Odpoveď na list maturanta

Písmo: A- | A+

Tohtoročný maturant Adam Zubrický napísal blog Maturitný list „obyčajného“ študenta, kde kritizuje tohtoročnú externú časť maturity. Keďže to napísal formou otvoreného listu a obracia sa i na učiteľov, aby zaujali stanovisko, tak sa o to pokúsim.

Milý Adam, v prvom rade Vám chcem povedať, že si vážim každého študenta s názorom. A teda aj Vás. Keďže to bol zrejme Váš prvý blog asi ste nečakali také množstvo názorov a to aj dosť negatívnych. My, čo sem tam napíšeme blog, už vieme, že keď sa ide s kožou na trh, treba čakať rôzne reakcie a zďaleka nie len príjemné. Hlavne anonymita mnohých posmeľuje v tvrdších názoroch. Ja síce neučím predmety, ktoré majú externú maturitnú časť, ale učím maturitné technické odborné predmety na priemyslovke a zároveň ako momentálne riaditeľ školy a predtým nejaké roky zástupca riaditeľa mám s organizovaním maturít dosť skúseností.

V prvom rade veci na ktorých sa zhodneme. Súhlasím s Vašim názorom, že zrušenie jazykových certifikátov ako náhrada maturitnej skúšky nebol dobrý krok. Písal som o tom vtedy aj blog. Taktiež sa zhodneme v tom, že z matematiky netreba dve formy skúšky – externú aj ústnu. Aj keď môj dôvod je trošku iný. Podľa mňa by stačila externá forma maturity a ústnu skúšku už netreba. Ústna časť je potrebná podľa mňa tam, kde treba preveriť vedomosti, či zručnosti, ktoré sa v celoštátnom teste zistiť nedajú. A to podľa mňa nie je prípad matematiky. 

Zhodneme sa aj v tom, že v testoch sa občas vyskytnú nedostatky, či nejasnosti a to by byť na takejto úrovni nemalo. Na to sú odborné stretnutia učiteľov daných predmetov, aby si to vydiskutovali a predchádzali takým veciam. A samozrejme, aby ich NUCEM počúval. Novšak zavrhnúť súčasný systém maturity pre nedostatky, ktoré sa dajú odstrániť, by podľa mňa bolo nesprávne.

Súčasný systém maturity má podľa môjho názoru oproti tomu „starému“ minimálne dve výhody. Prvá je práve centrálne celoslovenské testovanie všetkých maturantov. A v tomto súhlasím so súčasným ministrom, že ich treba ešte viac posilniť. Ja ešte dodám, že aj posilniť objektívnosť testovania úplným minimalizovaním možnosti akejkoľvek pomoci, či „nápovedy“ študentom, aby sa ozaj zistili znalosti daného študenta. Druhá výhoda podľa mňa spočíva v tom, že na ústnej skúške študent odpovedá pred komisiou zloženou z aprobovaných odborníkov z daného predmetu, vrátane externistu s požadovanou praxou. V „starom“ systéme sa Vám totiž bežne mohlo stať, že ste odpovedali napríklad z angličtiny pred 5-člennou komisiou a z toho traja vôbec nemuseli anglicky rozumieť (predseda, podpredseda a triedny), ale hlasovacie právo mali.

Ešte k tohtoročnej matematike (tá mi je, ako technikovi, blízka). Áno, na prvý pohľad sa zdala náročnejšia. Ale podľa mňa preto, lebo bolo treba okrem mechanických zautomatizovaných postupov použiť aj trochu logiku a rozum. Mám kamaráta, dlhoročného a veľmi úspešného a dobrého matematikára. Ten tvrdí, že ťažká nebola, len na jej zvládnutie bolo treba mať za sebou to „ťažko na cvičisku“, čiže mať za sebou veľa prerátaných príkladov nielen v škole, ale aj doma, lebo tým sa získava zručnosť.

Dnes sme v školstve v stave, že my na stredných školách nariekame, že žiaci prichádzajúci zo základných škôl sú slabí, nevedia základné veci, čo v minulosti nebolo. Jednak preto, že sa redukuje učivo a my čo učíme odborné predmety, máme potom veľké problémy, lebo nie je na čom stavať, keď chýbajú základy. No a aj preto, že žiaci základnej školy nie sú zvyknutí sa učiť. Učiť doma. Tréning na „cvičisku“ minimalizujeme a potom sa čudujeme, čo sa deje v zápase na „bojisku“. A taktiež potom plačú na vysokých školách, akí prichádzajú maturanti. Bijeme sa o žiakov a kvalita uniká.

Áno niekde je systémová chyba, ale v celoslovenských testoch podľa mňa určite systémová nie je, tam sú technické a odstrániteľné nedostatky. Aj tie tohtoročné iste mali chyby, ale nie také, aby sme ich výsledky vyhlásili za irelevantné.

Myslím, podľa Vášho blogu, že nie ste typ, čo by mal mať na maturite problém a tak Vám želám dobrý výber vysokej školy a veľa úspechov.

Skryť Zatvoriť reklamu