Hypotéky - ako si vybrať

Písmo: A- | A+

V dnešnej náročnej dobe mnoho ľudí rieši svoju bytovú otázku prostredníctvom hypotekárnych úverov. V článku by som chcel zrozumiteľne a v stručnosti poukázať, čo si pri vybavovaní hypotéky všímať.

Kúpa nehnuteľnosti

Ak nefinancujete kúpu nehnuteľnosti z vlastných zdrojov, čo je v súčasnej dobe pomerne málo vídané, na uhradenie kúpnej ceny je najlepšie využiť hypotekárny úver. Klasický hypotekárny úver je úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a to aj rozostavenej s dobou splatnosti najmenej 4 a najviac 30 rokov. Hypotekárny úver je možné použiť na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti a to kúpou, zámenou (s prípadným doplatením), vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode alebo pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dedičským vyrovnaním, výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb (napr. nadstavba rodinného domu), údržbu nehnuteľnosti (rekonštrukcia alebo modernizácia), splatenie už poskytnutého úveru – refinancovanie. Hypotekárne úvery poskytujú na Slovensku takmer všetky väčšie banky. Napriek tomu, že proces vybavovania úveru v jednotlivých bankách má čiastočné odlišnosti, môžeme ich rozdeliť do jednotlivých fáz - posúdenie klienta a jeho schopnosti splácať úver ( bonita), podanie žiadosti a schválenie úveru, podpis zmlúv, čerpanie úveru.

Čo je potrebné si všímať pri vybavovaní úveru?

Bankové poplatky

Banky sa v priebehu roka najčastejšie na jar a jeseň predbiehajú v kampaniach, kde ponúkajú hypotekárne úvery za čo najnižšie úrokové sadzby. Existuje mylná predstava, že ak má banková inštitúcia najnižšiu úrokovú sadzu, aj celkový úver bude najvýhodnejší. V niektorých bankách si nízku úrokovú sadzbu kompenzujú v poplatkoch. Málokto pri podpise zmluvy číta zmluvné podmienky s uvedením sadzieb jednotlivých poplatkov. Poplatky sú v bankách rôzne a preto si uvedieme len tie najčastejšie: poplatok za poskytnutie úveru, poplatok za vedenie úverového účtu, poplatok za upomienku, poplatok za zmenu v úverovej zmluve, poplatok za predčasné splatenie úveru, poplatok za mimoriadnu splátku mimo stanovených podmienok, poplatok za nevyčerpanie úveru a mnohé iné ...

Úrokové sadzby

Výška úrokovej sadzby je vždy individuálna a ovplyvňujú ju mnohé faktory najmä na strane žiadateľa. Vo všeobecnosti platí, že čím je klient viac bonitný, tým získa úver za výhodnejších podmienok. Banky sú v jednotlivých prípadoch ochotné, ak si chcú klienta získať, pristúpiť aj na zvýhodnené úrokové sadzby. V niektorých prípadoch je to aj vec vyjednávania.

Poistenie úveru

Pri hypotekárnom úvere je základnou podmienkou aj poistenie nehnuteľnosti a vinkulácia poistenia v prospech banky. Sú dve možnosti. Buď využijete ponuku banky a necháte si nehnuteľnosť poistiť priamo v banke. V tomto prípade Vám banka ponúkne nižšiu výslednú úrokovú sadzbu úveru a odpadne Vám papierovanie navyše alebo si nehnuteľnosť poistíte v poisťovni podľa vlastného výberu a pravdepodobne aj lacnejšie. Niektoré banky žiadajú od klienta uzatvorenie životných poistiek. To môže úver podstatne predražiť.

Fixácia úrokovej sadzby

Úrokové sadzby sú v bankách fixované. Najčastejšie sa využíva fixácia na 3-5 rokov. Počas tejto doby banka nemôže meniť výšku úroku. Pred ukončením doby fixácie musí banka informovať klienta o zmene úrokovej sadzby. Tu je priestor na vyjednávanie o výške úrokovej sadzby. Ak sa Vám ponuka banky nepáči, môžete úver refinancovať v inej banke. Týmto môžete ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Banke neklamte

Každá banka si klienta preverí. Všetky údaje uvedené v žiadosti musia byť pravdivé. Na preverenie klienta banky využívajú rôzne zdroje napr. bankový register, Sociálnu poisťovňu a pod. Ak banka zistí, že ste mali v minulosti problémy so splácaním akejkoľvek pohľadávky, môže to viesť až k zamietnutiu žiadosti o úver.

Skryť Zatvoriť reklamu