reklama

Za 5 vrážd – trest 12 rokov. Za úkladnú vraždu - beztrestnosť. Spravodlivosť po slovensky

Potrestanie skutočných páchateľov, uloženie spravodlivých a primeraných trestov - nutnosť zmien v trestných konaniach

Za 5  vrážd – trest 12 rokov. Za úkladnú vraždu -  beztrestnosť.  Spravodlivosť po slovensky
1131734973
Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Za 5  vrážd – trest 12 rokov. Za úkladnú vraždu -  beztrestnosť.  Spravodlivosť po slovensky

     Spravodlivosť je ľudský vynález, a všetko, čo je ľudské, môže byť nedokonalé a omylné. Trestanie páchateľov trestnej činnosti  je veľmi citlivá téma pre spoločnosť, je to zároveň aj veľmi náročná téma s interdisciplinárnym odborným presahom pre odbornú obec, tak právnickú, filozofickú, psychologickú ale aj sociologickú.

     Ukladanie trestov je dlhodobo veľmi diskutovanou témou aj medzi bežnými ľuďmi. Títo niekedy poukazujú na nízke tresty, inokedy na príliš prísne, ba až drakonické tresty. Pri medializácii niektorých trestných konaní, najmä o násilnej trestnej činnosti, vraždách, pedofílii či znásilneniach, sa dokonca časť verejnosti vyjadruje aj o potrebe opätovného zavedenia trestu smrti. Ukladanie trestov (penológia) je však veľmi zložitou vednou disciplínou v rámci trestného práva, pričom v rámci rozhodovania trestného sudcu je to rozhodne jedna z jeho najťažších úloh.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

     Súd a sudca rozhoduje o vine a nevine,  ale aj o uložení trestu, vychádza z vykonaného dokazovania a trest môže uložiť len na základe trestných sadzieb, ktoré ukladá zákon. Lenže ani zákon nemusí byť dokonalý a spravodlivý.

     Náš trestný zákon patrí medzi najprísnejšie v Európe. Len v porovnaní s Českou republikou, s ktorou nás spája okrem iného aj spoločná legislatívna história, máme pri približne polovičnej populácii dvojnásobne viac osôb vo výkone trestu odňatia slobody. To isté platí o väzobne stíhaných osobách. V porovnaní s inými európskymi krajinami sú rozdiely ešte dramatickejšie.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

     Preplnené väznice na Slovensku však nie sú dôsledkom toho, že sa u nás pácha viac trestných činov ako v zahraničí, a už vôbec nie to, že sa ich viac objasňuje. Uvedený stav je spôsobený práve tým, že trestné sadzby sú v trestnom zákone nastavené neproporcionálne a pri mnohých trestných činoch príliš prísne, a to predovšetkým za nenásilné, ekonomické a verbálne trestné činy.

     Sú známe extrémne prípady poukazujúce na to, že ten trestný zákon je nutné zmeniť. Roky väzenia za ukradnuté rožky v obchode, či za krádež dreva z lesa, 10 rokov za pár jointov marihuany, 20 rokov za masť z konope, k tomu prepadnutie celého majetku, ktorý preukázateľne nepochádza z trestnej činnosti, na druhej strane podmienečné tresty za „rozbitie niekoho na kašu“, smiešne nízky trest za umlátenie človeka na smrť...

SkryťVypnúť reklamu
reklama

     Otáznymi ostávajú aj tresty pre spolupracujúce osoby, tzv. kajúcnikov. Častokrát dostanú neuveriteľne nízke tresty aj za obzvlášť závažnú trestnú činnosť, dôvodom je spolupráca. O extrémnych prípadoch, keď kajúcnici získajú beztrestnosť dokonca za vraždu ani nehovoriac.

     Nikdy som nepovedal a nikdy nepoviem, že všetci kajúcnici musia vždy automaticky klamať, a že sa tak deje vo všetkých trestných konaniach. Jedným dychom však poviem, že používanie kajúcnikov spôsobom, akým sa to deje na Slovensku je sporný, veľmi otázny a je v rozpore s judikatúrou ESĽP a aj nášho Ústavného súdu.

     Hovorí sa, že je lepšie niečo raz vidieť, ako stokrát počuť. Preto uvádzam 2 konkrétne príklady, o ktorých píšem už v nadpise blogu:

SkryťVypnúť reklamu
reklama

-          Za 5 vrážd trest odňatia slobody na 12 rokov

     Špecializovaný trestný súd schválil dohodu o vine a treste, pričom došlo k odsúdeniu páchateľa za 5 vrážd – 4 dokonané vraždy (z toho 2 na objednávku), a 1 pokus vraždy (na objednávku), členstvo v zločineckej skupine a nedovolené ozbrojovanie. (celý anonymizovaný rozsudok ŠTS sp. zn.: 4T 1/2018 z 29.1.2018 je možné si stiahnuť na tomto linku - https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/3fd25d3b-dc3c-4a48-8bd0-456b6db462d4%3A9723c2c3-a4db-4756-8567-e172de602f5c )

     Dôvodom uloženia takéhoto nízkeho trestu bola spolupráca s OČTK, udávanie iných osôb, ktoré mali patriť do zločineckej skupiny.

     Je takýto trest primeraný s ohľadom na spoluprácu tohto kajúcnika? Odpovedzte si sami - ak to však tak trochu matematicky rozpočítame, za jednu vraždu dostal tento človek vlastne 2 roky a cca. 5 mesiacov (pokus vraždy je rovnako trestný ako dokonaný skutok). Nikdy som nebol zástancom neprimerane prísnych trestov, ale za každú jednu takúto vraždu hrozilo páchateľovi doživotie, tak takýto výsledný nízky trest je pre mňa prekvapujúci.

     Akokoľvek si vyššie uvedený prípad ako trestný advokát analyzujem z každej strany, z hľadiska nastolenia spravodlivosti a primeranosti trestu, javí sa mi trest 12 rokov za 5 vrážd neprimerane nízky, a bol by nízky aj vtedy, ak by dotyčný páchateľ pomohol odhaliť hoc aj medzinárodnú sieť zločineckej organizácie.

     Pri takomto udeľovaní extrémne nízkych trestov pre kajúcnikov sa však opätovne otvára otázka, či takýto kajúcnik, pre ktorého jediná záchrana pred doživotím je spolupráca s OČTK, má aj motiváciu klamať, zavádzať, aj si niečo vymýšľať, niečo zamlčať tak, aby jeho výpovede boli tak cenné pre OČTK.

-          Za úkladnú vraždu beztrestnosť

     Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR v apríli 2019 uznesením zastavil podľa §215 ods. 3 Trestného poriadku trestné stíhanie obvineného pre trestný čin úkladnej vraždy a trestný čin nedovoleného ozbrojovania, pretože sa obvinený významnou mierou podieľal na objasnení zločinu spáchaného organizovanou skupinou a záujem spoločnosti na objasnení takéhoto trestného činu prevyšuje záujem na trestnom stíhaní tohto obvineného pre taký trestný čin.

     V tomto prípade šlo o pokus úkladnej vraždy, za ktorú páchateľovi hrozil trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Výmenou za spoluprácu a usvedčovanie je beztrestnosť pre tento trestný čin a vyhnutie sa uloženiu trestu odňatia slobody na doživotie, pretože obvinený sa dopustil aj inej trestnej činnosti.

     Opäť sa natíska otázka o tom, čo je skutočným záujmom spoločnosti a to, či tento obvinený mal motiváciu aj klamať, aj zavádzať, aj si niečo vymýšľať, tak, aby jeho výpovede boli tak cenné pre OČTK, že dostal pre tieto skutky beztrestnosť a vyhol sa istému doživotiu, ktoré mu hrozilo pre tieto skutky v spojení s inou jeho trestnou činnosťou.

     Toto rozhodnutie prokurátora ÚŠP GP SR nepodlieha žiadnej súdnej kontrole, je to len na rozhodnutí prokurátora. V danom prípade verejnosti veľmi neprekážalo, že trestná vec bola uzavretá výlučne zo strany prokurátora a vo veci nerozhodoval súd. Je však vysoko pravdepodobné, že uvedená vec skončí pred ESĽP, ktorý opätovne rozhodne v neprospech SR.

     Po rozhodnutí ESĽP vo veci Adamčo v. SR, ktorým ESĽP v novembri 2019 vytkol Slovenskej republike spôsob využívania kajúcnikov na Slovensku, sa stal presný opak toho, čo nám bolo vytknuté. Namiesto poučenia sa z tohto rozhodnutia prišlo po novembri 2019 hotové masové využívanie inštitútu kajúcnikov s absolútne nekritickým akceptovaním ich výpovedí.

     Na prvom mieste by mal byť záujem spoločnosti na potrestaní skutočných páchateľov trestných činov, a uloženie zákonných, spravodlivých a primeraných trestov pre páchateľov trestných činov – čo je však otázne pri tak nadmernom využívaní kajúcnikov, pretože oni hrajú vlastnú hru o svoj život, o roky vo výkone trestu odňatia slobody, o prepustenie z väzby, o beztrestnosť, ale aj o svoj majetok.

     Vyššie spomenuté 2 konkrétne príklady sú len povestnou špičkou ľadovca, ale veľmi výstižne vyjadrujú to, na čo poukazujú všetci tí, ktorí sú obozretní pri využívaní spolupracujúcich osôb, tzv. kajúcnikov, a opatrní pri hodnotení tohto inštitútu – motivácia kajúcnikov urobiť čokoľvek, aby si pomohli. Hrozba trestu za prípadnú krivú výpoveď pri takýchto vysokých trestoch, ktoré kajúcnikom hrozia za pôvodnú trestnú činnosť je zanedbateľná.

     Pokiaľ sa k výpovediam kajúcnikov nezačne pristupovať obozretne a kriticky, bude tu vždy existovať aj reálna možnosť, že vo výkone trestu odňatia slobody, teda ľudovo v base, sedia nevinné osoby, odsúdené na dlhoročné tresty odňatia slobody, resp. osoby odsúdené na podstatne prísnejšie tresty odňatia slobody ako by mali byť odsúdené, a to len na základe nepravdivých, neúplných, skreslených a účelových výpovedí tzv. kajúcnikov.

     Z vyššie uvedeného plynie záver, že súčasné nastavenie Trestného zákona je neudržateľné a je nevyhnutná jeho zmena.

     Takisto, viac ako zrejmá je aj nevyhnutnosť stanoviť jasné pravidlá využívania inštitútu spolupracujúcich osôb, tzv. kajúcnikov. Rozhodnutia prokurátorov v súvislosti s trestným stíhaním kajúcnikov je nutné podrobiť súdnej a tým aj verejnej kontrole, a je nutné vopred jasne stanoviť podmienky spolupráce kajúcnikov. Akékoľvek výhody a benefity poskytnuté kajúcnikovi musia byť známe jednak usvedčovanej osobe a jednak súdu, ktorý rozhoduje na základe svedectva kajúcnika. Nie je pritom potrebné objavovať nič nové a prevratné, stačí si iba zodpovedne naštudovať ustálenú judikatúru ESĽP.

     Právo ako aj spravodlivosť sú síce ľudským výtvorom a môžu byť preto niekedy aj omylné, je však našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby trestné konania na Slovensku boli spravodlivé. Ak bol totiž niekto nevinný vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, čas sa nedá vrátiť späť, následky budú u týchto osôb doživotné, a to nielen pre nich, ale aj pre ich rodiny a blízkych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Ribár

Martin Ribár

Bloger 
  • Počet článkov:  19
  •  | 
  • Páči sa:  226x

Veľmi rád by som prostredníctvom blogov prezentoval niektoré svoje názory a postrehy. Som vyštudovaný právnik, chcel by som prezentovať svoje postrehy aj (ale nie iba) k niektorým otázkam justície, ale aj jednoducho k veciam zo života, mám po 40-tke, pár životných skúseností, mám deti, vnímam svet okolo seba, a niekedy mám pocit, že sa chcem k niektorým otázkam života či spoločnosti vyjadriť. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

289 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu