Tradičná rodina, alebo ako som bola zaradená k bigotným šialencom

Písmo: A- | A+

Aliancia za rodinu versus gender ideológia – téma, ktorá sa pomerne často objavuje na stránkach jednotlivých blogerov, či na sociálnych sieťach. Aj keď mám v tejto otázke jasno, doteraz som sa nezapojila do rôznych diskusií. Až do dnešného dňa....

... keď som si na sociálnej sieti prečítala status poslanca Národnej rady SR. K už známym štyrom otázkam, ku ktorým Aliancia požaduje referendum, pán poslanec pridal piatu, s výrazným ironickým podtónom: "Súhlasili by ste s tým, aby každému, kto je trocha iný alebo má modernejšie myslenie, bol na čelo vypálený znak hanby a zároveň aby bol taký jedinec povinný platiť 80%-ne dane z príjmu?" A v ďalšej vete tohto statusu napísal, že niektorí bigotní šialenci chcú postupne vrátiť Slovensko o 100 rokov späť (zverejnené na sociálnej sieti nemenovaného poslanca NR SR dňa 1.8.2014). A tu cítim potrebu vyjadriť sa.

Nepatrím k členom Aliancie za rodinu, ale plne podporujem túto petíciu za vypísanie referenda. Teda hlboko sa ma dotklo, že som bola označená poslancom slovenského parlamentu za bigotného šialenca. Nikdy som nikoho neurazila, nikomu som nikdy nenadávala do šialencov a už vôbec nie ľuďom s inou sexuálnou orientáciou.

Referendum považujem za najdemokratickejší nástroj, keďže nie 150 zvolených poslancov odpovedá na otázku prijatia zákona, či zmeny v Ústave, ale priamo my, občania tejto republiky. Prečo sa teda brániť referendu, v ktorom zvlášť štvrtá otázka sa dotýka každého rodiča? Prečo by niekto za nás, za rodičov a starých rodičov mal rozhodovať o tom, či dieťa sa bude, alebo nebude zúčastňovať na kontroverznom vyučovaní o sexuálnom správaní a eutanázii? Prečo by sme mali dať tak dôležité otázky výchovy do rúk zopár jednotlivcom? Prečo chceme riskovať, že deti, ktoré sú doma vedené v kresťanskom duchu, budú v školách vychovávané v iných ideológiách? Pán poslanec a milí čitatelia, to sme tu už mali. Od roku 1948 až do novembra 1989, teda 51 rokov socialistický štát rozhodoval, že deti v školách budú vychovávané v duchu ateizmu a marxisticko – leninskej filozofie a v podstate násilím bola zakazovaná náboženská výchova. Som nesmierne prekvapená a rozčarovaná, že súčasný poslanec sa v podstate hlási verejne k metódam komunistov v tých najhorších časoch a že ho tak poburuje referendum, že označil hlásateľov tohto referenda, teda v podstate každého, kto petíciu za jeho vypísanie podpísal za bigotného šialenca.

Ďalšia vec, ktorá ma zaujala je, že vrátime Slovensko o 100 rokov späť. Predpokladám, že ten posun by mal nastať v tom prípade, ak by referendum bolo úspešné v účasti a väčšina by sa v ňom vyjadrila odmietnutím homosexuálnych manželstiev, adopcie detí homosexuálnymi pármi, ako aj odmietnutím pochybného povinného vyučovacieho procesu. Osobne sa radšej vrátim späť o 100 rokov, ako o 2000 rokov. Totiž homosexuálne správanie sa ľudí nie je na svete žiadna moderná novinka. V ktorejkoľvek historickej literatúre sa dočítame o homosexuálnych vzťahoch v starom Grécku, Ríme, či iných vtedajších kultúrach. Možno neexistovali tieto vzťahy na princípoch manželských, ale existovali, neboli tajné, boli dokonca bežné, najmä v najvyšších kruhoch vtedajších spoločností. Napriek tomu sa naša európska civilizácia úplne dobrovoľne týchto praktík vzdala, a to po rozšírení kresťanskej viery. Kresťanská viera nebola vnucovaná ľudstvu násilím, práve naopak. Prichádzala pozvoľna ohlasovaním evanjelia, ohlasovaním, že existuje niečo lepšie, dôležitejšie a krajšie, ako to, čo poznali ľudia pred 2000 rokmi. Kresťania boli prenasledovaní, hádzaní divým zverám, zaživa pálení, ukrižovávaní, posielaní do otroctva na tie najťažšie práce. A predsa to nevzdali. Predsa povedali svetu, že je čosi, čo je hodnotnejšie a vzácnejšie, ako bezuzdné zábavy, vraždenie, nezriadený sex, či celkovo dávanie sexuality a bohatstva na prvé miesto v živote človeka. To naši predkovia našli inú hodnotovú hierarchiu. Takže moderné je podľa môjho názoru vytvárať také podmienky pre rodinu, ktorá je vnímaná ako muž – otec, žena – matka a dieťa, či viacero detí, aby tieto rodiny žili v bezpečí, aby sa deti učili láske, aby nestrácali pre bezuzdné vášne to podstatné – dôstojnosť človeka. Lebo to, čo presadzujú aktivisti LBGTI, to tu už vlastne bolo a priviedlo to vtedajšie civilizácie k pádu a k záhube.

A nedá mi, aby som na záver nedopísala aj toto: pán poslanec, ktorí napísal o podporovateľoch referenda, že sú bigotní šialenci by si mal uvedomiť, že my – o ktorých sa takto urážlivo vyjadril platíme dane v tomto štáte a on z týchto našich daní veľmi slušne žije. Mnohí z nás nemáme také príjmy, ako on, napriek tomu sa mu každý mesiac vyskladáme na jeho plat. 

Skryť Zatvoriť reklamu