Navrhované zmeny vo fungovaní policajnej inšpekcie sú sklamaním

Písmo: A- | A+

Ministerstvo vnútra prišlo nedávno s návrhmi na posilnenie nezávislosti policajnej inšpekcie. Budú však na skutočnú zmenu stačiť?

Popravde sme dúfali v niečo celkom iné. Ministerstvo prišlo nevedno prečo len s čiastkovými návrhmi, ktoré bolo možné vtesnať do novely zákona o policajnom zbore. Zmeny vo fungovaní policajnej inšpekcie si však z nášho pohľadu žiadajú iný, komplexnejší prístup.

Chýba riadne posilnenie praktickej nezávislosti

Návrh novely obsahuje niekoľko bodov, ktoré do istej miery posilňujú nezávislosť inšpekcie od ministerstva a policajného zboru vo formálnej či inštitucionálnej rovine. No takmer úplne prehliada potrebu posilnenia nezávislosti inšpekcie v praktickej rovine – a teda reálneho posilnenia nezávislosti jej vedenia aj jej vyšetrovateľov od ľudí v samotnej polícii, ktorých trestnú činnosť majú potierať.

V tomto smere si napríklad ťažko vysvetliť, prečo by podľa návrhu nutnou požiadavkou pre uchádzačov či uchádzačky na riaditeľa či riaditeľku inšpekcie mala byť jeho či jej predošlá dlhoročná prax v policajnom zbore. Z hľadiska posilnenia praktickej nezávislosti by to malo byť presne naopak. Riaditeľ či riaditeľka inšpekcie by nemali mať v policajnom zbore žiadnu pracovnú minulosť, pretože tá môže vytvárať bezprostredné osobné väzby na osoby, ktorých trestnú činnosť majú vo svojej funkcii vyšetrovať. 

Napokon ani čo sa týka posilnenia inštitucionálnej nezávislosti inšpekcie ministerstvo nedotiahlo veci do konca. Podľa návrhu novely by sa síce malo posilniť nezávislé postavenie riaditeľa inšpekcie, ktorý by už nebol v područí ministra vnútra. No inšpekcia ako taká by mala zostať aj naďalej súčasťou policajného zboru, ktorý podlieha ministerstvu vnútra.

Naše najpodstatnejšie výhrady či pripomienky k návrhom novely zákona, týkajúcich sa postavenia inšpekcie sme zhrnuli a predložili ministerstvu v rámci pripomienkového konania.

Chce to dôslednejší prístup k navrhovaniu opatrení 

Radi by sme na tomto mieste napísali viac o dôvodoch, prečo sa ministerstvo vnútra rozhodlo posilniť nezávislosť inšpekcie súborom niekoľkých návrhov v rámci novely zákone o policajnom zbore a nešlo inou, komplexnejšou cestou. No časti dôvodovej správy k návrhu týchto opatrení o tom prakticky nič nehovoria, čo vôbec nepomáha verejnej diskusii o nich.

Pre porovnanie, keď sa pred niekoľkými rokmi v Českej republike tvorila plne nezávislá inštitúcia na vyšetrovanie trestných činov polície, dôvodová správa k návrhu príslušného zákona mala takmer 40 husto popísaných strán, ktoré okrem iného podrobne riešili, prečo je dôležité vytvoriť plne nezávislú inštitúciu, aké rozličné riešenia fungujú v iných krajinách, aké sú ich výhody a nevýhody a množstvo iných podstatných vecí, ktoré jasne vysvetlili, prečo sa predkladateľ zákona rozhodol práve pre ne.

Ak v tomto texte opakovane spomíname nutnosť pristúpiť k zmenám vo fungovaní inšpekcie komplexne - máme pre začiatok na mysli to, aby o postavení inšpekcie vláda a zodpovedné ministerstvá viedli otvorenejšiu verejnú diskusiu a aby sa celkové fungovanie orgánu na vyšetrovanie trestnej činnnosti príslušníkov polície dôsledne upravilo samostatným právnym predpisom. A diskusia o ňom by mala začať čo najskôr.

Štefan Ivanco

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Snažíme sa zlepšovať dodržiavanie ľudských práv na Slovensku. A aj vy sa na tom môžete podieľať. Kliknutím na obrázok nižšie môžete finančne podporiť našu prácu. Ďakujeme.

Obrázok blogu
Skryť Zatvoriť reklamu