Načo si dať pozor pri kúpe bytu

Písmo: A- | A+

Kúpa nehnuteľnosti je spojená  s určitým rizikom. Ako postupovať, aby kúpa bytu prebehla bezpečne? Čo je potrebné o svojom novom bývaní zistiť vopred, aby ste nekúpili mačku vo vreci?

Kúpa či predaj nehnuteľnosti býva veľkým krokom v živote každého človeka. Vidinu vlastného bývania však môže pokaziť podcenenie situácie na trhu s nehnuteľnosťami a množiace sa podvody. Ružové okuliare vystriedajú nočné mory z ťahaníc sa po súdoch. V dnešnej dobe plnej podvodov a podvodníkov je každá rada dobrá. Keďže financií nikdy nie je nazvyš, záleží na každom eure ktoré ušetríte. A tak často zvažujete, že kúpu bytu budete riešiť vlastnými silami, mimo realitnej kancelárie. Tu je zopár rád, na čo si dať pozor.

Ak ste si vyhliadli svoj vysnívaný byt je dôležité, aby ste si v prvom rade z listu vlastníctva, buď cez kataster portál alebo priamo na katastri preverili vlastníkov bytu. Ak sú vlastníci viacerí, s predajom musia súhlasiť všetci. Preverte si tiež, či s bytom kupujete aj spoluvlastnícky podiel na pozemku, na ktorom je bytový dom postavený.

Dôležité je vedieť, či na liste vlastníctva je tzv. plomba alebo poznámka. Plomba upozorňuje na skutočnosť, že byt je dotknutý zmenou. Tou zmenou môže byť prebiehajúci zápis vecného bremena ( napr. právo doživotného užívania bytu rodičmi majiteľov bytu ) alebo dlhu. Poznámka má predbežný účinok. Využíva sa v prípade, ak sa niekto iný ako osoba zapísaná v liste vlastníctva domáha práva k bytu, alebo v prípadoch, keď' je vlastnícke právo k nehnuteľnosti ohrozené (napr. z dôvodu, že na majetok vlastníka bol vyhlásený konkurz alebo likvidácia, prípadne začalo vyvlastňovacie konanie). Poznámka upozorňuje prípadných záujemcov o nehnuteľnosť, že nehnuteľnosť je v procese zmeny. Pri plombe aj poznámke na liste vlastníctva treba byť veľmi opatrný. Dôležitý je aj fakt, že na takýto byt vám banka neposkytne hypotekárny úver.

Pozor na situácie, keď je človek vlastníkom nehnuteľnosti len krátky čas alebo keď dôkladne nepozná nehnuteľnosť. Mimoriadne opatrný treba byť v prípade, keď je napríklad cena nehnuteľnosti výrazne nižšia ako iné porovnateľné, voľne dostupné nehnuteľnosti. Ak predávajúci bezpodmienečne žiada úhradu celej kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy a nesúhlasí s vinkuláciou časti kúpnej ceny v banke alebo u notára. Prípadne nesúhlasí s doplatením kúpnej ceny až po zmene vlastníka na katastri alebo ak vás rýchlo „tlačia“ do podpisu zmluvy.

Žiadajte od predávajúceho aby vám predložil doklad od správcu domu, spoločenstva alebo bytového družstva, že nemá žiadne záväzky voči spoločenstvu vlastníkov, správcovi domu alebo družstvu. Toto potvrdenie musí byť vydané oprávnenou osobou. Preto odporúčam preveriť si platnosť vydaného potvrdenia priamo u správcu bytového domu, v spoločenstve vlastníkov bytov alebo na bytovom družstve." Doklad by nemal byť starší viac ako 30 dní.

Kúpna zmluva musí mať zo zákona písomnú podobu, legislatíva pripúšťa, že si ju môže kupujúci alebo predávajúci vypracovať aj sám. Odporúčam však minimálne konzultáciu s právnikom. Kúpna zmluva by mala byť napísaná tak, aby kupujúceho dostatočne ochránila pred prípadnými podvodníkmi. Zákon ukladá, že podpisy na kúpnej zmluve musia byť overené minimálne na strane predávajúceho. Návrh kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť na http://www.hypoteky-humenne.sk/dokumenty-na-stiahnutie/kupne-zmluvy/.

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu do katastra sa začína na návrh účastníka konania. Návrh na vklad je písomný dokument, ktorý sa predkladá katastru pri prevodoch nehnuteľností. Obsahuje: základné údaje o účastníkoch konania, čiže predávajúceho a kupujúceho, označenie správy katastra, označenie právneho úkonu, číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, určenie dňa ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode. Prílohami návrhu na vklad sú 2x kúpno-predajná zmluva a potvrdenie, že na byte nie sú žiadne dlhy.

Vypracovanie kúpno-predajnej zmluvynávrhu na vklad do katastra nehnuteľností odporúčam riešiť cez právnika, najlepšie takého, ktorého poznáte alebo vám ho odporúča známy. Ak tieto dokumenty nebudú vypracované v požadovanej forme, nebudú v nich uvedené všetky náležitosti, to že kataster preruší alebo zastaví konanie na vklad do katastra nehnuteľností bude ten najmenší problém. Horšie bude, ak prídete o peniaze aj o byt.

Skryť Zatvoriť reklamu