Krutosť Biblie a kresťanský terorizmus

Islam je vraj násilné náboženstvo už svojou podstatou, kým kresťanstvo násilie odmieta a je založené na láske k blížnemu. Takéto a podobné vyjadrenia zazneli v nedávnej diskusii v STV o islamizácii Európy. Tak sa teda skúsme na to

Písmo: A- | A+
Diskusia  (913)

Kresťanský Boh podľa Starého zákona je nemilosrdný a krutý: "Opojím svoje strely krvou, a môj meč bude žrať mäso; opojím ich krvou zabitého i zajatého, z bujnovlasej hlavy nepriateľa." (Deu 32:42). Stačí sa pozrieť na počet jeho obetí (viď tabuľka v závere). Celkový počet mŕtvych pri "nenásilnom" šírení viery v kresťanstkého Boha podľa Biblie dosahuje takmer dva a pol milióna mŕtvych. A to sú len obete, explicitne popísané.

Keby sme začali zrátavať historické čísla križiackych výprav, inkvizície či náboženských vojen, dostaneme sa k astronomickým údajom. 15. júla 1099 sa križiaci po členky brodili v krvi do poslednej ženy a dieťaťa vyvraždených obyvateľov Jeruzalema: priamy účastník masakru Fulk de Chartres a dvorný historik Baldwina II. zaznamenal, že len v Šalamúnovom chráme bolo zavraždených skoro 10 000 ľudí, celkový počet zavraždených pre väčšiu slávu Božiu v ten slávny deň histórie sa odhaduje na 40 až 70 000. Pri dobití Antiochu o rok skôr križiaci zmasakrovali 100 000 ľudí. Bol to len prvý z dlhého radu masakrov spáchaných v rámci krížových výprav. V detskej výprave v roku 1212 zahynulo alebo padlo do otroctva 37.000 detí.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Masakre neušetrili ani Európanov - začiatkom 13. storočia boli vyhladení Albigénci, odhady historikov hovoria o milióne zavraždených. Tých predchádzali státisíce Sasov a iných pohanov vyvraždených v rámci pokresťančovania Germánov v predošlých stáročiach. Tridsaťročná vojna katolíkov proti protestantom si v rokoch 1618-1648 vyžiadala 7 až 11,5 milióna obetí - mnohé oblasti v Nemecku, Čechách a inde v strednej Európe vtedy stratili až polovicu obyvateľstva. Ale nevracajme sa do ďalekej histórie, pozrime sa na nedávnu minulosť a na terorizmus, spojený nie s islamom, ale kresťanstvom.

Kresťanský terorizmus

Skryť Vypnúť reklamu

Hoci každý pozná Al-Kajdu, kresťanské teroristické organizácie sú u nás takmer neznáme. To však neznamená, že neexistujú. Tu je niekoľko z nich, zameraných na proti-potratový terorizmus: Army of God, The Lambs of Christ, Clayton Waagner, Mike Bray, James Kopp, Paul Jennings Hill a Eric Robert Rudolph. Aryan Nations zas nasleduje príklad Adolfa Hitlera a Christian Patriot movement je zodpovedný za druhý najväčší teroristický útok v USA, Oklahoma City bombing v roku 1995, kde zahynulo 168 ľudí a vyše 800 bolo zranených. Samozrejme, nesmieme opomenúť Ku Klux Klan, vychádzajúci zo starozákonných princípov.

Kresťanské teroristické organizácie existujú a páchajú násilie aj v Indonézii, Indii, Libanone, Burme, Ugande atď. V Rwande - krajine s 98,3 % veriacich, prevažne kresťanmi - počas tamojšej genocídy v roku 1994 mačetami povraždili 800 tisíc až 1 milión ľudí. Ak aj kresťanská viera priamo neviedla k týmto masakrom, láska k blížnemu im zabrániť nedokázala.

Skryť Vypnúť reklamu

Alebo sa pozrime do Európy. Napríklad do Severného Írska, kde sa dodnes masakrujú kvôli viere katolíci a protestanti medzi sebou. Počet obetí tohto konfliktu dosahuje počet mŕtvych z útoku na WTC dvojičky. Nakoniec, organizácie ako Irish National Liberation Army (odnož IRA) boli pred rokmi asi rovnakým postrachom ako je dnes Al-Kajda. Z najnovšej histórie nemožno nespomenúť masakry našich srbských kresťanských bratov na moslimskom obyvateľstve Bosny, napr. genocídu v Srebrenici s vyše osem tisíc obeťami. Organizácie ako Biely orol volali po "kresťanskom ortodoxnom Srbsku bez moslimov a cudzincov".

Vyčítať zo strany kresťanov islamu jeho násilnú podstatu je ako vyčítať smietku v oku inému a nevidieť povestné brvno vo vlastnom. Podstatné je ale jedno: podstata teroristického násilia určite nie je v žiadnom náboženstve ako takom - sú to vždy len a len neznášanliví fanatici, zneužívajúci náboženstvo ako ušľachtilé alibi na zastrašovanie iných a uzurpovanie si moci vo vlasný prospech.

Skryť Vypnúť reklamu

PS: Mojim cieľom nie je dotknúť sa presvedčenia veriacich. Chcem som len ukázať, že na základe Biblie je rovnako ľahké vyhlásiť podstatu kresťanstva za násilnú rovnako, ako to robia niektorí o islame. Dúfam, že pri čítaní tohto článku kresťania pochopia, ako sa naši moslimskí spoluobčania musia cítiť, keď počujú výroky aké zaznievali v spomínanej relácii.

PS2: Osobitne venujem tento príspevok pánom Ivovi Samsonovi a Imrichovi Gazdovi.

Prehľad vrážd a masakrov z Biblie

Citát z Biblie

Kniha/
verš

Počet zabitých

Kumulat. číslo

Keď sa jeho (Lotova) žena obzrela, premenila sa na soľný stĺp

Gen.
19:26

1

1

Ale Júdov prvorodený Ér sa nepáčil Hospodinovi, Hospodin mu vzal život

Gen.
38:7

1

2

Onan za púšťanie semena na zem: Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil, a aj jemu vzal život

Gen.
38:10

1

3

Faraón a jeho armáda: Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónovo vojsko, čo za nimi vošlo do mora; nezostal z nich ani jeden

Ex.
14:8-26

601+

604+

Masaker za tancovanie okolo zlatého teľaťa:
27A povedal im: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Pripášte každý svoj meč na svoje bedrá, prejdite ta i nazpät, od brány k bráne v tábore, a zabite každý svojho brata a každý svojho priateľa a každý svojho blížneho.28A synovia Léviho učinili podľa slova Mojžišovho, a padlo z ľudu toho dňa tak asi tri tisíce mužov.

Ex.32:27-28, 35

3000

3604+

Áronovi synovia: Nádáb a Abíhú vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvätný oheň, čo im Hospodin neprikázal. 2 Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom.Aaronovi synovia

Lev.
10:1-3,

2

3606+

Rúhačstvo: 23 Keď Mojžiš hovoril o tom Izraelcom, vyviedli rúhača z tábora a ukameňovali ho. Tým Izraelci urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Lev.
24:10-23,

1

3607+

32 Keď boli Izraelci na púšti, našli človeka, ktorý v deň sviatočného odpočinku zbieral drevo 35 Vtedy Hospodin hovoril Mojžišovi: Ten muž má byť vydaný na smrť! Nech ho celý zbor ukameňuje vonku za táborom. 36 Celý zbor ho vyviedol von za tábor; ukameňovali ho a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Num.
15:32-36,

1

3608+

Korah, Dathan, and Abiram a ich rodiny: 31 Keď dohovoril tieto slová, rozostúpila sa zem pod nimi; 32 zem otvorila svoje ústa a pohltila ich, aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorí patrili ku Kórachovi, i všetok ich majetok.

Num.
16:27,

12+

3620+

35 Potom vyšľahol oheň od Hospodina a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí predložili kadidlo.

Num.
16:35,

250

3870+

47Tu vzal Áron, ako hovoril Mojžiš, a bežal doprostred shromaždenia, a hľa, rana už bola začala v ľude, a tedy dajúc kadiva pokryl na ľude hriech. 48A stál medzi mŕtvymi a medzi živými, a rana bola zastavená. 49A tých, ktorí pomreli ranou, bolo štrnásť tisíc sedemsto krome tých, ktorí zomreli pre Kóracha.

Num.
16:49,

14,700

18,570+

Za smilstvo: 8a vošiel za izraelským mužom do stánu a prebodnul ich oboch, izraelského muža i tú ženu, vraziac kopiju do jej brucha, a tak bola rana zastavená a odvrátená od synov Izraelových. 9A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo dvadsaťštyri tisíc.

Num.
25:9,

24,000

42,570+

Masaker Midianov
1A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2Pomsti synov Izraelových na Madianoch. Potom budeš pripojený k svojmu ľudu. 17Preto teraz pobite všetko mužského pohlavia medzi deťmi a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža čo do súlože s mužským pohlavím. 18A všetky deti medzi ženami, ktoré nepoznali súlože mužského pohlavia, zachovajte si živé. (32.000 panien bolo ušetrených)

Num.
31:1-35,

90,000+

132,570+

24A Jozua vzal Achana, syna Zérachovho, i striebro i plášť i zlatý jazyk i jeho synov i jeho dcéry i jeho vola i jeho osla i jeho drobný dobytok i jeho stán i všetko, čo bolo jeho, a celý Izrael s ním a vyviedli ich hore do údolia Áchor. 25A Jozua povedala: Prečo si nás zarmútil? Nech teba zarmúti Hospodin tohoto dňa! A uhádzali ho, celý Izrael, kamením, spálili ich ohňom a zahádzali ich kamením..

Jozua
7: 24-26,

5+

132,575+

24A stalo sa, keď pobil Izrael všetkých obyvateľov mesta Haj na poli, na púšti, kam ich honili, a keď popadali všetci ostrím meča, až boli cele vyhladení, vtedy sa vrátil celý Izrael do mesta Haj, a zbili ho ostrím meča. 25A bolo všetkých, ktorí padli toho dňa, od muža až do ženy, dvanásť tisíc, všetko ľudia mesta Haj.

Jozua 8:1-25,

12,000

144,575+

23A učinili a vyviedli tých piatich kráľov z jaskyne k nemu, kráľa Jeruzalema, kráľa Hebrona, kráľa Jarmúta, kráľa Lachiša a kráľa Eglona. 26Potom ich Jozua zbil a zabil ich a obesil ich na päť stromov, a viseli na stromoch až do večera.

Jozua 10:24-26,

5

144,580+

4 Potom kmeň Júda vytiahol a Hospodin mu vydal Kanaáncov a Perizejcov do rúk a pobil pri Bezeku desaťtisíc mužov

Sud 1:4,

10,000

154,580+

20 Keď Éhúd vošiel k nemu, on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Éhúd povedal: Mám pre teba Boží odkaz. A on vstal zo stolca. 21 Vtedy siahol Éhúd ľavou rukou po meči na pravom bedre, chytil ho a vrazil mu ho do brucha,

Sud.
3:15-22,

1

154,581+

29 Vtedy pobili z Moábcov do desaťtisíc mužov, všetko silných a udatných; nikto sa nezachránil.

Sud.
3:28-29,

10,000

164,581+

Každý si zastal na svoje miesto vôkol tábora; v tábore všetci pobehúvali a s revom utekali. 22 Kým oni trúbili na tristo trúbach, Hospodin obrátil v celom tábore meč jedného proti druhému.

Sud.7:2-22, 8:10,

120,000

284,581+

Samsonova svadba 19 Potom ho prenikol duch Hospodinov, zostúpil do Aškalónu, a tam spomedzi nich zabil tridsiatich.

Sud.
14:19,

30

284,611+

Samson škodí Filištíncom 14 Keď prišiel do Lechí a Filištínci mu išli v ústrety s víťazným jasotom, tu ho prenikol duch Hospodinov, povrazy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili. 15 Našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, chytil čeľusť a pobil ňou tisíc mužov

Sud.
15:14-15,

1000

285,611+

29 Nato Samson objal oba prostredné stĺpy, na ktorých dom stál, jeden pravou a druhý ľavou rukou, a zaprel sa do nich. 30 Pomyslel si: Nech zomriem aj ja s Filištíncami! Navalil sa celou silou a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom, takže mŕtvych, ktorých usmrtil svojou smrťou, bolo viac ako tých, ktorých usmrtil za svojho života.

Sud.
16:27-30,

3000

288,611+

Potrestanie Benjamíncov 35 Tak porazil Hospodin Benjamíncov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili dvadsaťtisíc sto mužov; všetci boli schopní narábať mečom. 36 Teraz Benjamínci videli, že sú porazení. Mužovia Izraela ustupovali pred Benjamíncami, lebo sa spoliehali na zálohu, ktorú nastrojili proti Gibei. 37 Záloha náhle vyrazila a vtrhla do Gibey a pobila celé mesto ostrím meča.

Sud.
20:35-37,

25,100

313,711+

46 Všetkých padlých Benjamíncov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov, schopných narábať s mečom. Všetci boli udatnými bojovníkmi. 47 Šesťsto mužov sa obrátilo, utekalo do púšte až po skalu Rimmón, a zostali pri nej štyri mesiace. 48 Mužovia Izraela sa vrátili k Benjamíncom a pobili ich ostrím meča, ľudí v mestách aj dobytok a vôbec všetko, čo sa tam našlo; všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.

Jg.
20:44-46

25,000

338,711+

19 Hospodin pobil z mužov bétšemešských tých, ktorí pozerali do truhly Hospodinovej; pobil z ľudu sedemdesiatich mužov

1 Sam.
6:19

50,070

388,781+

20 To bola prvá porážka, v ktorej Jonatán a jeho zbrojnoš zabili okolo dvadsať mužov na pol hone oráčiny

1 Sam.14:12

20

388,801+

33Ale Samuel riekol: Ako tvoj meč osirotieval ženy pozbavujúc ich detí, tak nech nad iné ženy osireje tvoja mater! A Samuel rozsekal Agaga na kusy pred Hospodinom v Gilgale.

1 Sam.
15:32-33

1

388,802+

38 Asi o desať dní Hospodin zasiahol Nábála, takže zomrel.

1 Sam.
25:38

1

388,803+

7 Preto Hospodin vzbĺkol hnevom proti Uzzovi a Boh ho na mieste zrazil pre jeho nerozvážnosť; zomrel tam pri truhle Božej

2 Sam.
6:6-7,

1

388,804+

14 Ale keďže si týmto zavdal Hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. 18 Na siedmy deň dieťa zomrelo,

2 Sam.
12:14-18

1

388,805+

Kráľ vzal dvoch synov Ajjovej dcéry Ricpy, ktorých porodila Saulovi - Armóního a Mefibóšeta - a piatich synov Saulovej dcéry Méraby, ktorých porodila Adrielovi, synovi Barzillaja Mechólskeho. 9 Vydal ich do rúk Gibeóncov, ktorí ich obesili na vrchu pred Hospodinom.

2 Sam.
21:6-9

7

388,812+

15 Vtedy dopustil Hospodin na Izrael mor od toho rána až do určeného času, takže zomrelo z ľudu od Dánu až po Beér-Šebu sedemdesiattisíc mužov.

2 Sam.24:13,

70,000+

458,812+

24 Keď prorok šiel, stretol ho na ceste lev a usmrtil ho

1 Kr.
13:1-24

1

458,813+

19 Teraz však pošli poslov, aby zhromaždili všetok Izrael ku mne na vrch Karmel, aj štyristopäťdesiat prorokov Baalových a štyristo prorokov Ašéry, ktorí jedávajú pri stole Ízebelinom. 40 Vtedy im Eliáš povedal: Pochytajte Baalových prorokov, aby žiaden z nich neunikol. Keď ich pochytali, dal ich odviesť dolu, k potoku Kišón, a tam ich pozabíjal.

1 Kr.
18:22-40

450

459,263+

29 Tak táborili naproti sebe sedem dní. Na siedmy deň došlo k bitke. Izraelci pobili stotisíc peších Sýrčanov za jediný deň.

1 Kr.
20:28-29

100,000

559,263+

30 Ostatní utiekli do mesta Aféku, ale na dvadsaťsedemtisíc mužov a tých, čo ostali, sa zrútili hradby.

1 Kr.
20:30

27,000

586,263+

36 Povedal mu teda: Pretože si neposlúchol hlas Hospodinov, len čo odídeš odo mňa, zabije ťa lev. Keď odchádzal od neho, natrafil naň lev a zabil ho

1 Kr.
20:35-36

1

586,264+

17 Aj zomrel (Acháb) podľa slova Hospodinovho, ktoré vyriekol Eliáš,.

2 Kr.
1:2-4, 17,

1

586,265+

10 Eliáš odvetil veliteľovi: Ak som Boží muž, nech zostúpi oheň z neba a pohltí teba i tvojich päťdesiatich. Vtom zostúpil z neba oheň a pohltil ho i s jeho päťdesiatimi. 12 Ale Eliáš odvetil: Ak som Boží muž, nech zostúpi oheň z neba a pohltí teba i s tvojimi päťdesiatimi. Vtom zostúpil Boží oheň z neba a pohltil ho i s jeho päťdesiatimi.

2 Kr.
1:9-12

102

586,367+

Keď vystupoval cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu: Plešivec, poď hore, plešivec, poď hore! 24 Obrátil sa, a keď ich zazrel, preklial ich menom Hospodinovým. Vtom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsať dva chlapcov

2 Kr.
2:23-24

42

586,409+

Aj keby Hospodin narobil okná na nebi, mohlo by sa to stať? A ten mu povedal: Vlastnými očami to uzrieš, ale jesť z toho nebudeš. 20 Tak sa mu stalo. Ľud ho rozšliapal v bráne, takže zomrel.

2 Kr.
7:17-20

1

586,410+

30 Keď Jéhú prichádzal do Jezreelu, len čo sa o tom Ízebel dopočula, nafarbila si oči líčidlom, upravila si hlavu a pozerala sa z okna. 33 Povedal im: Zhoďte ju! Tí ju zhodili. Jej krv postriekala stenu i kone, a tie ju pošliapali.

2 Kr.9:33-37

1

586,411+

Samaritáni 24 Asýrsky kráľ dal priviesť ľudí z Bábela, Kútu, Avvy, Chamátu a zo Sefarvajimu 25 Na počiatku svojho tamojšieho pobytu neuctievali Hospodina. Preto Hospodin poslal na nich levy, a tie ich zabíjali.

2 Kr.
17:25-26

3+

586,414+

35 V tú noc vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore stoosemdesiatpäťtisíc. Keď ľudia ráno vstali, ajhľa, všetko bolo samá mŕtvola.

2 Kr.
19:35,

185,000

771,414+

13 Tak zomrel Saul pre nevernosť, ktorej sa dopustil voči Hospodinovi, pretože nezachovával slovo Hospodinovo, aj preto, že sa dopytoval ducha zosnulého

1 Kron.10:14

1

771,415+

17A tak ich porazili, Abiáš a jeho ľud, veľkou porážkou, takže padlo zabitých z Izraela päťsto tisíc vybraných mužov.

2 Kron.
13:15-17

500,000

1,271,415+

20Ani sa viacej nezmohol Jeroboám za dní Abiášových. Potom ho ranil Hospodin, aj zomrel.

2 Kron.
13:20

1

1,271,416+

8 Oproti nim vyšiel Kúšijec Zerach s miliónovým vojskom, s tristo vozmi, a prenikol až k Máreši. Ale Ása a ľud, ktorý bol s ním, ich prenasledoval až po Gerár. Z Kúšijcov padlo toľko, že ne zostal z nich nikto nažive, lebo boli rozdrvení pred Hospodinom a jeho táborom

2 Kron.
14:9-14

1,000,000

2,271,416+

16 A Hospodin popudil proti Jórámovi ducha Filištíncov a Arabov, bývajúcich vedľa Kúšijcov. 18 Po tom všetkom mu Hospodin ranil vnútro nevyliečiteľnou chorobou. 19 Po čase, keď nadišiel koniec druhého roka, v jeho chorobe mu vyšli vnútornosti a zomrel v hrozných bolestiach

2 Kron.
21:14-19

1

2,271,417+

6 Pekach, syn Remaljov, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc ľudí, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Boha svojich otcov

2 Kron.
28:6

120,000

2,391,417+

Ezechielova žena 15 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 16 Človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam. Avšak nesmúť a neplač; nech ti nevyjde ani slza

Ez.
24:15-18

1

2,391,418+

3 I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a odložil si z utŕženej ceny za pole? 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. 7 Asi o tri hodiny nato prišla jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa stalo 10 Hneď nato padla mu k nohám a vypustila dušu.

Skutky
5:1-10

2

2,391,420+

Herodes 23 A zaraz ranil ho anjel Pánov, pretože nevzdal Bohu slávu a - žraný červami - vypustil dušu.

Skutky 12:23

1

2,391,421+

 

 

 

 

Zdroj biblických textov: www.biblia.sk a www.krestan.sk

Obrázok: Les Croisades, Origines et consequences, by Claude Lebedel
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CrusaderAtrocitiesBibliothequeNationaleDeFrance.jpg

Inšpirované blogom Steva Wellsa

Olga Pietruchová

Olga Pietruchová

Bloger 
  • Počet článkov:  182
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu