Úver budé možné zrušiť do 14 dní od podpisu zmluvy

Písmo: A- | A+

Schválený zákon o úveroch na bývanie radikálne mení podmienky pre poskytovanie hypoték. Aj keď zákon vstúpi do platnosti až 21. marca 2016, nezaškodí ak sa na niektoré zmeny bližšie pozrieme už teraz.

1. Predčasné splatenie úveru

Ak sa klient rozhodne predčasne splatiť úver alebo si ho preniesť do inej banky a to mimo doby konca fixácie úrokovej sadzby, podľa nového zákona si budú môcť banky od klienta vypýtať maximálne jedno percento zo zostatku splácanej sumy. V súčastnosti si banky za tieto služby účtujú 4 až 5 percent bez ohľadu na čas, ktorý ostáva do konca fixácie úrokovej sadzby.

2. Výška provízie

Ak si klient berie úver na bývanie sprostredkovaný hypotekárnym maklérom, bude mať právo dozvedieť sa, akú províziu dostane maklér od banky, v ktorej bol úver sprostredkovaný. Klient má právo informovať sa aj o tom, akú províziu by maklér dostal za sprostredkovanie úveru v iných bankách. Toto opatrenie má zamedziť sprostredkovateľom, aby klientov podsúvali bankám, v ktorej dostanú vyššiu províziu a to bez ohľadu na požiadavky klienta.

3. Odstúpenie od zmluvy

Klient bude mať možnosť do 14 dní odstúpiť od podpísanej zmluvy o úvere bez uvedenia dôvodu. V prípade hypotekárnych úverov je to pomerne rozporuplná možnosť, nakoľko banky peniaze posielajú priamo na účet predávajúceho. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, nie je predávajúci povinný peniaze vrátiť a zobrať si späť svoj byt.

4. Zdôvodnenie odmietnutia bankou

Banky budú mať povinnosť podrobne skúmať schopnosť klienta splácať úver a to po dobu trvania celého zmluvného vzťahu – to robia banky aj dnes. Banka poskytne úver iba klientovi, ktorý bude schopný splácať svoje záväzky včas a v požadovanej výške. Má to prispieť k obmedzeniu dlhu tých domácností, ktoré by sa mohli ocitnúť v sociálnej núdzi. Klient v prípade zamietnutia žiadosti o úver, by sa mal dozvedieť dôvod zamietnutia.

Prijatím návrhu zákona sa má dosiahnuť „efektívnejšie fungovanie trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov v oblasti poskytovania úverov na bývanie".

Skryť Zatvoriť reklamu