Učitelia začali preukazovať svoju bezúhonnosť

126 790 pedagogických a odborných zamestnancov bolo povinných do 31. decembra 2019 poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Povinnosť preukázať bezúhonnosť učiteľa vyvolala informácia o zneužívaní 11- ročného žiaka jeho učiteľom, ktorý v minulosti bol za zneužívanie trestaný. Národná rada SR schválila novelu zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 209/2019 Z. z. Uvedenou novelou sa bližšie určili pravidlá preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Zákon ukladá učiteľom povinnosť preukázať svoju bezúhonnosť poskytnutím osobných údajov potrebných na vyžiadanie odpisu v termíne do 31. decembra 2019. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kto je/nie je podľa zákona bezúhonný?

Za bezúhonného sa považuje ten pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý nebol právoplatne odsúdený. Jednoducho povedané, že za bezúhonného učiteľa sa nepovažuje ten, kto bol v minulosti odsúdený za znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, výrobu a rozširovanie detskej pornografie, alebo aj za výrobu omamných a psychotronických látok či obchodovanie s drogami. Všetky ďalšie trestné činy, ktoré diskvalifikujú učiteľa alebo uchádzača o pedagogické povolanie sú uvedené v § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Trestné činy uvedené v odpisoch majú zabrániť, aby učiteľ, ktorý spáchal niektorý z deliktov mal akýkoľvek vplyv na výchovu budúcich generácii. A to platí aj v prípade, že od odsúdenia uplynul istý časový interval.

SkryťVypnúť reklamu

Ministerstvo školstva požaduje:

Aby zriaďovatelia škôl a školských zariadení a zamestnávatelia podľa § 2 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vyžadovali od uchádzačov o pedagogické zamestnanie čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, od úspešných uchádzačov poskytnutie osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti a zároveň poskytli poučenie pedagogickým a odborným zamestnancom o zákonnej povinnosti preukázať bezúhonnosť.

Ako prebieha výmená údajov?

Do konca roka 2019 sa učitelia mohli rozhodnúť, akú formu poskytnutia údajov využijú. V zmysle zákona mohli okrem elektronickej formy využiť tak ako doteraz aj možnosť prinesenia písomnej žiadosti osobne na okresný úrad a verifikovať sa občianskym preukazom. Za účelom zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov bola rezortom školstva vytvorená aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti učiteľa, ktorý svoje osobné údaje mohol poskytnúť prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle www.crinfo.iedu.sk

SkryťVypnúť reklamu

Čo potom?

Ministerstvo školstva v priebehu mesiaca január 2020 v spolupráci s okresnými úradmi v sídle kraja oznámi subjektom uvedeným v § 2 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorí pedagogickí alebo odborní zamestnanci poskytli svoje osobné údaje na účel preukázania bezúhonnosti prostredníctvom aplikácie. Okresné úrady v sídle kraja v termíne do 29. februára 2020 odošlú registru trestov osobné údaje, poskytnuté elektronicky prostredníctvom www.crinfo.iedu.sk

Po prijatí odpisu registra trestov poverený zamestnanec okresného úradu v sídle kraja posúdi, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa podmienku bezúhonnosti a túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi.

SkryťVypnúť reklamu

Čo všetko bude vedieť riaditeľ školy o svojom zamestnancovi?

Zamestnávateľ dostane iba informáciu o tom, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa/nespĺňa podmienku bezúhonnosti. Informácia pre riaditeľa bude obsahovať tieto údaje: „titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvale bytom spĺňa/nespĺňa predpoklad bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Z uvedeného sa riaditeľ školy ako ani samotný zamestnanec nedozvie, za presne aký trestný čin bol v minulosti odsúdený.

Kritizovaná novela je síce ďalšou administratívnou procedúrou, ale bez preverenia bezúhonnosti alebo ako to mnohí nazývajú bez „previerky“ nebude môcť učiteľ vykonávať svoje povolanie. Školstvo nie je jedinou inštitúciou kde sú previerky povinné. Prijatá „previerka“ je v záujme zvýšenia kreditu statusu učiteľa a ochrany našich detí potrebná. Myslím si, že ich zavedenie bol správny krok.

Peter Krajňák

Peter Krajňák

Bloger 
  • Počet článkov:  5
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Pochádzam zo Solivaru, pedagogicky som pôsobil a pracoval s rómskymi deťmi v obci Svinia pri Prešove, od marca 2016 som štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Mám rád turistiku, futbal, v zime si vybehnem na bežky a rád sledujem skoky na lyžiach. Zaujímajú má regionálne dejiny obcí južného Šariša a história Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Od roku 2009 som členom strany Most-Híd. Nikto z mojich príbuzných nebol členom komunistickej strany. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
SkryťZatvoriť reklamu