Revolúcia žeby tentokrát biela?

Revolúcia ako nástroj nastolenia spravodlivosti Nie je vhodnejšia doba ako dnes hovoriť o revolúcií a jej potrebnosti v slovenskej spoločnosti. V bezprostrednej minulosti a veríme, že aj v blízkej budúcnosti sa stretneme s občianskou aktivitou akú pozorujeme v súvislosti s korupčnou kauzou Gorila. Začalo sa to jedným protestom, kde ani samotní organizátori neočakávali takú vysokú účasť. Práve záujem ľudí naznačuje a hovorí o ich nespokojnosti so súčasným stavom spoločnosti. Účastníci protestu sa vyjadrili, že ich viac nebaví znášať bezprávie a nespravodlivosť, ktorej sa dopúšťajú naši verejní funkcionári, zástupcovia v parlamente. Pretože ak si niekoho zvolíme, myslíme si, že bude konať v našom mene a zastupovať naše záujmy v náš prospech.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
biela revolúcia
biela revolúcia 

Ak verejným funkcionárom, poslancom a politikom, vláde dovolíme, aby si narábala s našimi financiami ako chce, neukážeme odpor a nesúhlas, veci sa nepohnú a nezmenia. A v tom tkvie význam revolúcie – v možnosti prejaviť sa, vyjadriť nespokojnosť a nesúhlas. Revolta je odpor, odpor, ktorý sa musí v ľuďoch kopiť, aby vyústil do akcie. Sami politológovia, znalci politickej situácie tvrdia, že politici si dovolia toľko, koľko im dovolíme my. Ak ukážeme, že s ich činmi a hospodárením nesúhlasíme, budú obozretnejší.
Prestaňme sa spoliehať na ľudí, ktorí tvrdia, že musíme šetriť kde sa dá, a pritom sa sami nabaľujú na úkor nás, pracovitých ľudí. Prestaňme im dôverovať tak, ako sme to robili po celých dvadsať rokov. A ako to dopadlo? Podľa strany Právo a spravodlivosť to chce zmenu, výraznú zmenu v systéme. Pretože systém, aký tu máme dnes, nás doviedol do situácie, kedy sa prehlbujú rozdiely medzi sociálnymi vrstvami.
Zastupiteľská demokracie zrejme zažíva svoju krízu. My vidíme riešenie v demokracii priamej. Ako to funguje? Ide nám o to, aby boli ľudia opäť tí podstatní, aby sa dbalo na potreby občanov štátu, aby sa na základnú zložku spoločnosti nezabúdalo. Našim strategickým cieľom je vrátiť výkon moci v spoločnosti občanom, realizáciou prvkov priamej demokracie v riadení štátu. Navrhujeme, aby boli tieto pravidlá konkretizované v ústave, vo volebných pravidlách a v pravidlách ľudového hlasovania.
Na realizáciu tohto kroku máme konkrétne riešenia. V prvom rade navrhujeme iniciovať všeľudovú diskusiu o ústave Slovenskej republiky. Nechceme, aby bola v pôvodnej podobe, ako vyzerá dnes. Jej funkčnosť je jasne ohrozená, pretože pozorujeme trhliny, proti ktorým sa ľudia búria jediným nástrojom, aký majú – vyjadrením svojho názoru prostredníctvom protestu. My navrhujeme, aby sa podľa obsahu diskusie uskutočnili ústavné zmeny, prípadne navrhujeme pripraviť nové znenie ústavy a predložiť ju na schválenie občanom formou referenda. Toto referendum opäť nebude mať pravidlá, na ktoré sme zvyknutí. Chceme inicovať jeho novú formu tak, aby bolo čo najefektívnejšie. Revolúcia v mojom predstavuje zmenu systému , čím chceme docieliť spravodlivosť. Navrhujeme pripraviť návrh zákona o ľudovom hlasovaní takzvaný referendový zákon. V ňom plánujeme stanoviť jednotné pravidlá ľudového hlasovania na úrovni obcí, okresov a štátu. Princípy ľudového hlasovania budú rešpektovať nasledovné pravidlá, ktoré zaručia spravodlivosť referenda. Potrebné kvórum podpisov voličov, potrebných pre vypísanie referenda na príslušnej úrovni, je rovné počtu priemerne potrebných hlasov voličov na zvolenie jedného poslanca do príslušného samosprávneho orgánu. Musí byť zabezpečená spoľahlivá a riadna informovanosť občanov, o dôvodoch, obsahu a termínoch referenda.
Referendum môže iniciovať ktorýkoľvek občan s akoukoľvek otázkou, ktorej výsledkom nebude obmedzenie základných ľudských a občianskych práv a slobôd iného občana, či skupiny občanov. Referendum musí iniciovať vždy zákonodarný orgán v prípadoch, kedy má byť dotknutá ústava, či ústavný zákon a v prípadoch medzinárodných zmlúv, dohôd, či paktov, na základe ktorých by mohla byť obmedzená suverenita štátu. Referendum vyhlasuje príslušný samosprávny orgán. Pri splnení podmienky riadnej informovanosti občanov, referendum bude platné pri akejkoľvek účasti voličov na hlasovaní. Výsledok referenda je kladný, vo vzťahu na položenú otázku, ak sa kladne vysloví nadpolovičná väčšina hlasujúcich. Výsledok referenda je záväzný na úrovni zákona. Otázky, ktoré musia byť predmetom referenda, ale neznesú odklad, môže riešiť zákonodarný orgán, aj bez predchádzajúceho referenda, musia však byť dodatočne ratifikované referendom. Už existujúce medzinárodné zmluvy a dohody, ktoré si vyžadujú referendum a neboli prijaté referendom, budú podrobené revízii a v prípade potreby predložené občanom na dodatočnú ratifikáciu ľudovým hlasovaním.
Navrhujem vytvorenie takých volebných zákonov, ktoré budú mať jednotné pravidlá pre všetky voľby vo vnútri štátu, pričom jednotlivé voľby môžu byť spájané. Výnimku môžu tvoriť iba voľby týkajúce sa medzištátnych zoskupení, ako napríklad Európska únia. Volebné akty môžu byť termínovo a organizačne spájané s referendovými.
Výraznou zmenou je, že plánujeme, aby boli všetky voľby priame a aby sa volili sa jednotliví občianski kandidáti. Priamymi voľbami sa obsadzujú všetky funkcie poslancov samospráv na všetkých úrovniach a kandidovať má právo každý občan.
Žiadna politická strana, či iné zoskupenie občanov, nesmie mať vo voľbách privilegované postavenie vo vzťahu ku konkrétnemu občanovi! Preto sa pridávame k Bielej revolúcii www.bielarevolucia.sk

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

http://www.pravoaspravodlivost.sk

http://www.facebook.com/STRANAPRAVOASPRAVODLIVOST

Peter Puškár

Peter Puškár

Bloger 
  • Počet článkov:  49
  •  | 
  • Páči sa:  0x

aj v strednom veku sa dajú stratiť ideály Prislusnost právo a spravodlivost Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu