Vláda registráciu pre očkovaných do eHranice neschválila, podriadené UVZ ju zaviedlo

Písmo: A- | A+

Tak si kladiem otázku, akú autoritu má Eduard Heger a generál, keď predsa príkazy nadriadených sa plnia.

Písalo sa 30. 6. a na rokovaní vlády bolo prijaté uznesenie v znení: "Vláda schvaľuje s účinnosťou od 5. júla 2021 návrh aktualizácie cestovného semaforu s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády."

Logicky to implikuje existenciu prílohy "cestovného semaforu 2" so zapracovanými pripomienkami. (viď priložená fotografia)

Obrázok blogu

Z textu tejto prílohy jasne vyplýva, že sú nastavené dve rôzne skupiny povinností.

Plne zaočkované osoby:

Postup pri prekročení hraníc:

  • Nutnosť preukázať sa potvrdením o zaočkovaní (tzv. GreenPass, prípadne Národný očkovací certifikát s QR kódom) pri prechode hranicami.

Ostatní

Postup pri prekročení hraníc

  • Povinná registrácia v systéme eHranica.

  • Povinná 14-dňová karanténa.

  • Cestujúci má možnosť urobiť si RT-PCR test najskôr na 5. deň karantény. V prípade negatívneho výsledku môže túto karanténu opustiť hneď ako mu je doručená správa o negatívnom RT-PCR výsledku.

Uznesenie vlády má ešte text: "Vykoná: minister zdravotníctva"

Ako to teda generál vykonal?

Otvorím vyhlášku UVZ, ktorá bola vytvorená na základe pokynov tohto uznesenia vlády a tam sa dočítam, že:

§1 (1) Každá osoba nad 12 rokov veku vstupujúca na územie Slovenskej republiky, okrem osôb podľa § 5 písm. h) až j), je podľa § 48 ods. 4 písm. t) zákona povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
...

(2) Ustanovenie odseku 1 platí pre každý vstup osoby na územie Slovenskej republiky s výnimkou:

a) registrácia osoby podľa odseku 4 písm. a) až c) je platná na obdobie 6 mesiacov,
...

[4 a) sú plne očkovaný 14 dní po druhej dávke]

Tak si hovorím, ak má Eduard Heger a generál takú autoritu, že ich rozhodnutia sa plnia, tak vyhláška UVZ číslo 226/2021 by mala byť v súlade s materiálmi vlády. Leda že by nie.

(Upozornenie vzniklo pôvodne 2.7. ako interné. Nemuselo byť verejné, stačilo komunikovať, priatelia na MZ. Je 21. storočie, tak iste viete ako.)

Zó maňi ľeveľ

On ten formulár nie je tak úplne nevinná vec. Ide, v digitálnom veku, de facto o kontrolu na hraniciach. Evidenciu, kto sa kedy na hraniciach členského štátu schengenského priestoru poneviera tam a zase späť. Generálna evidencia úplne všetkých pri vstupe na územie SR by si fakt zaslúžila samostatný paragraf v zákone.

Teda v skutočnosti by ten § mal znieť: "zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach pre všetky osoby;" - Ups, to už je v Schengenskom systéme pravidiel. 

Čo ďalej? napríklad také osobné údaje, že. 

Odvolávka na zákonnosť je odvolávka na všeobecný paragraf, ktorý nehovorí nič o rozsahu a účele existencie formulára. Sekundárne nie je možné sa vo verejných zdrojoch dopátrať, ako využíva UVZ nazbierané dáta a či vôbec. Ani nie je známe súčasťou akého informačného systému v správe UVZ je toto čudo. (Bacha je to UVZ, kto je "prevádzkovateľom informačného systému". NCZI je len predĺžená ruka a nástroj) O dodržaní štandardov zdravotníckej informatiky na UVZ ani nehovorím.

Keď som to vypisoval, tak mám potvrdiť správnosť zadaných údajov, ktoré ale v momente potvrdzovania nevidím a nemôžem skontrolovať, že som ich zadal správne. Nuž, programátor si neuvedomil, že programuje "viacstranový formulár".

Všetky údaje zadávané pri registrácii do eHranica má v prípade očkovaného štát k dispozícii v Covid passe. Informácia o prekročení hraníc pre očkovaného viď Uznesenie vlády... (§8 zákona 18/2018 Zásada minimalizácie osobných údajov) by tam ani nemala byť. Nuž programátor si neuvedomil, že dáta má vo vedľajšej databáze.

Ak by lokálny hygienik následne, pri podozrení na nedodržanie karanténnych opatrení a dohľadávaní kontaktov nakazeného, osobu aj kontroloval, aj tak preveruje existenciu očkovania. Evidencia v eHranici na zdravotný stav má vplyv ako zimník na teplotu mŕtveho. 

Moje obligátne - chýba spravovanie vlastných údajov osoby v tom najprimárnejšom - v elektronickej zdravotnej knižke na Národnom portále zdravia. Pretože dnes tu máme proces práce s údajmi zdravotnej dokumentácie úplne postavený na hlavu. Správne by mali údaje vznikať v eZdraví a UVZ by do nich malo, na základe zákonného zmocnenia, nahliadať. Napríklad aj len pre takú drobnosť, že nahliadanie do konkrétnych dát konktrétneho človeka je v eZdraví plne logované zo zákona. 

Z predchádzajúceho potom vyplýva moja generálna procesná pripomienka - je nechutné, že dáta povahy zdravotnej dokumentácie spravuje UVZ, ktoré nie je uvedené v zákone 153/2013 ani 576/2004. Ale veď už sme mali 3 riaditeľov NCZI, tak prečo by sme nemohli mať aj štvrtého, keď sa na to príde. 

Disclaimer:  V septembri 2021 som sa uchádzal vo výberovom konaní o post riaditeľa NCZI. U Kolníka to vyhral Bielik. Už je tam po ňom druhý riaditeľ služobného úradu a tretí riaditeľ NCZI bez výberového konania. 

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.

Skryť Zatvoriť reklamu