Financie pre aktivity Žilinčanov sa za 5 rokov znížili o 82,5%. Komu to vyhovuje?

Písmo: A- | A+

Komu to vyhovuje, to neviem, ale Žilinu to pripravuje o upravené verejné priestranstvá, rozmanité športové a kultúrne udalosti, deti o vzdelávacie možnosti, seniorov o lepšiu starostlivosť.

Mesto Žilina má jeden významný nástroj, ktorým priamo podporuje aktivity Žilinčanov – grantový systém mesta. Obnovený v roku 2007, doposiaľ fungujúci. Rozdiel medzi ním a inými rozpočtovými položkami je ten, že tento priamo podporuje aktivity Žilinčanov, t.j. projekty sú hodnotené v otvorenej súťaži a najlepšie dostanú finančnú podporu. Sú to jediné peniaze, ktoré Žilinčania dostanú od mesta, keď majú nápad zrealizovať niečo, čo zlepší ich život. Ostatné peniaze sú pod kontrolou úradníkov, primátora, zastupiteľstva. 

Grantový systém mal na začiatku dve oblasti podpory. Jedna bola podpora projektov v 5 témach - kultúra, šport, prostredie mesta a zeleň, vzdelávanie, sociálna a zdravotná oblasť. Druhá oblasť podpory bola inštitucionálna. Mimovládne organizácie z mesta mohli súťažiť o podporu na svoju vlastnú činnosť. Treba povedať, že tieto organizácie robia činnosti, ktoré by v réžii mesta boli finančne násobne drahšie alebo by vôbec nevznikli. Príkladom nech je občianske združenie Návrat a ich dlhodobá práca pri navrátení detí z detských domovov do rodín alebo občianske združenie Truc Sphérique (Stanica Žilina - Záriečie) a ich kultúrna činnosť a najnovšie rekonštrukcia Novej Synagógy. Myslíte si, že Mesto Žilina by túto činnosť zvládlo a s rovnakým množstvom financií? Ani náhodou. Preto bolo pre mesto výhodné podporovať kľúčové organizácie. Pretože riešia problémy, ktoré by nakoniec muselo mesto riešiť aj tak. Akurát by to bolo drahšie, pomalšie a málokto by si to vážil. Všetci vieme, ako si vážime výsledok svojej práce, napríklad vlastnoručne vyrobenú lavičku. Mali ste niekedy vzťah k lavičke, ktorú pre vás nakúpilo mesto? Taký, že by ste ju opravovali, sem-tam natreli? To je podstata podpory aktivít občanov – výsledky sú dlhodobejšie, sú udržateľné, často sú základom pre projekty väčšieho charakteru, spájajú ľudí a veľmi často sú za úplne minimálne peniaze.

Inštitucionálna podpora sa škrtla v roku 2010. V roku 2013 sa škrtli vzdelávanie, sociálna a zdravotná oblasť, prostredie mesta a zeleň. Ostal šport a kultúra. Škrtli sa aj financie. V roku 2009 mal grantový systém prostriedky v objeme 258 100€. V roku 2014 ich mal už len 45 000€ a nedávno zverejnený programový rozpočet mesta pre roky 2015 – 2017 ráta pre grantový systém a jeho zostávajúce dve oblasti tiež so sumou 45 000€. To je o 82,5% menej. O 82,5% menej športu, kultúry, vzdelávania...

Očakávaným argumentom pre znižovanie prostriedkov by bola samozrejme potreba šetriť. Mesto je zadĺžené a treba šetriť. Áno, naozaj treba šetriť. Ale na vzdelávaní alebo životnom prostredí? Naozaj si vedenie mesta myslí, že takto nakoniec ušetríme? Naozaj si myslíte, že ak by sa napríklad v roku 2014 vydelili financie vo výške 10 000€ pre kategóriu Prostredie mesta a zeleň, tak by občania vysadili len trvalky na kruhovom objazde na Hlinskej? Ak áno, tak podceňujete obyvateľov tohto mesta. Ja si to nemyslím.

Na záver pripájam graf vývoja množstva financií v grantovom systéme mesta od roku 2007.

Objem financií v grantovom systéme mesta v rokoch 2007 -  2014 a predpoklad pre roky 2015 – 2017. Zdroj údajov: www.zilina.sk
Objem financií v grantovom systéme mesta v rokoch 2007 - 2014 a predpoklad pre roky 2015 – 2017. Zdroj údajov: www.zilina.sk 

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsrandaman&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>

Skryť Zatvoriť reklamu