2, 292 milióna Eur ročne. Toľko nás stojí každý europoslanec.

Písmo: A- | A+

Nerád by som skĺzol do populistickej roviny a hral sa na euroskeptika typu Nigel Farage.  Uvedomujem si, že projekt spolupracujúcej Európy vyžaduje istú dávku politickej korektnosti a s ňou spojené zvýšené náklady. Tiež rozumiem, že pre návrhy a schvaľovanie európskej legislatívy je potrebné vynaložiť prostriedky na odborné výskumy, komunikáciu posolstiev a cieľov, zvýšené cestovné náklady ale aj konkurencieschopné platy, ktoré by mali motivovať schopných ľudí z rôznych krajín a odvetví uchádzať sa o prácu v európskych inštitúciách. Pravdou však je, že významnú časť z tohtoročného rozpočtu Europského parlamentu vo výške 1,756 miliardy Eur by som radšej videl investovanú do úplne iných projektov. Napríklad do bezpečných ciest na Slovensku či do podpory inovatívnych start-upov, ktoré majú šancu dostať EÚ opäť na svetovú mapu perspektívnych regiónov. Kde sa ukrývajú tieto peniaze?

35 percent rozpočtu ide na mzdy 6000 zamestnancov Európskeho parlamentu. Jednoduchou matematikou si vypočítame, že priemerný mesačný náklad na mzdy jedného zamestnanca je 8500 Eur. Nie málo a to aj na drahý Brusel, Štrasburg či Luxemburg.

Riešenie? Hĺbkový personálny audit, ktorý by odhalil potrebné zmeny v organizačnej štruktúre, určil nadbytočné pozície či primeranosť a konkurencieschopnosť platov vzhľadom na náročnosť, kvalifikáciu a miesto výkonu práce. Zníženie personálnych nákladov by sa malo premietnuť do ďalšej úspory v častiach rozpočtu zahŕňajúcich budovy a IT.

Môj odhad možnej úspory: 25 %, t.j. 150 miliónov Eur ročne.


190 miliónov Eur putuje každoročne na správu, odpisy, prenájom, zabezpečenie a prevádzkové náklady budov Európskeho parlamentu v sídlach EP a v 28 členských krajinách. Len údržba sídla v Štrasburgu, ktorý sa nevyužíva viac ako 300 dní v roku stojí ročne 12 miliónov Eur, náklady na štrasburské kancelárie ďalších 26 miliónov Eur.

Riešenie: Prehodnotenie existujúcich nájomných a správcovských zmlúv, odpredaj alebo prenájom nevyužívaných priestorov, ustanovenie iba jedného rokovacieho miesta.

Môj odhad ročnej úspory: 55 miliónov Eur ročne.


27 percent alebo 475 miliónov Eur z rozpočtu Európskeho parlamentu je pre rok 2014 vyčlenených na mzdy, cestovné náklady, kancelárske priestory a asistentov 766 poslancov Európskeho parlamentu. Toto je samostatná téma, ktorej sa budem podrobnejšie venovať v nasledujúcom blogu.

Pripájam môj odhad potenciálu ročnej úspory: 140 miliónov Eur.

 

Informačná politika, administratívne , IT a  náklady na telekomunikácie majú tento rok stáť Európsky parlament takmer 370 miliónov Eur. Do tejto časti rozpočtu boli zahrnuté aj náklady na televíziu EuroparlTV, ktorá mala v roku 2013 sledovanosť v priemere 1300 divákov denne a stála daňových poplatníkov 6,7 milióna Eur. Nespochybňujem nutnosť komunikácie Európskej únie s občanmi, len nie som presvedčený, že investície do Múzea Európy za 9,4 milióna alebo Domu európskej histórie za 52 miliónov Eur sú efektívne investované prostriedky daňových poplatníkov. Ctím si diverzitu národov a krajín v Európskej únii, ale priznám sa, že prekladať každé slovo či rokovací materiál do 24 jazykov mi pripadá ako obrovské mrhanie peniazmi. 55 miliónov Eur ročne by sme si mohli spoločne ušetriť, ak by sme sa dohodli na 1 alebo 2 rokovacích jazykoch, tak ako je to bežné medzinárodných firmách či ostatných medzinárodných organizáciách ako Spojené národy či NATO. Predpokladám, že v tejto rozpočtovej kapitole je rozpustená aj časť nákladov zo 180 miliónov Eur, ktoré stojí každoročne presun medzi dvomi rokovacími mestami Bruselom a Štrasburgom. Keďže 38 miliónov som už odpočítal v časti budovy, úsporu 142 miliónov vidím práve v tejto časti rozpočtu.

Odhad úspory: 210 miliónov Eur ročne.

 

Odhadované ročné úspory Európskej únie načrtnuté v tomto blogu sú 555 miliónov Eur, čo je pre porovnanie ročný rozpočet 11 slovenských miest veľkosti Banskej Bystrice. Áno súhlasím, je to len nekvalifikovaný odhad. Vnímam ho však ako načrtnutie cesty, po ktorej si myslím, že by sa Európska únia mala v najbližších mesiacoch a rokoch vydať. Európsky parlament tvorí len 1 % výdavkov Európskej únie. Predstavte si aké obrovské možnosti sa skrývajú v rozpočte EÚ ako celku.

 

O autorovi: V májových voľbách kandidujem za poslanca do Európskeho parlamentu za stranu NOVA. Nepovažoval by som za férové kritizovať nehospodárne míňanie Európskej únie a zároveň každý mesiac poberať od Európskeho parlamentu mesačný príjem vo výške ročného platu priemerného pracujúceho Slováka. Aby som mohol slobodne zastupovať záujmy ľudí zo Slovenska, rozhodol som sa už vopred verejne zaviazať venovať celý svoj plat poslanca Európskeho parlamentu na podporu výnimočných neziskových projektov na Slovensku. To znamená, že v prípade zvolenia, budem môcť podporiť 60 mimoriadnych neziskových projektov, ktoré menia Slovensko k lepšiemu celkovou sumou 372 060 Eur.*

 

*Hrubý mesačný plat poslanca Európskeho parlamentu je v súčasnosti 7957 Eur brutto, čo aktuálne predstavuje čistú mesačnú mzdu 6201 Eur. Funkčné obdobie poslanca Európskeho parlamentu je 60 mesiacov.

 

Použité zdroje:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00059f3ea3/The-budget-of-the-European-Parliament.html

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8837172/European-Parliaments-budget-by-numbers.html

http://www.euronews.com/2013/09/09/controversy-over-eu-museum-continues/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2260745/Every-MEP-Brussels-costs-eye-watering-THREE-times-MPs-Westminster.html

 

Skryť Zatvoriť reklamu