Dobré správy pre regionálnu kultúru

Písmo: A- | A+

Ministerka kultúry oznámila na tlačovej konferencii spustenie novej výzvy na čerpanie prostriedkov z programu REACT – EÚ. Týmto umožní kultúrnym inštitúciám čerpať zdroje na zlepšenie ich stavebnej a technickej infraštruktúry.

Pre mestá, obce a kultúrne inštitúcie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti ide o prvé dôležité rozhodnutie ministerky Milanovej, ktorej práca sa doteraz sústredila prioritne na záchranu podnikateľského sektora a podporu nezávislej kultúry. Po dlhom období mlčania voči tejto sfére kultúrneho života na Slovensku je tento oznam dobrou správou a signálom, že aj kultúrne inštitúcie v pôsobností krajov, miest a obcí vníma ako nedeliteľnú súčasť kultúrneho života v regiónoch a je pripravená s nimi nielen viesť dialóg, ale aj konkrétnymi skutkami napomôcť k ich zlepšovaniu.

Dotácia, ktorej výška môže dosiahnuť takmer 200 tisíc euro ale pochopiteľne nie je všeliekom na dlhodobé problémy, ktoré tieto inštitúcie majú a ktoré nedokážu zvládnuť len prostredníctvom svojich zriaďovateľov. Už dnes rozmýšľajú, čomu dajú prednosť v rámci potenciálneho využitia uvedených zdrojov, pretože ich komplexný technický park, ako aj stav objektov - domov kultúry, knižníc a miestnych múzeí či galérií - je veľmi často nezodpovedajúci storočiu, v ktorom žijeme. Bude na samosprávach, ako spolu s ministerstvom v ďalšom období zabojujú o jednotlivé lokálne projekty a dokážu presadiť ich realizáciu cez eurofondy v nasledujúcom programovacom období, prípadne či nájdu iné možnosti postupnej obnovy zastaranej infraštruktúry.

Súbežne s týmto oznamom spúšťa ministerstvo veľké mapovanie stavu knižníc. Bezpochyby dobrý krok, na druhej strane, opäť bez úvodnej odbornej diskusie s tými, ktoré mnohé knižnice zriaďujú – mestami a obcami. Koncept pretvárania knižníc na komunitné centrá nie je zlý, avšak je otázne, či reflektuje dopyt a možnosti zriaďovateľov, ako s takto zmenenými knižnicami "narábať". Verím, že aj táto téma sa stane jedným z bodov expertnej diskusie, ktorá postupne vzniká aj medzi Asociáciou kultúrnych inštitúcií miesta a obcí Slovenska a Ministerstvom kultúry SR. Jedno je totiž isté – naše ciele môžu byť rovnaké a spoločné, chce to len konštruktívny dialóg.

Skryť Zatvoriť reklamu