Otvorený list, ministerka kultúry SR

Písmo: A- | A+

Podnetom, alebo vyústením viacerých Vašich sporných aktivít, ktoré ma podnietili k napísaniu tohto listu bolo nedávne odovzdávanie cien Ministerstva kultúry Pamiatka roka Fénix

Obrázok blogu

Otvorený list

Pani ministerka kultúry Natália Milanová,

 Dlho som zvažoval do akej miery je vhodné osloviť Vás touto formou, ale nenašiel som iný spôsob, ako dať na vedomie nie len Vám, ale aj širokej verejnosti skutočnosti, ktoré ma viedli k napísaniu tohto Otvoreného listu.

 Podnetom, alebo vyústením viacerých Vašich sporných aktivít, ktoré ma podnietili k napísaniu tohto listu bolo nedávne odovzdávanie cien Ministerstva kultúry Pamiatka roka Fénix. Už upútavky dávali dosť jasne na vedomie, že akt odovzdávania cien sa asi bude uberať akousi prazvláštnou cestou. Proklamačné vystúpenie moderátora, zabávača Szatmáryho na úvod s prehlásením, že on je žid, určite nepridalo na vážnosti večera /slávnostného ?/ aj keď sa udial v a pred krásnou židovskou synagógou Petra Behrensa v Žiline. Celá súťaž bola absolútne nepripravená a jej závažnosť bola nesmierne zľahčená. Počet predstavovaných prihlásených pamiatok rozhodne nezodpovedá počtu ukončených pamiatkových obnov za sledované obdobie. Pri príprave súťaže sa nemalo spoliehať len na to, kto sa prihlási. Mnoho investorov sa nehlási z rôznych dôvodov a je niekedy potrebné ich osloviť. Tak by sa bol dosiahol nesporne objektívnejší prehľad o ukončených objektoch. V minulosti na obdobnej príprave pracovala jedna odborná pracovníčka prakticky rok, hneď po odovzdaní cien za minulý ročník. Vedela presne kde a kto, aký pamiatkový objekt kedy reštauruje, v akom stave dokončievania je. Poznala investorov aj reštaurátorov, ktorí na pamiatkach pracovali a priebežne spolu komunikovali. Samotná príprava odovzdávania cien nebola zadávaná žiadnej agentúre. Pracoval na nej jeden kurátor, ktorý prešiel všetkými pamiatkami, dohodol s majiteľmi scenár natáčania filmového šotu, vypracoval scenár pre kameramana a režiséra a nafotil daný objekt. Do filmových šotov, predstavujúcich pamiatku hovorili investori a reštaurátori /!/. K aktu odovzdávania cien bola pripravená výstava na ktorej boli na fotografiách i textami predstavené jednotlivé pamiatky pred a po pamiatkovej obnove. Výstava trvala ešte niekoľko týždňov, aby sa vecou mohla oboznámiť aj verejnosť. Hlavou i dušou celej akcie bol manažér poverený ministrom, ktorý zodpovedal za dôstojný, odborný a hodnotný akt odovzdávania ceny Pamiatka roka Fénix. Každý ročník /okrem nultého/ sa odohrávali vo Dvorane MK SR. Všetci zúčastnení na príprave súťaže si plne uvedomovali závažnosť tohto projektu a tak k nemu aj pristupovali. Odovzdávanie cien prebiehalo na vysokej profesionálnej a umeleckej úrovni s prihliadnutím na účel súťaže. V konečnom dôsledku „manažér“, zodpovedný za celý chod súťaže vždy pred prípravou súťaže vypracoval podrobný scenár priebehu aktu odovzdávania cien a celú súťaž prekonzultoval s ministrom. A účelom vždy bolo vzdať úctu všetkým /!/, kto sa podieľali na pamiatkovej obnove historických objektov, Národných kultúrnych pamiatok. Teda na prvom mieste investorom obnovy pamiatky, majiteľovi, alebo správcovi NKP, ale a to bolo zdôrazňované, aj reštaurátorom, ako podstatným odborníkom bez ktorých profesionálnych prác by sa pamiatková obnova nemohla uskutočniť. Aktu odovzdávania cien sa zúčastnili okrem vlastníkov a reštaurátorov aj známe osobnosti politického, kultúrneho a verejného života. Všetci svojou prítomnosťou podporili propagáciu potreby reštaurovania nehnuteľných pamiatok.

 V prípade terajšieho odovzdávania cien, pani ministerka, samotný akt v synagóge, pred synagógou a na synagóge vo svetle reflektorov a nástupných kobercov á la Hollywood, pripomínal skôr zmes Superstár, módnej šou „production“ a strýca Marcina. Nedôstojné predstavenie nevkusu v spojitosti s absolútnou nepripravenosťou súťaže bolo fackou smradľavým vechťom do tváre všetkým, ktorý v minulosti vybudovali súťaž Pamiatka roka Fénix ako vrcholné, dôstojné a vážené ocenenie za profesionálnu prácu vlastníkov pamiatok a reštaurátorov, ktorí mimochodom teraz neboli ani spomenutí /!!!/.

 Pani ministerka, Vaša absolútna neznalosť problematiky by sa dala chápať v prípade, že sa orientujete na iné oblasti kultúry. No vo Vašom prípade to tak rozhodne nie je. To, že ste proklamovali, že „záchrana pamiatok je vašou srdcovou záležitosťou“, sme si vypočuli od Vášho nástupu do funkcie mnoho krát. Skutočnosť, že nie ste zorientovaná v problematike pamiatkovej obnovy, bolo možné eliminovať dôslednou spoluprácou i konzultáciami s kvalitne vystavaným profesionálnym tímom odborných pracovníkov Odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR /?/. Úroveň súťaže ste znížili na bulvárne dno a neobstojí ani argument, že dramaturgiu a réžiu si zobrali na starosť Ladislav Snopko /v súčasnosti člen správnej rady Nadácie SPP/ s Petrom Núňezom. Pretože súťaž Pamiatka roka je vypisovaná Ministerstvom kultúry SR a teda to nesie aj plnú zodpovednosť za jej priebeh.

 Na základe spomínaných skutočností a v spojitosti s ďalšími nezvládnutými problémami v rezorte kultúry – Divadlo Nová scéna, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, financovanie obnovy pamiatok a mnohých ďalších, je predpoklad, že svoju funkciu nezvládate a mali by ste dôsledne zvážiť zotrvanie v nej. Je možné, že sa predsa len lepšie nájdete v priestore kaskadérov, alebo pedagógov.

V Bratislave 17.5.2021 Mgr. Peter Krivda, historik umenia

Skryť Zatvoriť reklamu