Získať úver bude o čosi ťažšie

Písmo: A- | A+

Národná banka Slovenska ( NBS ) dňa 7. októbra 2014 vydala odporúčania, ktorého predmetom sú úvery poskytnuté fyzickým osobám s výnimkou úverov na podnikanie (úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, nezabezpečené úvery, medziúvery, stavebné úvery) a týkajú sa všetkých bánk, stavebných sporiteľní a pobočiek zahraničných bánk.

Uvedieme si niektoré z odporúčaní Národnej banky Slovenska:

Hypotekárne úvery do 100 percent hodnoty založenej nehnuteľnosti majú klesnúť do roku 2017 na desatinu. Poskytovať takéto úvery je pre banky veľké riziko. Ak sa cena nehnuteľnosti zníži a úver zlyhá, banka z predaja založenej nehnuteľnosti neuspokojí celú svoju pohľadávku.

Sprísni sa aj kontrola znalcov a znaleckých posudkov. Schvaľovatelia budú musieť sledovať, či znalci oceňujú založené nehnuteľnosti správne. To však mnohé banky robia aj dnes a majú čierny zoznam znalcov, ktorých posudky neakceptujú.

Dokladovanie príjmu klienta a overovať ho z nezávislých interných alebo externých zdrojov by banky nemali nahrádzať sprísnenými kritériami. Ďalej sa čestné vyhlásenie nebude považovať za dostatočný spôsob preukazovania príjmu.

Banky by nemali poskytovať úvery, ktorých splatnosť presahuje pri úveroch založených nehnuteľnosťou, medziúveroch a stavebných úveroch 30 rokov. Podiel nových úverov so splatnosťou nad 30 rokov by štvrťročne nemal presiahnuť 10 %. Stop dostanú aj spotrebné úvery poskytované na príliš dlhé obdobie. Do konca budúceho roka bude maximálna splatnosť takýchto úverov 9 rokov a neskôr už len 8 rokov.

Pri hypotékach pre mladých so zvýhodnenou sadzbou by sa malo splnenie schopnosti splácať posudzovať pri sadzbe zvýšenej o 2% a pri predpoklade najdlhšej odporúčanej doby splatnosti.

Banky by nemali poskytovať úvery, pri ktorých je v čase poskytnutia dohodnutý (čiastočný) odklad splátok úroku alebo istiny, postupne sa zvyšujúce splátky, dočasné zníženie úroku alebo menej častá ako mesačná frekvencia splácania.

Banky pri refinancovaní nemôžu navýšiť sumu úveru bez preverenia žiadateľa. Nové pravidlá im to neumožnia s výnimkou prípadov, keď sa úver navýši o 2 000 eur alebo 5%. Bude povinné dokladovanie príjmu, posúdenie bonity a nebude možná zmena pomeru výšky úveru a hodnoty nehnuteľnosti, ktorý bol dohodnutý pri poskytnutí pôvodného úveru.

Cieľom týchto opatrení je, že Banková rada NBS chce chrániť banky pred systémovými rizikami. Ako dodáva - úverovanie nesmie vytvárať riziká do budúcnosti.

Skryť Zatvoriť reklamu