reklama

Odpoveď na otvorený list Gabriele Kuby

Vážená pani Kuby, tento článok som pôvodne chcela nazvať „odpoveď na list, ktorý som nikdy nedostala". Aspoň v slušnej spoločnosti býva zvykom, že keď verejne niekomu píšete, list mu doručíte minimálne súčasne s jeho zverejnením. Očakávala by som to najmä od človeka, ktorý chce verejne dávať lekciu iným zo slušného správania. Spokojne ste mi ho mohli doručiť aj v nemeckom origináli, nakoľko som sama takmer 10 rokov žila v Nemecku. Práve to mi dáva možnosti posúdiť úroveň propagandistických bludov, ktoré o Vašej krajine v zahraničí šírite.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (746)

Vyčítate mi, že som sa nedala „zabrzdiť autormi predslovu nemeckého a slovenského vydania: vysoko váženým filozofom prof. Robertom Spaemannom a slovenskou poslankyňou v Európskom parlamente Annou Záborskou". Nuž, tie mená sú zárukou jedine toho, že ich pohľad bude rovnako neobjektívny a ideologizovaný ako ten Váš. Tvrdíte, že Vás na Slovensko pozval o.i. aj podpredseda NR SR Ján Fígeľ. Zaujímavé, lebo hovorca KDH toto verejne dementoval.

Namiesto toho, pani Kuby, aby ste odpovedali na moje výhrady voči obsahu Vašej knihy, vyhrážate sa mi žalobou, pretože som spomenula, že s obľubou publikujete v časopise extrémnej pravice (predstavovanej v Nemecku hlavne stranou NPD) Junge Freiheit. Čo na tom nie je pravdivé? Popierate azda články a rozhovory, ktoré tento časopis publikoval? Popierate napr. č. 39/07 z 21. septembra 2007, ktoré bolo celé venované Vašim tvrdeniam vrátane rozhovoru s Vami? Alebo Váš článok z 29. júna 2007 a ďalšie články? Popierate, že na Vašej web stránke je recenzia k Vašej knihe práve z Junge Freiheit? Rovnako recenzia ku knihe Gender-Revolution z rovnakého časopisu?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nikde netvrdím, že sympatizujete s NPD a už vôbec nie, že ste jeho členkou. V každom prípade to však vyzerá, že NPD sympatizuje s Vami, ako to tvrdia aj ľudia monitorujúci extrémnu pravicu v Nemecku. Vy sama obviňujete presadzovanie rodovej rovnosti z totalizmu a prirovnávate k režimom fašizmu a komunizmu, a to samozrejme, beztrestne, v rámci slobody slova, ktorú Vám zaručuje liberálna demokracia zabezpečujúca ochranu ľudských práv. Áno, ten systém, ktorý Vy považujete za cestu k úpadku civilizácie a hrozbu pre kresťanstvo (čo je u Vás to isté). Je teda viac než férové vedieť aj o tomto rozmere Vašej práce.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Pre úplnosť treba dodať, že ideové prepojenie odporcov rodovej rovnosti a krajnej pravice je trendom v celej Európe a momentálne zreteľne viditeľné aj u nás. Pre ilustráciu pridávam úryvok z abstraktu k semináru Gender and Far Right Politics in Europe na danú tému (vyznačený text sa nachádza na str. 16), ktorý sa konal vlani v Nürnbergu/Norimbergu (aké výstižné):

Obrázok blogu

V tejto súvislosti mi napadá otázka: prečo považujete za tak dôležité zvýrazňovať k osobe Judith Butler, že je židovka (a ešte maďarského pôvodu)? Dramatický tón vyslovenia slova „Sie ist eine Jüdin" vo Vašej prednáške v Bratislave nenaznačoval, že by ste to mysleli ako pochvalu. Máte niečo proti Židom, pani Kuby?

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Potter, dieťa, rozvod a demografia

Čo sa týka Harryho Pottera, vari sa hanbíte za svoje knihy? Býva dobrým zvykom, keď sa píše o neznámom autorovi, predstaviť jeho predchádzajúce diela. Práve Vaše ťaženie proti Harrymu Potterovi ma zaujalo natoľko, že som považovala za nesprávne a nezodpovedné zatajiť tieto dôležité informácie o Vašej vedeckej fundovanosti pred slovenskou verejnosťou. Je síce pravda, že kniha „nemá nič spoločné s gender", ako píšete v liste. Má však spoločné s Vami ako autorkou, s Vašou dôveryhodnosťou a Vašou metódou otvárania očí pred nebezpečenstvami ohrozujúcimi budúcnosť našej civilizácie. V neposlednom rade to považuje za dôležité aj preto, že z dlhodobého hľadiska sa už dnes dá vyhodnotiť, nakoľko sú Vaše hororové vízie, reinkarnované najnovšie v gender ideológii, ne/reálne. Mimochodom, môžem Vás ubezpečiť, že moje dcéry, ktoré s obľubou Pottera čítali, dokážu rozoznávať dobro a zlo a ani po pár prečítaných dieloch knihy nepoužívajú metlu ako dopravný prostriedok.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Neprekrúcajte, prosím, moje slová; nenapísala som, že svoj rozvod zatajujete, ale taktne zamlčujete. Ani na Vašej nemeckej, ani na slovenskej stránke a ani v úvode knihy táto skutočnosť uvedená nie je. Osobne to považujem u iných autorov za irelevantnú informáciu a žiaden štítok na čele od Vás neočakávam (aspoň nie s textom „rozvedená"; nejaké iné vhodné nápisy by sa určite našli). Na druhej strane, iní autori ani nepociťujú potrebu vo svojom profesionálnom živote neustále zdôrazňovať, že sú rodičmi troch detí a kázať iným o monogamii a vernosti. A ak Vy strašíte verejnosť rozpadom tradičnej rodiny („Pozrime sa triezvymi očami na stav na­šej spoločnosti, na rozvrátené rodiny... a uvidíme, že šťastie sa zdesene odvracia od tohto druhu slobody"...), tak je len férové vedieť, ako žijete svoj osobný život a užívate si tú slobodu, po obmedzovaní ktorej u iných voláte. Inak to silne pripomína slovenské príslovie vodu káže, víno pije. Mimochodom, pani Kuby, naozaj by ma zaujímalo, či k rozpadu Vašej tradičnej rodiny prispeli nejakým spôsobom odborníčky na rodovú rovnosť alebo ľudia z LGBTI komunity, keďže práve toto v globálnom meradle vo Vašej knihe podsúvate.

K dieťaťu ste vo svojej knihe prirovnali Vy sama, a to v zmysle rozprávky cisárove nové šaty (str.22). Nuž, niekedy deti kričia na cisárov holú pravdu a inokedy majú bujnú fantáziu a vidia strašidlá pod posteľou, hoci tam samozrejme žiadne nie sú. Myslím, že toto prirovnanie by u Vás bolo to vhodnejšie. Plne však súhlasím s Vašim tvrdením, že „všetci sa zapletú do lží a klamstiev a navzájom sa utvrdzujú v tom, že vidia niečo, čo nie je." Musím uznať, že súčasnú hystériu určitých skupín okolo gender ideológie, sexualizácii detí a juvenilnej justície to vystihuje úplne dokonale.

Hrozba rozpadom sociálnych systémov je téma, ktorá si zaslúži serióznu diskusiu. Avšak Vaše zjednodušovanie, že sa tak udeje kvôli demografickej kríze, je príliš veľkým ideologickým mostíkom. Samotná vysoká pôrodnosť nikdy nebola a ani nebude zárukou stability sociálneho systému a jeho trvalej udržateľnosti. Inak by museli byť krajiny Afriky či Filipíny ideálom sociálneho štátu. Samozrejme, že nie sú. Sociálne systémy sú stabilné tam, kde pri populácii prevláda kvalita nad kvantitou. Pre spoločnosť môže mať vyšší prínos nižšia miera fertility, pokiaľ sú ľudia vzdelaní a zamestnaní a solidárne prispievajú do systému, ktorý následne robí redistribúciu na základe spravodlivosti a solidarity. Vysoká pôrodnosť môže na druhej strane znamenať aj narastanie radov nevzdelaných a nezamestnaných ľudí, ktorí do systému neprispievajú, ale naopak - iba z neho čerpajú. Práve takáto nerovnováha destabilizuje systém a je hrozbou pre trvalo udržateľnú sociálnu politiku.

Celkove sú Vaše poznatky z demografie, ktoré prezentujete, na úrovni ideológa - amatéra. Napríklad tvrdenie, že fertilita na úrovni 1,3 dieťaťa na ženu v plodnom veku znamená zníženie populácie za jednu generáciu o tretinu, je samozrejme nezmysel. A tá intolerancia voči kresťanom a ich prenasledovanie, na ktoré sa sťažujete, nie je nič iné ako dôsledné uplatňovanie antidiskriminačných zákonov v praxi. To, čo ľudia Vášho typu mohli stáročia robiť - prenasledovať a diskriminovať ľudí iného svetonázoru, už dnes našťastie nie je možné. To, čo Vy označujete prenasledovaním kresťanov, je iba okresanie možnosti ľudí, presvedčených na základe svojej viery o svojej výnimočnosti, diskriminovať a utláčať iných, obmedzovať práva žien, beztrestne nazývať homosexuálov rakovinou spoločnosti alebo odmietať sobášiť ich podľa platného občianskeho práva. Nie je to teda nič iné ako dôsledne uplatňovaná rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Akokoľvek sa Vám to, pani Kuby, nepáči, je to základný princíp demokracie a právneho štátu.

Sarkazmus, ideológia a stredovek

Sťažujete sa, že si z Vás robím srandu a že Vás dehonestujem. Viete, hovorí sa, že kto seje vietor, zožne búrku. Podľa Vás bola Margaret Sanger promiskuitná kriminálnička praktizujúca okultizmus; Afred Kinsey homosexuálny sadomasochista zneužívajúci deti a falšujúci výskumy; Simone de Beauvoir vraj mala sama dva potraty a ilegálne ich nechala vykonávať vo svojom salóne (a na prednáške ste vraj tvrdili, že zošalela). Nuž, pani Kuby, spôsob a tón, akým zaobchádzate s uznávanými osobnosťami filozofie a psychológie, ktorým nesiahate ani po päty, je hodenou rukavicou na použitie rovnakých metód pre hodnotenie Vašej osoby.

Za najväčší paradox však považujem, že Vy ako ideologička vyčítate iným ideológom, že sú ideologickí. Rovnako absurdné je Vaše tvrdenie, že názorové prúdy, ktorým oponujete, sú nevedecké, kým tie Vaše názory, podložené citátmi z Biblie, samozrejme vedecké sú. Hotová Hlava XXII...

Nechajme teda na čitateľov a čitateľky, či irónia a sarkazmus je alebo nie je pri Vašich dielach a názoroch na mieste. A netvárte sa, prosím, že na to nie ste zvyknutá. V nemeckých médiách sa dajú nájsť na Vaše meno onakvejšie vyjadrenia, ako som použila ja. Často sa spolu s Vašim menom spomína hlavne stredovek... za všetky uvediem odkaz od mladých ľavičiarov, aby ste „určite dobehli zjavne zameškanú osvetu v oblasti sexuálnej výchovy a aby ste sa viac orientovali na takú literatúru, ktorá bola vydaná po 15. storočí." Môžem sa k tomuto odkazu len a len pripojiť.

Vážená pani Kuby,

škoda, že ste nemali odvahu pustiť sa do vecnej odbornej diskusie a namiesto toho ste ma obvinili, že som Vás necitovala a Vaše stanoviská poprekrúcala. Píšete: "Vašimi obsahovými útokmi mi podsúvate pozície, ktoré nezastávam. Nedávate si námahu citovať moje výpovede, ale ich prekrúcate." Dovoľte mi pousmiať sa... všetky tvrdenia sú z upútavky na Vašu knihu, ktorá je verejne dostupná a linka naň je uvedená priamo v mojom článku, ktorý kritizujete. Volila som túto formu, aby si pravdivosť mojich tvrdení mohli všetci overiť. Všetky tvrdenia sa nachádzajú aj priamo vo Vašej knihe. Pre istotu pridávam citované úryvky z upútavky:

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Ak tvrdíte, že toto nie sú Vaše citácie, tak buď klamete alebo máte na Slovensku vydavateľstvo, ktoré nie je schopné zabezpečiť slušný preklad. Ani jedna z týchto možností však nie je mojím problémom.

Keďže dúfam v schopnosť ľudí kriticky myslieť, verím, že si zaslúžia viac ako slovné prestrelky a urazenú ješitnosť. Určite si zaslúžia otvorenú diskusiu a konfrontáciu našich názorov, do ktorej sa mienim pustiť. Vaša kniha totiž na jednej strane vyvolala nebývalý záujem o rodovú rovnosť, na druhej strane prispela k šíreniu hoaxov a poplašných správ. Preto začnem za krátko polemizovaním s hlavným východiskom Vašej knihy a budem pokračovať kapitolou po kapitole a usvedčovať Vás z manipulácie, dezinterpretácie a demagógie, ktorú šírite medzi ľuďmi na Slovensku a v okolitých štátoch. Zároveň prehlasujem, že sa nenechám zastrašiť žalobami, návrhmi na odvolanie ani vyhrážkami Vašich priaznivcov na Slovensku, ktoré sa mi dostávajú či už na sociálnych sieťach alebo priamo do mojej mailovej schránky. Ba ani hrozbami dňa zúčtovania.

Tento list doručujem rovnakým spôsobom ako Vy mne - verejne. Spolieham sa na to, že Vaši priaznivci Vám ho doručia aj s prekladom, ako to urobili pri mojom prvom článku k Vašej knihe.

S pozdravom

Oľga Pietruchová

doplnené 22.10.:

Bibliografia G.Kuby na amazon.de 

Vyjadrenie Slovenky žujúcej v Nemecku k autorke G.Kuby:

Napriek tomu, ze zijem v Nemecku uz viac nez 15 rokov a pracujem v socialnej oblasti s detmi, rodicmi a celymi rodinami a okrem ineho som sa na univerzite venovala aj socialnej psychologii a sociologii, som o p. Kuby prvykrat citala na jednej z diskusii na SME, kde bol uvedeny link na jej prednasku na Slovensku. Bolo to pomerne nedavno, ked sa zacali mnozit clanky odporcov sexualnej vychovy a pod. Predtym mi p. Kuby nebola znama a velmi by som si dovolila zapochybovat o tom, ze ide o jednu z poprednych sociologiciek v Nemecku, ako je prezentovana na Slovensku. Resersovala som jej publikacie a nepodarilo sa mi najst ani jeden clanok v odbornom sociologickom casopise, iba publikacie v katolickych mediach alebo v casopise "Junge Freiheit" a jej niekolko knih. Ci p. Kuby pracuje vedecky ako sociologicka a ci je autorkou nejakych vyskumov v tejto oblasti mi nie je zname a ani som nenasla ziadne odkazy na jej vedecku cinnost.

Jej príspevky z diskusie k téme G.Kuby nájdete tu

Olga Pietruchová

Olga Pietruchová

Bloger 
  • Počet článkov:  182
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu