Slovensko potrebuje prijímať imigrantov

Písmo: A- | A+

V značnej časti našej spoločnosti panuje väčšia alebo menšia obava z imigrácie do našej krajiny. Imigranti sú však pre nás potrební a Slovensko by malo proaktívne pracovať na ich prilákaní.

V značnej časti našej spoločnosti panuje väčšia alebo menšia obava z imigrácie do našej krajiny. To je zatiaľ celkom iracionálny strach, vzhľadom k faktu, že na Slovensko sa zase až tak nikto moc nehrnie a počty imigrantov sú veľmi nízke. Okrem nízkej ekonomickej zaujímavosti Slovenska je to aj odrazom našej uzavretosti a často až xenofóbie. Som však presvedčený imigranti sú pre nás potrební, a že Slovensko by malo proaktívne pracovať na ich prilákaní a nie sa podieľať na stavaní pomyselných múrov. Mimochodom, tie múry, ako nás učí história, nebývajú moc účinné v zadržiavaní prichádzajúcich zvonka a ešte majú veľký negatívny vplyv na populáciu vo vnútri múru. Prijímanie imigrantom má dve roviny a tou prvou je samozrejme samotná pomoc ľudom v núdzi. Táto rovina je dôležitá a aj my sa musíme podieľať na solidárnej pomoci druhým z jednoduchého princípu, že raz aj my môžeme potrebovať pomoc. Chcem sa ale venovať prehliadaných pozitívnym faktorom, ktoré by prijímanie väčšieho počtu imigrantov malo na našu spoločnosť.

Prijímanie imigrantov je potrebné z demografického hľadiska, pôrodnosť na Slovensku klesá a už onedlho budeme svedkami negatívnych ekonomických dopadov našej klesajúcej populácie. Zatiaľ dochádzajú za prácou ľudia z blízkeho okolia ale to nebude stačiť. A nechcem ani len začínať diskusiu o selektovaní prichádzajúcich ľudí na základe náboženstva, národnosti alebo nebodaj rasy. Také nízke uvažovanie patrí skôr do 19. storočia, a to že je u nás populárne aj tzv. elít a nie len krčmách nízkych cenových skupín je výrazom našej malosti, zakomplexovanosti a obmedzenosti.

Veľakrát počúvam obavy z ohrozenia našej kultúry inými kultúrami odlišnými od tej našej. Áno, celkom isto sa naša kultúra bude meniť, príchodom iných ľudí a vplyvov ale to by sa menila aj tak či si to pripúšťame alebo nie. Či už vo vede, v kultúre alebo hociktorej inej časti spoločnosti sa najväčšie a najplodnejšie myšlienky objavujú z vonku alebo ako podnet z inej oblasti alebo skúsenosti. Považujem preto príchod imigrantov a ich začleňovanie do našej spoločnosti za pozitívne pre našu kultúru.

V oblasti vedy a techniky, teda prostredí kde sa pohybujem, potrebujeme imigrantov ako soľ. Z prostredia slovenskej vedy je značný odliv mozgov do zahraničia a dlhodobého hľadiska je toto jedna z najväčších katastrof a problémov našej spoločnosti. Dôvody prečo je to tak sú však na celkom inú diskusiu. Odchod najmä mladých ľudí do zahraničia by nebol ničím zvláštnym keby opačným smerom prúdil aspoň nejaký počet ľudí k nám. Jedným zo spôsobov ako vykompenzovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je aktívnejšie prijímať a lákať ľudí zo zahraničia a aj imigrantov. Ďalším pozitívnym faktom je vyššie konkurenčné prostredie, ktoré by sa príchodom väčšieho množstva ľudí zo zahraničia vytvorilo. Väčšina uchádzačov o PhD alebo postdoktorskú pozíciu, ktorí mi píšu z Indie sú z vedeckého hľadiska oveľa lepší ako priemerný slovenský študent. A myslím že by našim študentom ale aj vedeckým pracovníkom prospelo keby cítili väčší tlak od novo-prichádzajúcich spolupracovníkov. Takýchto ľudí, ich znalosti, skúsenosti tu veľmi potrebujeme. V zahraničných výskumných laboratóriách je bežné že „domáci“ často tvoria menšinu a základným dorozumievacím jazykom je angličtina. Efektívna výmena skúseností a snaha v priateľskej súťaži sa zlepšovať je dôležitou hnacou silou ktorá chýba slovenskej vede a aj celej spoločnosti.

Príchod väčšieho počtu imigrantov bude celkom isto aj pre nás samých výzva aby sme nepoľavili vo svojom raste a takpovediac ustáli tú konfrontáciu, ale tá je aj tak nevyhnutná. Som presvedčený, že väčšia otvorenosť voči novým vplyvom a novým ľudom bude pre Slovensko prínosom.

Skryť Zatvoriť reklamu