Malé obzretie za rokom v školstve

Písmo: A- | A+

Aj keď školské roky končia v júni, koniec toho kalendárneho nás vedie k akýmsi obzretiam sa dozadu na práve končiaci rok. Malo by to slúžiť na zamyslenie, zhodnotenie a poučenie do toho roku Nového. Čo nám teda priniesol rok 2014 v školstve? Stručne zhrnuté : troch ministrov, zrušenie výberu strednej školy podľa dosiahnutého priemeru známok na základnej škole, zachovaný mierny nárast platov, ministerská 100 € odmena...Inak hladina navonok ustálená, ale pripomínajúca skôr ticho pred búrkou.

Je jasné, že častá výmena ministrov nikomu neprospieva, ale myslím si, že stále možno konštatovať, že pre každú vládu bolo školstvo prioritou vždy len na papieri. Paradoxom je, že učitelia zažili už toľko zmien, že z každej ďalšej majú husiu kožu, lenže málo zmien bolo ozaj systémových, ktoré by posunuli školstvo kvalitatívne vpred. Väčšina žiaľ bola skôr opačných. Chýba kontinuita, niekto niečo zavedie, iný to onedlho zmení a tak sa nedá systematicky pracovať. Jeden príklad. Už by sme sa mohli dohodnúť a systematicky to plniť, či sa bude učiť jeden jazyk a aký, či dva a keď dva, tak kde a na akej úrovni. Zavedením štátnych a školských vzdelávacích programov vstúpilo do platnosti, že na strednej škole sa učia dva jazyky. Pobrali sa hodiny iným predmetom, aby sa vytvoril priestor, prijali sa noví jazykári, aby mal kto učiť, lebo „systémové“ opatrenie hovorilo, že treba jazyky dva. Nepretieklo veľa vody Váhom a „systémové“ opatrenie neplatí, na väčšine škôl sa učí jeden jazyk povinne, druhý dobrovoľne. Čo s prijatými jazykármi? Nuž riaditeľ staraj sa.

Chápem síce niektoré argumenty odporcov prijímania žiakov podľa priemerov, ale ak necháme veci tak ako sú, rútime sa do katastrofy. Ak sa žiak bez dosiahnutia merateľných a porovnateľných výsledkov (teda aj bez učenia a snahy) dostane na akúkoľvek školu, tak to môžeme zabaliť. Už teraz prichádzajú žiaci na stredné školy oveľa slabší, nedostatočne pripravení a najmä nenaučení sa učiť. To isté konštatujú aj vysoké školy. Nie jedna učiteľka základnej školy sa vyjadrila, že zavedenie priemerov poznateľne viedlo k väčšej aktivite žiakov. Ak teda je problémom prijímať na základe priemerov stanovených zákonom, tak urobme kombináciu dlhodobého priemeru a výsledkov Testovania 9, ale nechať to úplne bezbreho podľa mňa nemožno.

Taktiež si myslím, že by sa mali jasne stanoviť kvalitatívne porovnávacie kritériá hodnotenia škôl. Toto nie je ľahká úloha, ale možná. Dopredu jasné pravidlá po celospoločenskej diskusii. Teraz sa sem tam v novinách objavia rebríčky, ktoré ale nezohľadňujú kritériá komplexne. Každé kritérium sa dá spochybniť (aj externé testovanie), ale každé sa dá aj časom zdokonaliť (napr. externé dozory) . Najmä treba niečo robiť, lebo celkový úpadok je jasný asi každému.

Vždy je hitom niečo iné. Dnes je to duálne vzdelávanie. Nič nové pod slnkom, to tu už bolo, len sme mali učňovky nechať učňovkami a nerobiť z nich polytechniky. Minule som sa zúčastnil na jednej inak veľmi dobrej odbornej konferencii, ktorú svojou účasťou poctili aj vysokí predstavitelia Ministerstva školstva. Oni majú, a to som nezažil prvýkrát, také spoločné vlastnosti : vždy sa niekam veľmi ponáhľajú, ale našli si čas nás pozdraviť, len už musia zase utekať, tak len krátko zabalia práve letiaci hit (teraz duálne vzdelávanie) do nič nehovoriacich fráz a je to. Len sa po tých krátkych prejavoch nemôžem zbaviť dojmu, že títo nás asi z biedy nevytrhnú.

No a ešte nám vraj zostalo veľa peňazí z eurofondov pre školstvo. Kto jasá, nech sa skľudní. Ak sa nezmení pomer, koľko percent z rôznych projektov ide ozaj na školu, či žiaka a koľko na nazvime to réžiu projektov, tak sa veľa nezmení. A jasať z eurofondov bude niekto iný a nie škola, žiak, či učiteľ. 

Nuž ale, verím, že ešte sa nájdu vzdelania chtiví a šikovní žiaci a neznechutení učitelia. Lebo, len to je nádej na úspešný a dobrý rok 2015. Všetko dobré kolegovia.

Skryť Zatvoriť reklamu