Spravodajca

Existencia mestských novín je založená na pozadí tlačového zákona, novely zákona o obecnom zriadeSní a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.Vydavateľom Želiezovského spravodajcu je Mestský úrad. Jeho štatutárom primátor mesta. Náklady na činnosť mestských novín sú hradené z verejných zdrojov a rozpočtu mesta. Príjmy z reklamy a inzercie sú jeho doplnkovými zdrojmi.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

 Spravodajca pracuje za mestské peniaze. Je spoločným vlastníctvom, informačným médiom, kultúrnou hodnotou, duchovným bohatstvom občanov a druhou kronikou mesta. Je mienkotvorným printovým verejnoprávnym informačným médiom. Nie bulvárom. Funkcionári mesta majú právo, priam povinnosť, zabezpečiť zverejnenie dokumentov mesta (nielen verejná tabuľa, net) a odpočtu svojej práce (po dodaní vykoná spravodajca) a spolu s poslancami na vyjadrenie osobného názoru, postoja a stanoviska k veciam verejným. Poslanci by nemali čakať iba na oslovenie a exluzívny rozhovor.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 Primátor, prednostka, koordinátori správnych úsekov, upovedomia redakciu na čas a miesto jednania so zmluvným dodávateľským partnerom. Redakcia zabezpečí spravodajskú účasť mestských novín, v záujme transparentného informovania želiezovskej občianskej verejnosti o hospodárnom a účelnom použití verejných finančných zdrojov. Prítomnosť redaktorov na verejných kultúrnych, spoločenských a politických podujatiach, významných pre mesto, dokumentaristika všetkého, čo so životom občanov súvisí, je samozrejmá.Publicita a prezentácia právnických, fyzických osôb, záujmových združení a spolkov je vítaná. Otvorená občianska spoločnosť vás potrebuje. Spravodajca očakáva autorské príspevky a podnety. Za korektnosť informácií zodpovedá zadávateľ. Spravodajca nemá povinnosť ani oprávnenie preverovať ich pravdivosť a to aj v prípade klamlivej reklamy a inzercie. Reaguje však na zadania vo veciach opravy, odpovede a dodatočných oznámení. Právo na opravu, odpoveď i dodatočné oznámenie má občan, poslanec, primátor, fyzická i právnická osoba. Osobné a nedeliteľné. Žiaden z nich nemá právo spravodajcu vo veci poverovať. Dotknutá osoba vykoná opravu, odpoveď i dodatočné oznámenie písomne spracovaným podaním, ktoré doručí redakcii osobne, poštou alebo elektronicky. 

Skryť Vypnúť reklamu

 Zároveň je neprípustné, aby redaktori boli volaní „na koberček“ pre slovíčkarenie a štatutárovi vydavateľa „nevyhovujúce“ formulácie. Z hľadiska ľudského faktora sú hnaní do stresu, napätia a vnútornej, zdraviu škodlivej autocenzúry. Rovnako je neprípustné, aby jeden vytýkal mestským novinám konfrontačnosť a naopak, druhý prahol po mieri, pokoji a uspávajúcej pohode. Je potešujúce, že v Želiezovciach to tak nie je. Na mestskom úrade vládne „skvelá“ komunikácia a „radostná“ pracovná atmosféra. Spravodajca sa riadi zásadami verejnoprávnosti (rovnosť práva na informácie, s výnimkou tých, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti infozákona), faktickej pravdivosti, objektivity, vyváženosti, nestrannosti, apolitickosti, osobnej indiferentnosti vo vzťahu k predmetu spravodajstva a rozhovorov.

Skryť Vypnúť reklamu

 Želiezovský spravodajca je slobodný, verejnoprávny a nezávislý mesačník. Redaktori majú právo na fejtón, glosu, teda i osobný názor ako radoví občania (i nezávislí dopisovatelia) a ako prípadne osobne dotknutí, rovné právo na opravu i odpoveď.Investigatívnosť (s ochranou infozdrojov) áno, publikácia nepravdy – riziko dôsledkov (oprava, ospravedlnenie, ostatné). Riadia sa zásadami etického kódexu novinára.Nie sú zodpovední za názory dopisovateľov a nemusia sa s nimi stotožňovať rovnako tak, ako vydavateľ. Patria k „siedmej veľmoci“. Ochrancovia a strážcovia demokracie. I v tomto meste.

 Spravodajca má desať rokov. Páni László Levicky a Štefan Hečko.Treba si ich ctiť, vážiť. Na rukách ich nosiť nemusíme, hoc by si to občas i zaslúžili. Aby nemali strach a obavy. I existenčné. O seba i spravodajcu. A o toto mesto. Desiate výročie Želiezovského spravodajcu ostalo zo strany „mesta“ nepovšimnuté, čo sa mi zdá byť dostatočne výpovedné.

Skryť Vypnúť reklamu

 Juraj Rezo

Publikované v májovom čísle Želiezovského spravodajcu 2010 

  

Juraj Režo

Juraj Režo

Bloger 
  • Počet článkov:  196
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Abonent malej publicistiky prezentujúci svoje názory ako notorický občan. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu