Kudlovce a "Grófka"

Kudlovce sú bývalá dedinka, dnes mestská štvrť na severnom okraji Humenného. S mestom, menovite jeho historickým jadrom a neďalekým cintorínom, takmer splývajú. Štvrť zčasti leží na rovinke a čiastočne zasahuje do jedného z horských údolí severne od mesta. Na jeho severnej periférii, už medzi kopcami, sa nachádza veľká záhradkárska osada (či skôr osady), roztrúsené nielen v údolí pri miestnych potokoch, ale aj vysoko na svahoch jedného z kopcov.  A práve na tom kopci, celkom hore na hlavnom hrebeni vrchu Lysá hora, sa nachádza jedno nezvyčajné miesto s nemenej nezvyčajnou históriou. Je ukryté neďaleko okraja lesa pokrývajúcého severnú polovicu vrchu, inak už stáročia odlesneného a pokrytého lúčnym porastom. Ono nezvyčajné miesto bolo pravdepodobne svedkom jednej z doteraz málo objasnených drám humenských dejín 19. storočia. A práve tam sa dnes vyberieme, prechádzajúc najprv cez Kudlovce.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (36)

Ale predtým, než vyrazíme, by sa patrilo povedať niečo o kudlovskej histórii :

Kudlovce boli do 19. až začiatku 20. storočia samostatnou dedinou ležiacou v blízkosti Humenného. Najstaršia písomná správa o ich existencii pochádza z roku 1451, pravdepodobne však jestvovali už podstatne dlhšie (možno už od 14. storočia). V 15.-17. storočí bola obec nepretržite majetkovou súčasťou Humenského panstva rodu (našich starých známych) Drugetovcov. Zdokumentované staršie dejiny Kudloviec sú v rámci regionálneho kontextu zvláštne, ba priam neobvyklé. Minimálne o období 16. a 17. storočia vieme, že Kudlovce sa vymykali forme klasickej poddanskej dediny, fungujúcej primárne na báze poľnohospodárstva. Kudlovčania boli totiž takmer výlučne osadou remeselníkov, doslovnou dedinou dielní. Tejto interpretácii nahráva do karát záznam z urbára z roku 1623, v ktorom sa píše, že vtedajšie domácnosti vlastnili nejaké menšie polia, no boli primárne ako remeselníkmi a sluhami v službách Drugetovcov. Miestni navyše nespadali do kategórie typických roľníkov a boli oslobodení od platenia daní panovníkovi. Remeslá uvádzané v dobových záznamoch nám prezrádzajú, že dedinu obývali najmä hrnčiari, kuchári, kamenári, krajčíri, stolári a kolesári / kolári. Niektorí boli aj pastiermi, kočišmi, poslami, atď. Zo spomínaného urbára z roku 1623 vieme, že dedinu obývalo 40 remeselníckych a služobníckych domácností. Tesne pred koncom 17. storočia sa počet obyvateľov dediny skôr zmenšoval - v roku 1690 žilo v Kudlovciach osemnásť želiarskych a remeselníckych domácností a 10 usadlostí bolo opustených. Vtedajší obyvatelia mali povinnosť udržiavať a obrábať zemepanskú záhradu a vinicu a doručovať listy zemepánov k adresátom v okolí Humenného. Záznamy z roku 1720 zas hovoria o spustnutej dedine, v ktorej už nebýval nik. Neobývaná bola pravdepodobne niekoľko rokov a nanovo sa zaľudnila pravdepodobne v neskorších desaťročiach 18. storočia. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čo sa týka sľúbeného prekvapka na Lysej hore - vydržte prosím do konca a nechajte sa prekvapiť. ;-) Vopred ďakujem za trpezlivosť. (P.S. Tí šikovnejší z vás už určite prišli na to, že s tým nejako súvisí obrázok v perexe článku.)

Prosím, mapka miest, po ktorých sa prejdeme :

Výrez z turistickej mapy okolia Kudloviec
Výrez z turistickej mapy okolia Kudloviec 

Vyraziť treba od druhej, ku kaštieľu bližšej križovatky pri rímsko-katolíckom farskom kostole Všetkých svätých. Cestou z druhej križovatky by ste išli viac popri cintoríne a z väčšej časti obišli Kudlovce. 

Okraj Kudloviec, pohľad smerom ku farskému Kostolu Všetkých svätých a historickému centru mesta...
Okraj Kudloviec, pohľad smerom ku farskému Kostolu Všetkých svätých a historickému centru mesta... 

Po prvých pár sto metroch a jednej zákrute by sme sa mali ocitnúť pri moste spájajúcom hlavnú kudlovskú ulicu s ulicami neďaleko skanzenu a kaštieľneho lesoparku.

SkryťVypnúť reklamu
Starý a nový dom v Kudlovciach...
Starý a nový dom v Kudlovciach... 

Kontrast starého a nového.

Drevený mostík do dvora starého kudlovského domu...
Drevený mostík do dvora starého kudlovského domu... 

Na dvor staršieho domu vedie ešte jednoduchý drevený mostík z klád.

Drevený mostík do dvora starého kudlovského domu...
Drevený mostík do dvora starého kudlovského domu... 

S autom by som to na ňom neskúšal, ale pešieho či bicykel by ešte udržať mal. ;-)

Starý dom v Kudlovciach...
Starý dom v Kudlovciach... 
Starý dom v Kudlovciach...
Starý dom v Kudlovciach... 

Asi tretina chalúp v štvrti pôsobí relatívne spustnuto. Druhá tretina je v rôznej miere rekonštruovaná a obývaná, trvale i ako víkendové chaty. Zvyšok sú klasické rodinné novostavby.

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

Po niekoľkých metroch sa začne objavovať charakteristická (i keď rozhodne nie unikátna) črta miestnych starých domov :

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

Väčšina má vchod na pivnice priamo vpredu, v dolnej časti fasády. Niekedy sa dá do pivníc nakuknúť aj rovno z predzáhradky. :-) Ale pri tomto pitvore máme smolu, vrátka sú privreté.

SkryťVypnúť reklamu
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

Ani tu nepochodíme, zamknuté. No ako vidíte, toto je jeden z tých udržiavanejších domcov.

Zďaleka najkrajšiu ukážku typického vchodu do pivnice umiestneného priamo v priečelí však ponúka až táto chalupa : 

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Bránka do pivničky umiestnená vpredu - tradičný prvok starých domov v Kudlovciach...
Bránka do pivničky umiestnená vpredu - tradičný prvok starých domov v Kudlovciach... 
Bránka do pivničky umiestnená vpredu - tradičný prvok starých domov v Kudlovciach...
Bránka do pivničky umiestnená vpredu - tradičný prvok starých domov v Kudlovciach... 

Pekne autentická. :-)

Kľukatá hlavná ulica mestskej štvrti Kudlovce...
Kľukatá hlavná ulica mestskej štvrti Kudlovce... 

Po kľukatej a úzkej hlavnej ulici štvrte sme dorazili k...

Kríž a zvonica v parčíku na križovatke ulíc v Kudlovciach...
Kríž a zvonica v parčíku na križovatke ulíc v Kudlovciach... 

...k parčíku s malou zvonicou...

Domy pri križovatke ulíc v Kudlovciach...
Domy pri križovatke ulíc v Kudlovciach... 

...na rohu nepravidelnej križovatky miestnych ulíc.

Domy na Gagarinovej ulici...
Domy na Gagarinovej ulici... 

Z ktorých táto menšia, smerujúca prudko do kopca...

Gagarinova ulica... :-)
Gagarinova ulica... :-) 

...bola pomenovaná na počesť prvého človeka vo vesmíre. :-) Nuž čo... Aj veľké osobnosti sa občas musia uspokojiť len so skromnými poctami... ;-))

Mostík ponad Kudlovský potok...
Mostík ponad Kudlovský potok... 

Mostík ponad jeden z miestnych potôčikov. V tomto údolí je ich viacero a niektoré vyvierajú iba pár kilometrov odtiaľ.

SkryťVypnúť reklamu
Do svahu stúpajúca hlavná ulica Kudloviec...
Do svahu stúpajúca hlavná ulica Kudloviec... 

 

Kudlovská hlavná začína pomaly stúpať do kopca...

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

 

A cestu nám krížia ďalšie staré domy s vrátkami vpredu pod oknami.

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

Niektoré staršie a opustenejšie než iné...

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

Tento je asi môj najobľúbenejší.

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

Ale nie je v ktovieakom stave...

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 
Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

Ornamentálne vetracie okienka (možno aj vletové otvory podkrovného holubníka). Taktiež zriedkavý pohľad na obnažené dosky a prútený výplet prednej steny štítu.

Zarastený dvor starého domu v Kudlovciach...
Zarastený dvor starého domu v Kudlovciach... 

Zo vzdialenosti niekoľkých metrov by ste si však sotva všimli, že tu nejaký dom ešte stojí. Z južnej strany ho vcelku dôkladne maskuje zarastený dvor a záhrada. A keď hovorím džungľa, tak mám fakt na mysli menšiu džungľu...

Horný koniec hlavnej ulice Kudloviec...
Horný koniec hlavnej ulice Kudloviec... 

Stúpame...

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

...a míňame ďalších príbuzných chátrajúceho domu... 

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

...pre zmenu o čosi lepšie udržiavaných...

Tradičný typ domu v Kudlovciach...
Tradičný typ domu v Kudlovciach... 

Dobrí ľudia sa všade zmestia, o čom svedčí aj táto rozprávkovo drobná drevená chalúpka. :-)

Hlavná ulica Kudloviec - pohľad smerom k Humennému, v pozadí Humenské vrchy...
Hlavná ulica Kudloviec - pohľad smerom k Humennému, v pozadí Humenské vrchy... 
Hlavná ulica Kudloviec - pohľad smerom k Humennému, v pozadí Humenské vrchy...
Hlavná ulica Kudloviec - pohľad smerom k Humennému, v pozadí Humenské vrchy... 

Ulica sa nám okrem stúpania stáča aj do fajnej zákruty... A vďaka trochu vyššej nadmorskej výške sa naskytá celkom pekný výhľad na Humenské vrchy a západné okraje Vihorlatských vrchov.

Hlavná ulica Kudloviec - pohľad smerom k Humennému, v pozadí Jasenovský hradný vrch na okraji Vihorlatu a Humenských vrchov...
Hlavná ulica Kudloviec - pohľad smerom k Humennému, v pozadí Jasenovský hradný vrch na okraji Vihorlatu a Humenských vrchov... 

Ak vezmete ďalekohľad alebo zazoomujete trochu s fotoaparátom, dovidíte bez problémov až k Jasenovskému hradu na opačnom konci laboreckého údolia. Za posledné dva roky bol vonkajší priestor okolo hradu trochu vyklčovaný na severnej strane hradného kopca, aby sa na hrad dalo lepšie vidieť.

Moderné podhorské vilky v závere hlavnej ulice Kudloviec...
Moderné podhorské vilky v závere hlavnej ulice Kudloviec... 

Pomaly ale isto sa sa blížime k hornému okraju Kudloviec, ktorý predznamenávajú aj novšie poschodové vilky z cca 70.-80. rokov.

Skleník umiestnený priamo nad garážou, vilka na konci hlavnej ulice Kudloviec...
Skleník umiestnený priamo nad garážou, vilka na konci hlavnej ulice Kudloviec... 

V dôsledku extrémne svahovitého terénu a malému priestoru sú jednou z kudlovských špecialít aj takto kombinované budovy. Garáž a skleník v jednom ? Prečo nie. :-)

Autovrak pri dome na konci hlavnej ulice Kudloviec...
Autovrak pri dome na konci hlavnej ulice Kudloviec... 

Dvor jedného z rozostavaných, no doteraz nedokončených rodinných domov zdobí tvorivý neporiadok. Vrátane autovrakov...

Autovrak pri dome na konci hlavnej ulice Kudloviec...
Autovrak pri dome na konci hlavnej ulice Kudloviec... 
Autovrak pri dome na konci hlavnej ulice Kudloviec...
Autovrak pri dome na konci hlavnej ulice Kudloviec... 

Paradajkový Trabant kombi, zaparkovaný na večnosť.

Koniec hlavnej ulice Kudloviec, najsevernejšia zastávka humenskej MHD...
Koniec hlavnej ulice Kudloviec, najsevernejšia zastávka humenskej MHD... 

 

Najsevernejšia a posledná zastávka humenskej MHD, na samom konci Kudloviec. Asi vás nijako neprekvapí, keď vám poviem, že je len minimálne frekventovaná. 

Obrázok blogu

Na asfaltku ďalej nadväzuje betónovo-asflatová poľná cesta, ktorá sa potom postupne vetví do rôznych odbočiek k jendotlivým častiam záhradkárskych osád.

Obrázok blogu

Tu odbočka, tam odbočka.

Obrázok blogu

Chaty na úrovni malých rodinných domov...

Obrázok blogu

...alebo polo-obývateľných útulní z betónu, dreva a prefabrikátov...

Obrázok blogu

...rozprestierajúcich sa v celých reťazcoch po vrchných častiach svahu....

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Cesta ide a ide...

Stromy pri prístupovej ceste k záhradkárskej osade...
Stromy pri prístupovej ceste k záhradkárskej osade... 

...napravo od nej rastie divoký mix listnáčov a pre okolie Humenného typických zavlečených borovíc...

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Onedlho sa priblížime ku križovatke, pri ktorej odbočíme doľava a pôjdeme cez lúku smerom k svahu.

Obrázok blogu

Áno, hore po tom svahu - presnejšie po úseku, ktorý vidíte za tou alejou či hájikom osamotených stromov tiahnucich sa od úpätia až po vrchol.

Podvečerné oblačné divadlo...
Podvečerné oblačné divadlo... 

Medzitým na podvečernej oblohe utvorili oblaky rôzne zaujímavé útvary a obrazce... 

Podvečerné oblačné divadlo...
Podvečerné oblačné divadlo... 
Podvečerné oblačné divadlo...
Podvečerné oblačné divadlo... 

No fantázia... :-)

Zarastený plot záhradky naľavo od cesty, v pozadí svah "Grófky"...
Zarastený plot záhradky naľavo od cesty, v pozadí svah "Grófky"... 

 

Ospravedlňujem sa za miernu prepálenosť tejto fotky, neboli najlepšie svetelné podmienky. Hore a v strede však máte presnejší výhľad na úsek svahu, po ktorom pôjdeme. Tmavšia "stužka", ktorá sa po ňom vinie, je chodníček, ktorý použijeme na výstup. 

Menšie nakuknutie do záhradiek... ;-)
Menšie nakuknutie do záhradiek... ;-) 

Na pár sekúnd si dajte oddych. Menšie kuk ponad pletivový plot do dvora jednej z priestrannejších záhradiek. :-)

Úpätie svahu s políčkom...
Úpätie svahu s políčkom... 

 

Pokračujte po ceste asi ešte 100 metrov, potom odbočte vľavo na poľný chodník, ktorý vás pomedzi stromy privedie na túto lúku a k tejto jednoducho oplotenej záhradke. Naľavo od nej začína nový chodník hore svahom. Jednoduchý, vydupaný.

Obrázok blogu

Poradil by som neponáhľať sa. Kopec je dosť strmý a cestička na ňom je väčšinou nevykosená, takže sa radšej riaďte heslom "pomaly ďalej zájdeš". Desať minút až taký rozdiel neurobí a aj pri pomalšej chôdzi sa celkom kvalitne zadýchate, kým vyjdete hore na hrebeň... ;-) 

Obrázok blogu

 

Z tejto strany svahu je veľmi dobrý výhľad na najvyššie položenú uličku záhradkárskej osady na pravej strane údolia. Jej koniec zasahuje aspoň do dvoch tretín náprotivného hrebeňa. Že si vôbec dali tú námahu budovať to na takej zalesnenej strmine. :-P

Steblá na svahu...
Steblá na svahu... 

Steblá trávy sa ticho vlnia v podvečernom augustovom vánku.

Obrázok blogu
Odpočívajúci lúčny koník... :-)
Odpočívajúci lúčny koník... :-) 

Pri nohách nám poskakuje miestne hmyzie osadenstvo... :-)

Steblá na svahu...
Steblá na svahu... 

 

Pohľad zo svahu smerom do údolia Kudloviec, v pozadí Humenné a Vihorlatské vrchy...
Pohľad zo svahu smerom do údolia Kudloviec, v pozadí Humenné a Vihorlatské vrchy... 

 

Pohľad zo svahu smerom do údolia Kudloviec, v pozadí Humenné a Vihorlatské vrchy...
Pohľad zo svahu smerom do údolia Kudloviec, v pozadí Humenné a Vihorlatské vrchy... 

V diaľke sa otvára obmedzený, no dosť impozantný pohľad na Kudlovce a na Humenné, ležiace v hlavnej časti doliny. 

Obrázok blogu

Svah okrem travín nehýri ktovieakou flórou, farebnosti tu zachraňujú česť najmä bodliaky. 

Obrázok blogu

Tesne pod vrcholom naberajú vysoké steblá trávy príjemnú sýtozelenú farbu.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Slnko občas vykukne spoza mrakov, ale je už badať, že do jednej alebo dvoch hodín zapadne. 

Tesne pod vrcholom...
Tesne pod vrcholom... 

Ešte meter, ešte dva... aaaa... sme hore. :-)

Výhľady z lúky na hrebeni...
Výhľady z lúky na hrebeni... 

Zatiaľ sa porozhliadajte a vydýchnite si. Posledná etapa dnešnej vychádzky povedie po chodníku v lese (ten po našej ľavačke). 

Výhľady z lúky na hrebeni...
Výhľady z lúky na hrebeni... 
Výhľady z lúky na hrebeni...
Výhľady z lúky na hrebeni... 
Výhľady z lúky na hrebeni...
Výhľady z lúky na hrebeni... 
Výhľady z lúky na hrebeni...
Výhľady z lúky na hrebeni... 
Výhľady z lúky na hrebeni...
Výhľady z lúky na hrebeni... 
Výhľady z lúky na hrebeni...
Výhľady z lúky na hrebeni... 
Zvláštny oblak na východnom obzore...
Zvláštny oblak na východnom obzore... 

Toto už nie sú barančeky, ale hotové lietajúce langoše... :-D

Ohinsko na vrchole kopca, pri okraji lesa...
Ohinsko na vrchole kopca, pri okraji lesa... 

OK, sranda bokom. Opekať teraz nebudeme, ale tu máte ohnisko, aby ste do budúcna vedeli, kde ho nájsť. Zíde sa nám teraz aj ako východiskový bod. Blízko ohniska totiž vstupujú do lesa tri rôzne chodníky. Odporúčam vziať ten stredný (začína pár metrov ďalej od ohniska, ale trochu viac naľavo a vzadu). Ak zoberiete ten úplne napravo (najbližšie k svahu, po ktorom sme teraz vyšli hore), budete len ísť a ísť a náš cieľ miniete o niekoľko desiatok metrov. Veci komplikuje fakt, že tento chodník vpravo je dosť zarastený z oboch strán, takže ani neuvidíte, kde ste minuli cieľ. Na tento chodník nevstupujte, lebo len zbytočne zablúdite alebo dokonca dôjdete na opačný koniec vrchu a stratíte sa v ešte hustsších lesoch. Ak vezmete tretí chodník - úplne vľavo a najbližšie k brestovskej strane svahu - po pár metroch by ste sa mali ocitnúť napr. aj na tomto mieste :

Les na vrchole kopca (lesná cestička na brestovskej strane vrcholu)...
Les na vrchole kopca (lesná cestička na brestovskej strane vrcholu)... 

Ak by ste pokračovali ďalej tadiaľto, znova miniete náš finálny cieľ - ale tentokrát iba o pár metrov a pri hlbšom pohľade do lesa by ste ho mali zbadať pomedzi redšie stromy. 

Ozaj, na okraji tohto chodníka je zčasti odlesnený svah, takže by sa vám mala naskytnúť príležitosť nakuknúť do vedľajšieho údolia :

Obrázok blogu

 

V doline vedie cesta z Humenného do neďalekej dediny Brestov, vzdialenej ešte asi kilometer alebo dva od tohto miesta (vzdušnou čiarou). Dve drobné biele bodky na tej vzdialenej lúke sú pasúce sa kravy.

No ale naspäť k ohnisku a logickému riešeniu : Vziať stredný (spočiatku nie tak očividný) chodník. Napnite zrak, po cca 40-50 metroch by sa na jendom zo stromov po ľavej strane chodníka malo objaviť toto :

Obrázok blogu

Ak ste po spomínaných 40-50 metroch naďabili na túto drevenú šípku pribitú o strom pri chodníku...

Obrázok blogu

 

...a na túto drobnú odbočku vľavo (na ktorú šípka ukazuje), tak vám blahoželám. Dorazili ste na miesto určenia. A kde to teda sme ? 

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

No, sme tu. Les na Lysej hore ukrýva čudesný pomník jednej zabudnutej kapitoly humenských dejín. 

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

Naposledy ho rekonštruovali pred 10 rokmi.

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

"Čože... Hrob ?! Hrob na "Grófke" ? Hrob nejakej grófky ?" pýtate sa zarazene...

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

Len pokoj. Nie je všetko vždy tak, ako na prvý pohľad vyzerá. Ak to aj bol hrob, tak len na krátky čas. Táto kôpka monolitických kameňov je skôr pomníkom, náhrobným kameňom. 

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

"A pre koho ?" pýtate sa zvedavo. Nebudem zdĺhavo vysvetľovať - pokojne si prečítajte text na tabuli :

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

To, že sa tieto udalosti odohrali v roku veľkej stredoeurópskej cholerovej epidémie a východoslovenského roľníckeho povstania, rozhodne nie je vecou náhody. Antonia Vandernathová mala zjavne smolu, že sa práve nachádzala v oblasti, kde to vrelo. I keď... spoločensky to vtedy vrelo takmer všade, v okruhu niekoľkých stoviek kilometrov štvorcových...

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

A tak je tu tento symbolický pomník... možno i symbolický hrob... Oddelený od súčasnosti priepasťou 180 turbulentných rokov a neobjasnených záhad okolo konečného osudu mladej grófky...

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

...naďalej tu mĺkvo stojí a oxiduje. A aj keď je to nepravdepodobné, Antónia možno odpočíva spolu s ním... presnejšie pod ním... A možno nie. Možno sa jej pozostatky dávno rozpadli v jednom z masových hrobov, vykopaných niekde ďaleko od mesta, už dávno ukrytých a zabudnutých. A náhrobok si tu stojí...

Obrázok blogu

Spoločnosť mu robí iba zeleň okolitých húštin... 

Lesné húštiny pri grófkinom hrobe/pamätníku.
Lesné húštiny pri grófkinom hrobe/pamätníku. 

...zvuky lesa...

Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami
Pamätník alebo pravdepodobný hrob grófky Antonie Vandernáthovej nad Kudlovcami 

...a príležitostná návšteva peších turistov pohybujúcich sa v okolí záhradiek a Kudloviec. Tichá, kuriózna, takmer neznáma a takmer zanedbateľná pamiatočka.

Pomaly zapadajúce slnko pri pohľade z lesa...
Pomaly zapadajúce slnko pri pohľade z lesa... 

No má, spolu s okolitým lesom, istý genius loci... Všakže ? 

Večer...
Večer... 

Naspäť na lúku. Stmieva sa.

Večer...
Večer... 

Načase vydať sa naspäť...

Večer...
Večer... 

 

Patrične brzdite pri zostupe zo svahu. Dá sa z neho aj zbehnúť - za predpokladu, že zbytočne nezakopnete o nič a nebudú vám prekážať boľavé nohy dole na úpätí... ;-) Päť-sedem minút dole chôdzou a dve až tri minúty behom. Je to na vás... ;-D 

Kudlovce večer...
Kudlovce večer... 

Podvečerné tiene sa predĺžujú...

Kudlovce večer...
Kudlovce večer... 

...a na staré poloopustené chalupy v Gagarinovej uličke...

Kudlovce večer...
Kudlovce večer... 

 

...pomaly padá súmrak.

Tak, zatiaľ pekný večer a do počutia.... ;-)

----

Fotografie : (C) Peter Molnár - august 2009

Použitá literatúra :

Uličný F., Dejiny osídlenia Zemplínskej župy (Kudlovce, str. 258), Zemplínska spoločnosť Michalovce 2001

text uvedený na symbolickom hrobe / pomníku Antonie Vandernathovej 

Peter Molnár

Peter Molnár

Bloger 
  • Počet článkov:  146
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Peter Molnár sa menujem, občas niečo dokafrem... :-)Povolanie : Steampunkový medievalista a pilot Krvavého jastraba... ;-)"Naučiť sa lietať je jednoduché - hodiť sa o zem a netrafiť sa." (Douglas Adams) Zoznam autorových rubrík:  Len(ivý a)takMojimi očamiDuma Molnárova :-)Výstrelky literárneSubjektívne objektívomFilmárina - tvrdá drinaZápisky letcoveNa vandrovkeTörténelemPamiatkyRecenzieMuzičkaHaluzenieSúkromné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu