Primátor Bratislavy .. predstavenie idei kandidáta

Písmo: A- | A+

Pavol Ramšák -- budem kandidovať na funkciu primátora Bratislavy, pretože poplatky, ktoré musia platiť jej obyvatelia sú veľmi veľké. Pričiním sa o zlacnenie tepla, vody, odvoz smetí ...

Zasadím sa o bezplatné parkovanie pri nemocniciach, bytoch, uliciach.

Vzniknú odstavné parkoviská pre mimo-bratislavských - bezplatné, strážené s dobrou obsluhou bezplatnou MHD - po odovzdaní auta dostane posádka auta bezplatne lístky na MHD na celý deň.

Obnovíme parkoviska aj za zabraté pre budovy, hlavne na nich stoja banky, majetok mesta, pozemky sa prestanú predávať ale prenajímať v aukcii.

Zriadim odbor, ktorý sa bude zaoberať podnetmi občanov, každý dostane odpoveď na svoju žiadosť , návrh, sťažnosť - podané elektronicky do 20 dní.

Vznikne mestský podnik ,ktorý bude vykonávať opravy a údržbu mestského majetku na území celého mesta, na jeho činnosť budú prispievať mestské častí podľa počtu obyvateľov.

Vznikne mestský park do ktorého si budete môcť pozvať návštevu bez toho, aby ste sa museli hanbiť za údržbu a osadenie podnikmi pochybnej kvality, všade kde to bude účelné vznikne nová mestská zeleň, ihriská pre deti a mládež /udržiavané, monitorované/

Zaväzujem sa ,že mesiac po mojom zvolení nenájdete na území mesta hrdzavé, rozbité, alebo inak neudržiavané zariadenia či už súkromné, alebo mestské viditeľné z verejných komunikácii.

Prehodnotíme reštitúcie, a tí majitelia reštituovaného majetku, ktorí nedokážu, že ich príbuzní tento majetok neodpredali, ale bol im zabavený, stanú sa iba nájomcami a nie vlastníkmi.

Obnovím amfiteáter -- bude tam prebiehať bratislavské leto, koncerty, premietanie aj amatérskych projektov.

V spolupráci so župou opravíme cesty a chodníky tak, aby slúžili všetkým tak, aby sa nemuseli sťažovať na ich stav.

Prehodnotím sľuby predchádzajúcich primátorov a tie ktoré neboli splnené a mohli by niečo priniesť Bratislavčanom budem realizovať.

Budem podporovať iniciatívy , ktoré povedú k zlepšovaniu života Bratislavčanov.

 

Skryť Zatvoriť reklamu