Moja kandidatúra na bratislavského primátora je ponuka politiky so slobodou názoru

Písmo: A- | A+

Odpovede na niektoré novinárske otázky

Prečo ste sa rozhodli kandidovať? A prečo ste sa pre návrat do komunálnej (samosprávnej) politiky rozhodli po piatich rokoch rovno kandidatúrou na post primátora?

Prečo nekandidujete ani na starostu Starého Mesta alebo poslanca mestského zastupiteľstva? Nekandidujete dokonca ani na miestneho poslanca...

Jedna otázka obsahuje odpovede na viaceré témy.

Moje rozhodnutie kandidovať na primátora našej metropoly má predovšetkým politický aspekt. Vo verejnom živote a žiaľ aj v politike, a to nielen Slovenskej, sa už dlhšie prejavuje nový fenomén. Postupne stúpa význam a vplyv finančného sveta na politiku. Takto vzniká nerovnováha vzťahov a všetkých súčastí spoločenského života, čoho dôsledkom je nestabilita. Za zlé považujem to, že tento trend sa presadil veľmi výrazne aj v komunálnej politike. Až po zverejnení kandidátov politických strán, som sa rozhodol ísť ako nezávislý kandidát na primátora nášho mesta. Moja kandidatúra je ponukou politiky so slobodou názoru na riešenie problémov mesta opierajúcou sa o skúsenosti a autoritu z môjho pôsobenia v komunálnej politike.

Prečo by som mal kandidovať za poslanca či starostu? Nepotrebujem špekulovať že ak nevyjde primátor tak aspoň poslanec. Prešiel som politickým krstom komunálneho politika už dávnejšie. Viem, čo to znamená byť poslancom mestskej časti i mesta. Počas môjho pôsobenia na poste starostu Starého Mesta sa mi podarilo spolu s poslancami urobiť kus práce. Udržali sme čistotu a poriadok v meste, rozvíjali sme systém parkovania, starali sme sa o rozvoj základných škôl, materských škôl, jaslí. Počas môjho pôsobenia vo funkcii starostu malo staré mesto 9 základných škôl, 22 materských škôl a 3 jaslí. Kapacity a kvalitu všetkých týchto zariadení sme orientovali na rast v súlade s demografickým trendom toho obdobia. Ak by sa podarilo tento prístup zachovať, dnes by minimálne v Starom Meste nebol nedostatok týchto služieb. Naša organizácia poskytovaných sociálnych služieb bola na vysokej úrovni, počas môjho pôsobenia sa začali konzultačné stretnutia so zahraničnými partnermi v tejto oblasti, významne sme rozšírili poskytovanie opatrovateľskej služby v teréne. Zásadne sme ovplyvnili riešenie komunikácie na Mostovej ulici, dosiahli sme rozšírenie pešej zóny až sem.

Rozvíjali sme medzinárodnú spoluprácu so samosprávami v iných metropolách. V čase, keď sa všeobecne akceptovalo, že pre Bratislavu sú peniaze z eurofondov nedostupné, získali sme pre Staré Mesto viacero grantov. Získal som staromestských poslancov pre ideu podpory korunovačných slávností. Hlavnou myšlienkou bolo pripomenúť význam Bratislavy v dejinách Európy a na tomto základe budovať vzťahy s ostatnými metropolami. Takto rástlo postavenie a význam Bratislavskej samosprávy v spoločenstve európskych miest. Prejavom rešpektu a pozitívneho vzťahu k Starému Mestu počas môjho pôsobenia bol pozdrav primátora Remeša, ktorý bol podporený aj symbolicky – darom sadeníc viniča a jedličky, to spája Bratislavu s korunovačným mestom francúzskych kráľov.. Spomeniem náš príspevok z roku 2004 pri príležitosti vstupu Slovenska do spoločenstva Európskych štátov – Korunovačný pahorok. Do neho zástupcovia členských štátov slávnostne uložili zem vtedy všetkých 25 členských štátov. Niečo podobné nenájdete nikde v Európe. Toto všetko je dostatočnou inšpiráciou pre moje rozhodnutie kandidovať na post primátora nášho mesta.

Máte nejaký volebný program? Žiadny som nenašiel.

Mám jednoduchý a náročný volebný program – priniesť kultúru do života nášho mesta. Znamená to zaviesť poriadok do vzťahov, riadnu prácu verejných predstaviteľov a zodpovednosť pri spravovaní mesta. Publikujem ho na svojom blogu od zajtra.

Čo chcete na poste primátora Bratislave ponúknuť?

Zmysluplnú a zodpovednú správu verejných vecí. 

Bratislava sa trápi zadĺženosťou, nedostatkom peňazí. Ako by ste tento problém riešili?

Bratislava so svojou vysokou hospodárskou produktivitou je významným pilierom solidarity s chudobnejšími regiónmi Slovenska. V dnešnom rozsahu je to dlhodobo neudržateľné. Najmä keď môže Slovensko čerpať eurofondy. Hlavné mesto musí mať dosť peňazí na financovanie verejných služieb, ktoré samo musí poskytovať. Prostriedkov na zmenu je viacero, spomeniem tri najvýznamnejšie:.

  1. Zmeniť štátoprávne usporiadanie tak, aby Bratislava mala postavenie župy. 

  2. Zmeniť zákon o dani z nehnuteľností tak, aby štát mestu platil dane za svoje nehnuteľnosti.

  3. Zvýšiť účinnosť vnútornej kontroly v mestských spoločnostiach a tak dosiahnuť vyššiu hospodárnosť.

Okrem týchto systémových krokov veľmi jednoduchým princípom – platiť iba za to, čo som dostal.

Minimálne centrum mesta potrebuje zásady mestskej parkovacej politiky? Ako dosiahnuť, aby bola konečne prijatá?

Centrum mesta je najmä v Starom Meste. Toto rieši priebežne problém parkovania v centre mesta najmenej dvadsať rokov. Snaha presadiť jednotný parkovací systém v mestskom zastupiteľstve stroskotala na sporoch o rozdelení peňazí medzi mesto a mestské časti. Jedinou cestou je nerobiť z parkovania zárobkovú činnosť. 

Čo s dopravou, hovorí sa o preferencii verejnej dopravy, posilnení MHD, modernizácii vozového parku, záchytných parkoviskách na okrajoch Bratislavy. Aká je podľa vás najrýchlejšia cesta k tomu, aby mali Bratislavčania, ale aj tí, ktorí prichádzajú za prácou motiváciu nechodiť po meste autom, nepodieľať sa na zápchach, neznečisťovať prostredie...

Najprv treba riadne opraviť cesty v meste, aby sa nové vozidlá hneď nezničili, potom rozvíjať sieť verejnej dopravy v celej štruktúre možností. Rezervy sú najmä v koľajovej doprave – to je dávna téma v Bratislave. Dosiaľ sme málo uvažovali o využití Dunaja na dopravu po vode. Aj toto riešenie pomôže čiastočne odľahčiť cestnú sieť. 

To, že nemáte bilbordy sa dá chápať aj ako váš prípevok k znižovaniu reklamného smogu.- Ale reklamný smog je naozaj vážny problém. Ako zbaviť Bratislavu tejto pliagy?

Skutočne nemám temer žiadne bilbordy. Možno ich bude spolu symbolicky toľko, koľko je samospráv v našom meste. Na tému znižovania reklamného smogu porozprávalo viacero kandidátov veľa horúcich slov, pozrite sa do mesta, celé je oblepené tvárami tých, ktorí plamenne rozprávajú proti bilbordom. Vyriešim to tak, ako mnohé iné neduhy nášho mesta, vysúkam si rukávy a urobím dôsledný poriadok.

Ako by sa mala Bratislava pripraviť na to, že v druhej polovici roka 2016 bude hlavným mestom predsedníckeho štátu Rady Európy?

Čo najlepšie. Z pozície funkcie starostu Starého Mesta som sa podieľal na príprave a zabezpečení významnej medzinárodnej udalosti - summitu Bush – Putin. Zabezpečiť takéto podujatie si vyžadovalo intenzívnu prácu veľkých štábov. Vládou počnúc cez rôzne organizačné, bezpečnostné a kultúrne tímy, ktoré mali organizovať bezporuchový priebeh podujatia. Bodkou za všetkým je zabezpečenie poriadku a bezpečnosti ľudí, ktorí sa zúčastnili stretnutia s hlavnými protagonistami tohto podujatia . Upratať a zabezpečiť čistotu v uliciach Bratislavy bolo už technickým záverom Bolo náročné koordinovať aj zahraničné tímy špecialistov zo sprievodu hostí. Svoje úlohy má pri tom diplomatické zastúpenie iných štátov u nás. Táto udalosť preverila schopnosti všetkých organizátorov. Mám preto dostatok skúseností i, aby som kvalifikovane pomohol pripraviť Bratislavu na dôstojné zhostenie sa tak významného postavenia ako rola byť hlavným mestom predsedníckeho štátu Rady Európy.

Čo by ste v úrade urobili ako prvé, ak by ste sa stali primátorom?

Samozrejme okrem nevyhnutnej administratívy spojenej s preberaním funkcie by som zvolal štáb zimnej služby a preveril pripravenosť všetkých zložiek na zabezpečenie zimnej prevádzky mesta.

Skryť Zatvoriť reklamu