3 kroky, ktoré pomôžu odstrániť policajné násilie v našej spoločnosti

S policajným násilím je to na Slovensku podobné ako s korupciou. Aj keď zaňho málokedy niekoho odsúdia, bolo by naivné myslieť si, že toto nezákonné konanie je u nás zriedkavé.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

V porovnaní s korupciou na nás policajné násilie nedolieha v takej veľkej miere a drvivá väčšina z nás môže mať pocit, že sa ho vôbec netýka. Niekedy sa však stačí ocitnúť v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a človek môže takéto správanie pocítiť na vlastnej koži.

Je veľmi pravdepodobné, že väčšiemu riziku sú v tomto smere vystavení ľudia patriaci k etnickým menšinám, kde svoju úlohu môžu zohrať predsudky či neznášanlivosť zo strany niektorých príslušníkov a príslušníčok polície voči nim. Medzinárodné inštitúcie na ochranu ľudských práv v tomto smere opakovane vyjadrujú znepokojenie hlavne nad informáciami o zvýšenom množstve prípadov policajného násilia namierených voči rómskej menšine.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kvalita vyšetrovania prípadov policajného násilia zostáva nízka

V ostatných rokoch sme v rámci našej práce zabezpečovali bezplatnú právnu pomoc vo viacerých konkrétnych prípadoch, v ktorých sa ľudia rozhodli podať kvôli policajnému násiliu podnet na inšpekciu ministerstva vnútra, ktorá je zodpovedná za vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov polície. V niekorých prípadoch sme na základe dokumentovaných informácií podali podnet z našej vlastnej iniciatívy.

Mali sme tak možnosť bezprostredne vidieť nedostatky vo vyšetrovaní u niektorých prípadov policajného násilia, ktoré sú z nášho pohľadu hlavným dôvodom, prečo možní páchatelia z radov polície len málokedy končia pred súdom. Pred troma rokmi sme o týchto nedostatkoch napísali podrobnejšie a odvtedy sa sotva niečo zmenilo.

Skryť Vypnúť reklamu

Navrhovaná reforma inšpekcie policajné násilie neodstráni

Okrem toho je podstatným problémom inšpekcie aj fakt, že na vyšetrovanie prípadov policajného násilia jej chýba potrebná nezávislosť. Preto vnímame pozitívne isté úsilie vlády a zodpovedných ministerstiev z ostatných mesiacov, ktoré by malo - podľa doteraz dostupných informácií - smerovať k určitému presunutiu inšpekcie spod ministerstva vnútra pod orgány prokuratúry, čim by sa formálne jej nezávislosť posilnila. Nie je v tejto chvíli zrejmé, prečo sa terajšia vládna koalícia rozhodla neísť cestou vytvorenia plne samostatnej inštitúcie a bližšie hodnotenie tohto reformného návrhu si preto necháme na neskôr.

Skryť Vypnúť reklamu

Jasné však v tejto chvíli je, že na prevenciu policajného násilia treba urobiť podstatne viac, ako len posilniť nezávislosť vyšetrovania. O prijímaní iných opatrení pritom veľa nepočuť. Viaceré dôležité opatrenia odporúčajú medzinárodné inštitúcie a poukazujú na nich nedávne výskumy uskutočnené v tejto oblasti. 

Vybrali sme 3 z nášho pohľadu najpodstatnejšie kroky, ktoré je potrebné urobiť na účinné potieranie policajného násilia u nás:

1. Zlepšenie kvality vyšetrovania prípadov policajného násilia 

Vyšetrovanie prípadov policajného násilia je objektívne naozaj zložitá a náročná práca. Dnes však nevieme s istotou povedať, do akej miery sú nedostatky vo vyšetrovaní týchto prípadov problémom nedostatočnej snahy vyšetrovateľov a vyšetrovateliek prijaté podania riadne vyšetriť a do akej miery v tom hrajú úlohu iné dôvody, ako sú ich nedostatočné personálne kapacity či nedostatočná expertíza a interné postupy, čo sa týka vedenia samotného vyšetrovania. Všetky tieto dôvody môžu mať svoje opodstatnenie. Preto je dôležité podrobnejšie zhodnotiť doterajšiu prácu vyšetrovateľov a vyšetrovateliek a identifikovať, z čoho pramenia nedostatky vo vyšetrovaní z ich strany. V nadväznosti na to treba zabezpečiť, aby sa každý prípad vyšetroval podľa stanovených jasných a detailných postupov.

Skryť Vypnúť reklamu

2. Zabezpečenie všeobecného používania kamier počas policajných výsluchov, používania odevných kamier a monitorovanie policajných priestorov, v ktorých sa vybavujú políciou predvedené a zadržané osoby

V súčasnosti na Slovensku podľa dostupných informácií prebieha proces posudzovania nákupu osobných kamier a zároveň systému spracovania a archivovania nimi získaných dát. Tento proces je z nášho pohľadu potrebné čo najskôr ukončiť a uvedené opatrenie uviesť to života. V praxi sa dnes využíva len niekoľko kusov osobných kamier, ktorá slúžia na dokumentovanie zákrokov predovšetkým u špecializovaných útvarov. Z hľadiska prevencie policajného násilia a účinného dokazovania možných pochybení ďalej považujeme za dôležité, aby sa zabezpečilo nahrávanie všetkých policajných výsluchov, ako aj kamerové monitorovanie všetkých policajných priestorov, v ktorých sa vybavujú políciou predvedené a zadržané osoby.

3. Vytvorenie dostatočne podrobných pravidiel a praktických pokynov pre rádových  príslušníkov a príslušníčky polície

Ukázalo sa, že podrobné kódexy dobrej praxe pre príslušníkov a príslušníčky polície, ktoré existujú napríklad v Anglicku majú svoje opodstatnenie. Pokiaľ sú totiž pravidlá príliš všeobecné a formalistické, ich praktický význam bude menej pochopiteľný a budú ťažšie uplatniteľné v reálnych životných situáciách. V prípade príliš všeobecných pravidiel je potom zároveň ťažšie ich porušenie zo strany jednotlivca preukázať. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa určitých otázok (napr. zákonného použitia sily) môžu prispieť k väčšej zodpovednosti a vyššiemu stupňu rešpektovania právnych noriem.

Podrobnejší prehľad potrebných opatrení v tejto oblasti vrátane výskumných zistení z ostatného obdobia ponúkame v našej analýze, ktorú sme v ostatných týždňoch pripravili a zaslali vláde aj zodpovedným ministerstvám.

Na záver bude na mieste trocha zmierniť prílišný optimizmus v názve tohto blogu. Prípady policajného násilia sa nám takmer s istotou nikdy nepodarí úplne odstrániť. Vždy sa nájdu jednotlivci z radov polície, ktorí za istých okolností pochybia. Podstatné však je, aby za svoje konanie niesli zákonnú zodpovednosť a kompetentné štátne inštitúcie prijímali preventívne opatrenia, ktoré im v tomto konaní v čo najväčšej miere zabránia.

Touto cestou by sme sa raz mohli dopracovať k tomu, že policajné násilie budeme môcť v našej spoločnosti vnímať ako niečo naozaj zriedkavé. 

Štefan Ivanco

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Snažíme sa zlepšovať dodržiavanie ľudských práv na Slovensku. A aj vy sa na tom môžete podieľať. Kliknutím na obrázok nižšie môžete finančne podporiť našu prácu. Ďakujeme. 

Obrázok blogu
Poradňa pre občianske a ľudské práva

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Bloger 
  • Počet článkov:  18
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Tým, ktorých ľudské práva boli porušené, poskytujeme potrebnú podporu tak, aby sa porušovaniu svojich práv aktívne bránili.

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

5 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

3 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

1 článok
Skryť Zatvoriť reklamu