INEKO, SME a rebríčky škôl

Písmo: A- | A+

Včera 20.1.2015 uverejnil denník SME už asi štvrtýkrát tie isté rebríčky stredných škôl zostavený Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO s nadpisom „Desať najúspešnejších stredných škôl – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy aj koncom roka 2014 vydal rebríček stredných škôl podľa kvality.“ V predprijímačkovom období to na prvý pohľad vyzerá ako dobrá pomôcka pre rodičov, ale ......

Predstavte si, že ligové futbalové mužstvá hrajú zápasy a zrazu sa objaví v novinách tabuľka z nadpisom Najlepšie slovenské futbalové mužstvá a tam bude poradie Myjava, Senica, Podbrezová, Slovan. Možno sa Vám to na prvý pohľad nebude zdať, ale poviete si v našej lige je už všetko možné. Ale po dôkladnejšom skúmaní zistíte, že tabuľka bola zoradená podľa nasledovných kritérií : rátajú sa len zápasy, kde prišlo menej ako 1000 divákov (aby domáci neboli zvýhodnení), ďalej sa berie fair play (žlté a červené karty) a ešte počet minút venovaných klubu v športovej relácii spravodajskej televízie TA3 (preto je tam aj Slovan...:-) ).

A teraz späť k školstvu. Som za porovnávanie kvality škôl všetkými desiatimi, ale nech sú jasné kritériá a najmä nech tie kritériá aj skutočnú kvalitu zohľadňujú. Pozrime sa bližšie na kritériá podľa ktorých zostavil INEKO rebríček škôl.

Maturity – berú sa do úvahy výsledky len z externej časti maturitných skúšok všeobecnovzdelávacích predmetov. Pri odborných školách však absentuje porovnanie hodnotenia odbornej časti, čo je u ich absolventov priorita, ale chápem, externá časť je zadávaná celoslovensky a porovnanie je objektívnejšie. Len drobná poznámka : keď už chceme porovnávať externú časť a prevoz testov a ich distribúcia je zabezpečená snáď viac ako prevoz rádioaktívneho odpadu, tak zaveďme externý dozor na maturitách a aj Monitore- Testovaní 9 a to žrebovaním, či náhodným výberom cudzích učiteľov. A potom sa poďme porovnávať.

Uplatnenie absolventov(zamestnanosť a úspešnosť na VŠ) – nemám žiadne výhrady, považujem to za jedno z najdôležitejších porovnávacích kritérií, len nech Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny cez Úrady práce zabezpečí aktuálne informácie a nie z ročným, či dvojročným oneskorením.

Účasť na súťažiach – k tomuto bodu mám najväčšie výhrady. INEKO berie do úvahy len ! súťaže organizované súkromnou spoločnosťou EXAM, ktorých testy sú pre školy a žiakov spoplatnené!! Žiadne celoslovenské, či krajské olympiády (matematika, cudzie jazyky...), ani súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sú dnes v príslušných odboroch v podstate súťažami praktických maturitných prác, ani ZENIT v programovaní, či elektronike, ale len súťaže Klokan a Expert od firmy EXAM. Toto je najviac skresľujúci údaj v rebríčku. Keď sem najbližšie prídu naši významní partneri z firiem a zamestnávatelia našich absolventov (ktorí napríklad i hmotne ohodnocujú najlepšie maturitné práce), tak im budem musieť doporučiť nech sa pozrú i na Klokana. Som zvedavý ako zareagujú.....

Pedagogický zbor – tu sa sleduje kvalifikovanosť učiteľov, využívanie IKT a počet učiteľov na žiaka. Bolo by to ok, keby kvalifikovanosť mala najvyššiu váhu. Ale nemá, má ju len tretinovú a v rebríčkoch nie sú v tejto položke žiadne údaje, čiže ju neberú do úvahy! Bodujú školy s nižším počtom žiakov na učiteľa. Lenže pri súčasnom financovaní školstva, to nie je vhodný a už vôbec nie trojnásobne zvýhodnený ukazovateľ. Lebo z neho vyplýva, čím máte menej žiakov, tým ste lepší.

Na záver chcem zdôrazniť, že som zo školy, ktorá má celkové hodnotenie ako „škola s veľmi dobrými výsledkami“, čiže nesťažujem si preto, že by sme mali hodnotenie zlé. Ale trúfam si napísať, že pri objektívnejšom nastavení kritérií by sme boli ešte lepší. Ale hlavne ak zostavujeme nejaké rebríčky, tak uveďme na základe čoho a nedávajme tomu nezodpovedajúce titulky. Ineko na svojej stránke jasne uvádza, že ich rebríček si netrúfa stanovovať poradie kvality škôl. Lenže SME to bez problémov a bez vysvetlenia nazve rebríčkom škôl podľa kvality. Merajme kvalitu škôl a zverejňujme ju, ale podľa jasných a ozaj kvalitatívnych kritérií. 

Skryť Zatvoriť reklamu