Povolebná propaganda

Písmo: A- | A+

Propaganda (z latinského slova propagare - rozširovať) je rozširovanie názorov a informácií za účelom zmeny názorov, ovplyvnenia, vyvolania alebo zosilnenia určitých postojov alebo konaní. -  Wikipédia Prešlo niekoľko týždňov od volieb, prežili sme povodne a vyhrali nad talianmi. Niektoré veci sa však nikdy nezmenia. A to je tvorba propagandy. V tomto článku rozoberiem niekoľko príkladov propagandy a prečo neuspeli. Ak nie je niekto oboznámený s dejinami a hĺbkou propagandy radím preštudovať históriu propagandy v Tretej Ríši a Sovietskom zväze.

Príklad 1.: „Slovensku sa snaží vládnuť zlepenec strán."

Názov novej koalície „Zlepenec" použil premiér Fico ako prvý. Cieľom tvrdenia je uistiť svojich voličov o nízkej kvalite nového parlamentu a vlády.

Slovo zlepenec v tomto výroku implikuje časovú ohraničenosť spolupráce z dôvodu ideových rozdielov.

V praxi všetky vlády od vzniku samostatnosti boli „zlepencami" vrátane bývalej. Dokonca v bývalej vláde bola stredo-pravá SNS s orientáciou na nacionalizmus so stranou SMER-SD (stredo-ľavá) a HZDS (ľudová).  Vládnutie v koalíciách bolo nevyhnutné keďže nikdy žiadna so strán nezískala ústavnú väčšinu.

Príklad 2.: „SAS ako predstaviteľka voľného užívania drog."

Výrok má podporiť u konzervatívnych občanov s tradičnými hodnotami predstavu nezodpovednosti a ľahkovážnosti a asociovať ju so stranou SAS.

SMER-SD ako politická strana prišla ako prvá s myšlienkou dekriminalizácie drog, ktorú predstavil  Róbert Fico na pôde Trnavskej univerzity v roku 2001. Neskôr tento bod prebrala aj SDA ktorá sa neskôr zlúčila so stranou SMER-SD. Tento fakt je úplne vynechávaný vo všetkých útokoch na SAS.

Marihuana je výsledkom doby a bol by som posledný, kto by trval na tom, aby sme za vyfajčenie jednej cigarety poslali niekoho do väzenia. Zásadne som len za postih páchateľov, ktorí marihuanu vyrábajú, držia a predávajú" (SME, 4. 1. 2008).

-       Premiér SR Róbert Fico.

Tu je klasický príklad dezinformačnej propagandy v príklade dva. Ak strana B  chce niečo je to nesprávne, ale ak to chcela strana A treba to zamlčať aby nebola v negatívnom svetle.

 

Príklad 3.: Vládna koalícia výdrži len rok.

Výrok sa používa často s kombináciou slova zlepenec. Slovo zlepenec si viacej zakladá na nekvalite vo výroku  v príklade jedna a s použitím výroku v príklade 3 zdôrazňuje časovú ohraničenosť.

Koalícia je postavená na zmluve kde sa všetky strany zaväzujú k spolupráci. Jedinou možnosťou ako by sa koalícia mohla rozpadnúť je odchodom jednej zo strán koalície, alebo odchod poslancov zo strán. Teda výrok s časovým ohraničením sa pokúša tváriť ako fakt aj keď daná situácia ešte nenastala.

 

Príklad 4.: „Predstava o zostavení silnej stabilnej a sociálnej dvoj koalície sa nenaplnila, musíme rešpektovať výsledok volieb a Slovensko čaká široká vládna koalícia zložená zo šiestich politických zoskupení,"

Premiér Róbert Fico dna 23. Júna 2010

Tento príklad je zložitejší. Prvá časť teda bod A.

A.    Predstava o zostavení silnej stabilnej a sociálnej dvoj koalície sa nenaplnila.

Stabilná a sociálna dvoj koalícia je časť kde sa nepočíta so stranou SNS. Je to politická chyba premiéra povedať, že neráta so spoluprácou svojho niekdajšieho partnera. Vo výroku je myslená strana KDH ktorá bola pod veľmi ostrou propagačnou paľbou pred voľbami zo strany SMER-SD. Po voľbách 2010 nastal obrat o 180 stupňov. Ako jediná strana nebola kritizovaná a neznáme osoby pomocou anonymných telefonátov do centrály KDH presviedčali ľudí o programovej blízkosti a stabilnom vzťahu so stranou SMER-SD. Takisto táto vlna sa prevalila aj na internete kde kombinácia SMER+KDH bol jasný favorit pre všetkých sympatizantov bývalej vlády.

Všetky tieto pokusy zlyhali a to s týchto dôvodov. Štyri roky útokov na stranu KDH spôsobilo viacej škody než by SMER+SD dokázala opraviť za týždeň plných sľubov. Strana KDH sú kresťanský konzervatívny demokrati. Strana SMER-SD sú stredo-ľavý socialisti. Dve odlišné zoskupenia ktoré by ironicky znova tvorili zlepenec. Nátlakové skupiny boli anonymné. Pre vedenie strany je podstatný názor členov strany a to sa berie ako berná minca. Vedenie strany dá vždy prednosť overeným názorom pred vyjadreniami neznámych osôb na internete. Na záver KDH mala jasne odmietavý postoj voči SMERU-SD pred voľbami a tak by sa členská základňa a voliči ozvali za spoluprácu so smerom skorej a nie keď sa ide podpisovať koaličná zmluva.

B.    Vládna koalícia zložená zo šiestich politických zoskupení.

Výrok má poukázať na roztrieštenosť a fragmentáciu strán plus rozdielnosť v názoroch.

Podľa štatistického úradu okrem strán SMER-SD a SNS  sú len štyri strany ktoré sa dostali do parlamentu. Takisto koaličná zmluva pozná len štyri strany (SDKÚ, SAS, KDH, Most/HÍD). O ktorých stranách teda premiér hovoril?

Prvou boli poslanci OKS ktorý kandidovali za stranu MOST/HÍD. Druhou stranou boli OBYČAJNÍ ĽUDIA. Každá s týchto mini zoskupení uzavrela dohodu s hlavnou stranou o politickej jednote a postupe a týmto sa umožnilo dostať na volebné kandidátky a neskôr do parlamentu. Odchod z materskej strany by sa rovnal  politickej samovražde. A to z dôvodov že sa všetky strany zaviazali k spolupráci. Tak isto dohody boli potvrdené v médiách. Prvým úderom pre odštiepenú frakciu by bola strata dôvery z porušenia záväzkov k materskej strane počas trvania mandátu. Druhým úderom by bola skutočnosť, že kandidáti sa dostali do parlamentu len s pomocou prítomnosti na kandidátke materskej strany a nie ako samostatný subjekt.

Samotná strana SMER-SD  integrovala do seba strany SDS, SOP, SDĽ, SDA a SDSS ktoré sa pohybovali od reformného komunizmu k sociálnej demokracii. Tieto strany tiež boli zlepencom spolu v SMERE-SD a tiež členom bolo umožnené kandidovať za stranu SMER-SD. Tento fakt je tiež vynechávaný priaznivcami bývalej vlády.

Zmyslom tohto článku bolo poukázať na dvojakosť tvrdení a snahu o potlačenie pravdy. Niekedy sa propaganda používa nielen na presvedčovanie ale aj na zneistenie. Prečo táto kampaň nefungovala? V prvom rade bola pasívna. Teda bola šírená len z úst Róberta Fica a osôb blízkych strane SMER-SD. Zaužívané opakovanie hesiel nebolo podložené vizuálnou a zvukovou  zložkou. Tá istá textová repetícia na internete vytvárala obraz namemorovaného prejavu o ktorom pisateľ nie je vôbec presvedčený že je pravdivý. Prvým možným pravidlom propagandy je potlačiť formu diskusie a teda môžeme aj pozorovať v príspevkoch formou útokov čo sa kedy nakradlo bez uvedenia súdnych rozsudkov alebo aspoň jasne rozoznateľných faktov a štatistík.

Niekto múdry povedal že diskutovať na Internete je ako snažiť sa vyhrať paraolympiádu je to síce smiešne ale smutnejšie je to že v 21. storočí to pripomína skôr zákopový boj.

Každá strana sa snaží mediálne ovplyvniť svojich voličov upevniť lojalitu a pozície a zneistiť alebo prebrať voličov druhej strany. Pre niektorých ľudí sa to stáva platenou prácou internetového bojovníka, našťastie centralistické riadenie a používanie zaužívaných fráz okamžite odhalí kto za koho kope a kto kedy zmenil farbu.

 

Skryť Zatvoriť reklamu