“Veľká časť toho, čo sa udeje, bude závisieť od vašej modlitby…” hovorí Mária.

Písmo: A- | A+

V tomto čase neistoty a chaosu, miliónov rozličných postojov, názorov , riešení a postupov, tu existuje Niekto, kto nám vysvetli hlbší zmysel toho, čo sa to tu deje? Je tu Niekto, kto nám ukáže svetlo na konci tunela...?

Ján Pavol II. nám svojho času povedal, že Medžugorie je nádejou pre svet. Odtiaľ už niekoľko desaťročí prichádzajú výzvy na obnovu ducha, modlitby, pôstu a pokánia…, ktoré nateraz zobralo vážne veľmi malo ľudí!

V spoločnosti prevláda, tak ako nás na to často upozorňoval spomínaný pápež kultúra smrti! Konkrétnymi dôsledkami tejto kultúry je nárast egoizmu a hedonizmu (veď život si podľa mnohých treba užiť...), narastajúci zhon po materiálnych dobrách a vytemňovanie Boha z osobného i spoločenského života. Je tu útok na život nenarodených deti, predčasné ukončenie života vo forme eutanázie, spolunažívanie párov bez manželstva a morálky atď. Až po nezodpovedné sa správanie k planéte a zamorovanie ovzdušia, pôdy, mori a oceánov.

V skutočnosti by sme mali ďakovať Bohu, že nás zastavil, lebo sami by sme to nedokázali… Dostali sme čas na hlbokú sebareflexiu, očistu a nápravu…

Otázkou teda nie je, ako sa čim skôr dostáť do „normálu“, lebo veľa z toho, čo sme doteraz považovali za normálne nebolo v poriadku. Otázkou je, ako sa priblížiť k Bohu a aké prostriedky nám pomôžu obnoviť si život, vzťahy a dajú správne normy pre život.

Okrem vyššie spomenutého spoločenského neporiadku je tu aj veľmi nespravodlivo nastavený medzinárodný ekonomicky systém a nerovnomerne rozdelenie bohatstva. V rozvojových krajinách sú na prácu a aj inak zneužívane milióny deti…!

Pozri: Veci našej dennej spotreby, na ktoré sú zneužívane deti… - Peter Kuchár (blog.sme.sk)

Je toho veľa, čo potrebujeme opraviť! V prvom rade si potrebujeme obnoviť úctu k Stvoriteľovi i k sebe navzájom. Je tu potreba dôkladnej očisty, ktorú nazývame aj pokáním.

Ako účinne prostriedky na obnovu ducha a vzťahov treba využiť Sväté písmo, modlitbu, pôst, sviatosť zmierenia a eucharistiu. Môžem dosvedčiť z vlastnej skúsenosti (pracujem s ľuďmi s rozličnými závislosťami), že sú to veľmi účinne prostriedky, ktoré dokážu hotové zázraky…! Dokážu zmeniť a napraviť život aj tam, kde by sme za normálnych okolnosti už nedávali žiadnu šancu. Teda u osôb na okraji spoločnosti, drogovo závislí, alkoholici, prostitútky, ľudia namočení do organizovaného zločinu a do veľmi závažných trestných činov. Vďaka týmto prostriedkom som videl veľa z týchto ľudí duchovne obnovených, doslova znovuzrodených a odhodlaných začať nový život a pomáhať iným…

Mária nás už niekoľko desaťročí v Medžugorí vyzýva, aby sme sa vrátili k Bohu a obnovili svoj vnútorný pokoj! To čo skutočne mení naše vnútro, postoje a svet sú naše modlitby a obety. Mária hovorí, že modlitbou a pôstom dokážeme zastaviť vojny a dokonca aj prírodne katastrofy… Ak je toto pravda, tak určite aj pandémie…! Modlitba a pôst patria medzi najúčinnejšie zbrane pre našu osobnú zmenu a zmenu spoločnosti.

Celosvetová pandémia tu nie je náhodou, je predovšetkým výzvou na pokánie a návrat k Bohu!

Keď sa Mária zjavila vo Fatime vyzývala ľudstvo na pokánie t.j. k modlitbe a pôstu, naši predkovia to žiaľ nezobrali vážne a ľudstvo o niekoľko rokov nato čelilo najhroznejšiemu masakru v dejinách – II. Svetovej vojne! To nebol trest za neuposlúchnutie výzvy, ale dôsledok ľudského egoizmu, ktorý sa mohol pôstom a modlitbou zredukovať a II. Svetovej vojne sa dalo predísť...! Ak by ľudstvo zobralo vážne posolstvo z Fatimy!

Je smutné a môže to mať katastrofálne dôsledky, ak sa nebudeme schopní poučiť sa z vlastnej minulosti a z tragických dôsledkov toho čo prežili generácie pred nami…

Celosvetová pandémia nie je ničím iným ako vážnou výzvou k sebareflexii a zmene života, je vážnou výzvou na návrat k Bohu, modlitbe, pôstu a pokániu.

Len tak sa môže uskutočniť prísľub, ktorý nám odovzdala Mária, v ktorom nás ubezpečuje, že nakoniec bude triumfovať jej Nepoškvrnené srdce. A to nám dáva veľkú nádej do budúcna…, že zvíťazí nepoškvrnená čistota a krása nad hriechom, nespravodlivosťou a špinou…

Pozýva nás spolupracovať s Ňou a modliť sa na Jej úmysly, aby sa mohol prísľub čim skôr uskutočniť.

Mária je najmocnejšou ženou nie len Slovenska, ale aj sveta. - Peter Kuchár (blog.sme.sk)

Tu je jedna z iniciatív, pre obnovu nášho vzťahu k Bohu a vzájomné vzťahy a jednotu v našich rodinách.

Nová aktivita Dominika Chmielewského pre rodiny na pôstne obdobie - Ninive - YouTube

Nezabúdajme, že veľká časť toho, čo sa udeje v budúcnosti bude závisieť od našich modlitieb…

Skryť Zatvoriť reklamu