O dôležitosti akreditačnej komisie

Písmo: A- | A+

Akreditačná komisia plní pre slovenské vysoké školy veľmi dôležitú funkciu tým, že posudzuje ich kvalitu tvorivej a pedagogickej činnosti. Objavujú sa však nebezpečné snahy o znižovanie dôležitosti práce akreditačnej komisie.

V poslednom období sa v médiách objavilo niekoľko komentárov, ktoré rôznymi spôsobmi ohovárajú akreditačnú komisiu. Autori týchto názorov hovoria o akreditačnej komisii ako o príčine takmer všetkého zlého v slovenskom vysokom školstve. Podľa nich, dôraz akreditačnej komisie na výskumnú činnosť a publikovanie, vytvára nedobrý tlak na vysoké školy a vysokoškolských učiteľov, aby publikovali čo najviac. Za zlé sa považuje aj kontrola kvality vedecko-pedagogických pracovníkov slovenských vysokých škôl. Táto snaha ide tak ďaleko, že skupina poradcov ministra školstva v materiáli Učiace sa Slovensko, navrhuje zásadným spôsobom okresať právomoci a aj samotnú podstatu činnosti akreditačnej komisie. Podľa nich by si školy sami zodpovedali za kvalitu svojich zamestnancov. Znie to možno logicky ale považujem to za nesprávne a veľmi nebezpečné. Pre poriadok uvádzam, že nie som s akreditačnou komisiou ani žiadnou jej pracovnou skupinou nijako spojený.

Akreditačná komisia plní nezastupiteľnú úlohu ako strážca kvality vysokých škôl a ich kľúčových pracovníkov, teda docentov a profesorov (všetci ostatní by v princípe k nim mali smerovať). Akreditačná komisia má za úlohu hodnotiť kvalitu vysokých škôl cez prizmu tvorivej a pedagogickej činnosti ich pracovníkov. Pod tvorivou činnosťou sa myslí vedecký výskum, vývoj, alebo umelecká činnosť. A aj keď o procese akreditácie je možné viesť diskusie, samotný fakt hodnotenia kvality univerzít a ich zamestnancov je mimoriadne dôležitý. Úlohou univerzity je učiť študentov a zároveň prinášať nové poznatky tvorivou činnosťou ako je najmä vedecký výskum. Najlepšie samozrejme je, ak tí istí ľudia čo robia výskum, potom aj učia študentov. Lebo len takíto ľudia dokážu priniesť študentom aj celkom nové poznatky a informácie, ktoré napríklad ešte nie sú ani v učebniciach. Je logické, že o kvalite univerzity vypovedá predovšetkým kvalita jej zamestnancov – profesorov, docentov a odborných asistentov. O kvalite sa bavíme preto, lebo chceme zabezpečiť aby aj v budúcnosti univerzita prinášala študentom, a spoločnosti, čo možno najlepšie výsledky. Tvrdou pravdou však je, že najlepším meradlom budúcej práce (výkonnosti, kreativity...) je to, čo daný človek, tím, alebo univerzita vyprodukovala v minulosti. Príde mi teda úplne v poriadku, keď pre zistenie kvality univerzity akreditačná komisia zisťuje kvalitu jej pracovníkov predovšetkým cez ich vedeckú, resp. umeleckú a pedagogickú činnosť.

Myslím si, že by sme nemali bojovať proti akreditačnej komisii, ale skôr posilniť jej úlohu a predovšetkým dôsledne aplikovať jej uzávery. Obsadiť ju tými najkvalitnejšími ľuďmi z domova aj zo zahraničia, aj za cenu porušenia paritného zastúpenia. O kvalite sa predsa nemá hlasovať. Jedna komplexná akreditácia nedávno prebehla a dozvedeli sme sa, ktoré školy sú dobré, ktoré priemerné a ktoré aj úplne slabé, teda také, ktoré by ani nemali byť univerzitami (http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=ka_hs alebo tiež na stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/rozhodnutia-vo-veci-akreditacie-podla-zakona-o-vysokych-skolach/). Pre školy tieto materiály mali predovšetkým slúžiť ako návod čo treba do budúcnosti zlepšiť, lebo aj tie najlepšie univerzity majú slabé miesta. Slabiny však neodstránime tým, že zničíme toho (v tomto prípade Akreditačnú komisiu) kto ich pomenúva. Aj keď toto dočasne môže odsunúť nepríjemnú pravdu spred našich očí.

Ponúka sa teda otázka, prečo by mohol mať niekto záujem na znižovaní významu až diskreditácii práce akreditačnej komisie. Dovolím si tvrdiť, že to nebudú tí, ktorí nemajú problém splniť kvalitatívne aj kvantitatívne kritéria akreditačnej komisie. Predpokladám, že nikto zo špičkových vedcov, inžinierov alebo umelcov nemá problém porovnať sa v kvalite svojej práce s kolegami doma aj v zahraničí. Zdá sa mi, že cieľ tejto kampane, je umožniť aj nekvalitným vysokým školám prosperovať. Teda mať množstvo študentov (tých čo chcú len titul je bohužiaľ stále dosť), ktorých budú učiť odborníci odobrení len danou vysokou školou a poberať za to od štátu peniaze. Iste si nikto nemyslí, že si školy pri obsadzovaní miest docentov a profesorov dobrovoľne zvolia náročnejšie kritéria ako má v súčasnosti akreditačná komisia. Na takéto školy ja určite v budúcnosti svoje deti nepošlem.

Skryť Zatvoriť reklamu