasťou kompletného záznamu GORILA. Keďže sa tu stráca v množstve textu, uverejňujem ho samostatne.

- List bol odoslaný Magalovi v marci 2007...

Pavol Hladký

Pavol Hladký

Bloger 
  • Počet článkov:  7
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Ešte stále som členom SaS... Zoznam autorových rubrík:  Verejnénázory (politika)SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu