Sakrálne pamiatky Šariša - Prešovská kalvária

Dnes si dáme rozsiahlu fototúru po jednej z najkrajších pamiatok Prešova - mestkej kalvárii. Budeme si všímať hlavné pamätihodnosti, ale i rôzne zabudnuté kúty a drobné pútavé detaily tohto miesta s čarovnou atmosférou.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (46)

Na nevysokom kopci nad západným okrajom mesta Prešov dominuje barokový komplex Kalvárie. V minulosti bola považovaná za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska (po banskoštiavnickej).

Vznik Kalvárie v Prešove bol, podobne ako mnohých ďalších mestách, úzko spätý s érou rekatolizácie, vrátane činnosti jezuitov. Iniciatíva na založenie Kalvárie vzišla z radov Spolku umierajúceho Krista, ktorý založili jezuitskí kňazi začiatkom 18. storočia. Stavba prvých sakrálnych objektov sa začala r. 1720 a pokračovala do roku 1769. Niektoré kaplnky krížovej cesty vznikali ešte i v 19. storočí, a to až do r. 1893. Ako prvé posvätil jezuitský superior kaplnku Krista na Olivovej hore a kríž v jeseni 1721. Stavbu realizovali postupne v priebehu viacerých desaťročí z prostriedkov mesta a darcov spomedzi mešťanov a okolitej šľachty (barón Dessewffy, gróf Sirmai, grófka Barkóczyová, barón Klobušický, barón Medňanský, knieža Radziwill, richtár Juraj Smolník a i.). Celý komplex Kalvárie je tvorený kostolíkom sv. Kríža, štrnástimi kaplnkami so zastaveniami krížovej cesty, veľkou kaplnkou Svätých schodov, katakombami a cintorínom.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Pohľad na Kalváriu od bránky farského úradu...
Pohľad na Kalváriu od bránky farského úradu... 
Samostatná kaplnka na začiatku cesty...
Samostatná kaplnka na začiatku cesty... 
Začiatok prístupovej cesty s prvými dvoma kaplnkami...
Začiatok prístupovej cesty s prvými dvoma kaplnkami... 

Kaplnky krížovej cesty vznikali postupne od r. 1721 do r. 1893. Všetky majú podobný tvar so štítovým priečelím, zdobeným ornamentmi a erbom donátora a polkruhovo zaklenutým vstupným portálom s bohato zdobenou mrežou.

Kaplnka č. 2...
Kaplnka č. 2... 
Kaplnka č. 14...
Kaplnka č. 14... 
...a jej výjav Nanebovstúpenia Krista...
...a jej výjav Nanebovstúpenia Krista... 
Kaplnka č. 13 ukrytá v príjemnom zátiší...
Kaplnka č. 13 ukrytá v príjemnom zátiší... 
...a jej výjav Kristovej návštevy apošotolov vo večeradle...
...a jej výjav Kristovej návštevy apošotolov vo večeradle... 
Stará rodinná hrobka s veselou žltou omietkou...
Stará rodinná hrobka s veselou žltou omietkou... 
...a jej priam čarovné okolie...
...a jej priam čarovné okolie... 

Z popísaného tvaru vybočuje druhá dominanta Kalvárie, kaplnka Svätých schodov. Bola postavená r. 1765 podľa vzoru kaplnky Sancta Scala pri Lateránskom kostole v Ríme. Stavbu financoval litovský knieža Radziwill, ktorý prišiel do Prešova spolu s dvorom a osobnou gardou (kozákmi) v jeseni 1764. Kaplnku dal postaviť z vďačnosti mestu za poskytnutie azylu po nútenom úteku z Poľska. V priečelí nad vchodom je umiestnený jeho erb s darovacím nápisom, vnútrajšok vypĺňa 28 schodov s miestom pre relikvie svätých, oltár s kamennou plastikou Piety a nástenné maľby od O. Trtinu (2. polovica 18. st.).

SkryťVypnúť reklamu
Veľká kaplnka Božích schodov...
Veľká kaplnka Božích schodov... 
Veľká kaplnka Božích schodov...
Veľká kaplnka Božích schodov... 

Celý cyklus krížovej cesty pozostáva z nasledujúcich kaplniek: 1. Posledná večera, 2. Ježiš na Olivovej hore, 3. Ježiš udretý pred veľkňazom Annášom, 4. Sväté schody, 5. Bičovanie, 6. Neznámy fundátor, 7. Ježišovo stretnutia s plačúcimi ženami, 8. Ukrižovanie, 9. Kristus na kríži, 10. Sňatie z kríža, 11. Uloženie do hrobu, 12. Zmŕtvychvstanie, 13. Neveriaci Tomáš, 14. Nanebovstúpenie.

Kaplnka (číslo neviem) neďaleko Kaplnky Božích schodov...
Kaplnka (číslo neviem) neďaleko Kaplnky Božích schodov... 
Schody hore na starý cintorín...
Schody hore na starý cintorín... 

Zároveň s kostolom a kaplnkami bol založený i cintorín, ktorý pôvodne slúžil na pochovávanie donátorov Kalvárie (Turčáni, Spléni, Sirmai, Dr. Paracelsus), neskôr aj pre ľudí z blízkych mestských štvrtí (Pod Kalváriou, Za Kalváriou), ako aj iných osôb. Na cintoríne je niekoľko zaujímavých, umelecky cenných šľachtických a meštianskych krýpt v empírovom a historizujúcom slohu.

SkryťVypnúť reklamu
Náhrobok pri schodoch...
Náhrobok pri schodoch... 
Náhrobky pri schodoch...
Náhrobky pri schodoch... 
Náhrobky pri schodoch...
Náhrobky pri schodoch... 
Schody na starý cintorín vo svojej hornej polovici...
Schody na starý cintorín vo svojej hornej polovici... 
Kaplnka Božích schodov z ľavej strany...
Kaplnka Božích schodov z ľavej strany... 
Horný koniec schodov na starý cintorín...
Horný koniec schodov na starý cintorín... 
Náhrobky pri hornom konci schodov...
Náhrobky pri hornom konci schodov... 
Náhrobky pri hornom konci schodov...
Náhrobky pri hornom konci schodov... 
Náhrobky pri hornom konci schodov...
Náhrobky pri hornom konci schodov... 
Staré polozabudnuté hroby...
Staré polozabudnuté hroby... 
Starý drevený kríž pri jednom zo zabudnutých hrobov...
Starý drevený kríž pri jednom zo zabudnutých hrobov... 
Na starom cintoríne sa nájdu aj novučičké hroby...
Na starom cintoríne sa nájdu aj novučičké hroby... 
Hroby na starom cintoríne...
Hroby na starom cintoríne... 
Hroby na starom cintoríne...
Hroby na starom cintoríne... 
Kaplnka (neviem číslo) uprostred reštauračných prác...
Kaplnka (neviem číslo) uprostred reštauračných prác... 
Zátišie s hrobkami a náhrobnými kameňmi...
Zátišie s hrobkami a náhrobnými kameňmi... 
Oltárna časť Kaplnky Božích schodov pri pohľade zo svahu...
Oltárna časť Kaplnky Božích schodov pri pohľade zo svahu... 

V roku 1836 boli pod kostolom postavené katakomby, slúžiace ako hrobka pre kňazov. Ich múr so vstupným portálom vytvára pri pohľade z mesta ilúziu hradbového múru.

Schody smerom ku kostolu a ozdobná vyhliadková terasa nad cintorínom...
Schody smerom ku kostolu a ozdobná vyhliadková terasa nad cintorínom... 
Kaplnka č. 7...
Kaplnka č. 7... 
Stará hrobka a náhrobok...
Stará hrobka a náhrobok... 
Staré sčasti zanedbané hrobky a náhrobné kamene...
Staré sčasti zanedbané hrobky a náhrobné kamene... 
Náhrobok...
Náhrobok... 
Bielo-šedé rodinné mauzóleum na okraji cintorína...
Bielo-šedé rodinné mauzóleum na okraji cintorína... 
Hrobka bielo-šedého rodinného mauzólea na okraji cintorína...
Hrobka bielo-šedého rodinného mauzólea na okraji cintorína... 
Kaplnky č. 7 a 8 a posledné schodište ku kostolu...
Kaplnky č. 7 a 8 a posledné schodište ku kostolu... 
Kaplnka č. 8, staré hroby a hrobky v objatí stromov...
Kaplnka č. 8, staré hroby a hrobky v objatí stromov... 
Kostol sv. Kríža na samom vrchole kalvárie...
Kostol sv. Kríža na samom vrchole kalvárie... 
Kaplnka č. 8 a staré hrobky na okraji lúčky a v objatí stromov...
Kaplnka č. 8 a staré hrobky na okraji lúčky a v objatí stromov... 
Kostol sv. Kríža na samom vrchole kalvárie (pohľad zľava)...
Kostol sv. Kríža na samom vrchole kalvárie (pohľad zľava)... 
Priečeli Kostola sv. Kríža a Božia muka pred ňou...
Priečeli Kostola sv. Kríža a Božia muka pred ňou... 
Priečelie kostola...
Priečelie kostola... 
Balkón na priečelí kostola...
Balkón na priečelí kostola... 
Otvorené priestranstvo pred kostolom so širokým výhľadom na Prešov...
Otvorené priestranstvo pred kostolom so širokým výhľadom na Prešov... 
Pohľad na jedno z predmestí na severnom okraji mesta...
Pohľad na jedno z predmestí na severnom okraji mesta... 
Pohľad na predmestie severného okraja mesta...
Pohľad na predmestie severného okraja mesta... 
Panoráma severnej časti mesta...
Panoráma severnej časti mesta... 
Pohľad na hlavnú časť mesta Prešov...
Pohľad na hlavnú časť mesta Prešov... 
Pohľad dole na Kaplnku Božích schodov...
Pohľad dole na Kaplnku Božích schodov... 
Panoráma mesta Prešov...
Panoráma mesta Prešov... 
Panoráma mesta Prešov...
Panoráma mesta Prešov... 
Bližší záber na starý a nový internát vysokoškolského areálu... Zvláštna strecha v pozadí patrí Divadlu J. Záborského...
Bližší záber na starý a nový internát vysokoškolského areálu... Zvláštna strecha v pozadí patrí Divadlu J. Záborského... 
Pohľad na južné štvrte Prešova...
Pohľad na južné štvrte Prešova... 
Koastol sv. Kríža z profilu...
Koastol sv. Kríža z profilu... 
Kostol sv. Kríža (pohľad zprava)...
Kostol sv. Kríža (pohľad zprava)... 
Kaplnka č. 10...
Kaplnka č. 10... 
...a jej výjav snímania Ježiša z kríža...
...a jej výjav snímania Ježiša z kríža... 
Kostol sv. Kríža od kaplnky č. 10...
Kostol sv. Kríža od kaplnky č. 10... 
Kaplnka (neviem číslo) pniže k. č. 10 a kostola...
Kaplnka (neviem číslo) pniže k. č. 10 a kostola... 
Kaplnka (neviem číslo) poniže čísla 10 a kostola...
Kaplnka (neviem číslo) poniže čísla 10 a kostola... 
...a jej výjav žien oplakávajúcich Krista...
...a jej výjav žien oplakávajúcich Krista... 
Tá istá kaplnka v trocha zaujímavejšom svetle... :-)
Tá istá kaplnka v trocha zaujímavejšom svetle... :-) 
A toto je chodníček vedúci k nej...
A toto je chodníček vedúci k nej... 
...ktorý na jeseň vyzerá aj takto...
...ktorý na jeseň vyzerá aj takto... 
A ešte nižšie pod hrdňadbami, nad Božími schodami, stojí aj táto práve reštaurovaná kaplnôčka...
A ešte nižšie pod hrdňadbami, nad Božími schodami, stojí aj táto práve reštaurovaná kaplnôčka... 
Kaplnka Božích schodov z pravej strany...
Kaplnka Božích schodov z pravej strany... 

Celý komplex Kalvárie bol dôkladne reštaurovaný a následne upravený v rokoch 1972 - 1983. Ako je vidieť z viacerých fotografií, od minulého roka prebieha nová vlna reštaurátorských a rekonštrukčných prác.

----

Fotografie : (C) Peter Molnár - október 2007

Sprievodný text čerpal zo stránky http://www.presov.sk/article.php?i_id_article=3106 

Prešovskú kalváriu nájdete aj na Google Maps.

Peter Molnár

Peter Molnár

Bloger 
  • Počet článkov:  146
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Peter Molnár sa menujem, občas niečo dokafrem... :-)Povolanie : Steampunkový medievalista a pilot Krvavého jastraba... ;-)"Naučiť sa lietať je jednoduché - hodiť sa o zem a netrafiť sa." (Douglas Adams) Zoznam autorových rubrík:  Len(ivý a)takMojimi očamiDuma Molnárova :-)Výstrelky literárneSubjektívne objektívomFilmárina - tvrdá drinaZápisky letcoveNa vandrovkeTörténelemPamiatkyRecenzieMuzičkaHaluzenieSúkromné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu