.realita istôt Róberta Fica

Pred voľbami sme to počuli určite všetci. „Ľudia potrebujú istoty“. Heslo, ktoré je pre toto obdobie rovnako symbolické ako heslo „Proletári všetkých krajín, spojte sa“ v časoch Sovietskeho zväzu. A napriek tomu, že súčasné heslo je oveľa pravdivejšie, je veľkou škodou, že ostalo len symbolom. Poďme ale pekne poporiadku. Určite nie je správne posudzovať sľubované istoty nášho súčasného predsedu vlády len na základe našich osobných pocitov a sympatií. Každá kritika by sa mala zakladať na podložených faktoch a opierať o právny poriadok Slovenskej republiky.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Ten napr. hovorí, že dlhodobo nezamestnaný človek, ktorý sa zamestná má po dobu 6 mesiacov nárok na tzv. aktivačný príspevok. Nárok vzniká v prípade ak sa zamestná človek, ktorý bol vedený v evidencii úradu práce viac ako 12 mesiacov a jeho hrubá mzda dosahuje minimálne zákonom stanovenú minimálnu mzdu a maximálne 3 násobok zákonom stanovenej minimálnej mzdy. V roku 2013 bola minimálna mzda stanovená na úrovni 337,70 Eur. Z toho vyplýva, že nárok na aktivačný príspevok mal každý dlhodobo nezamestnaný, ktorý sa zamestnal a mal mzdu v rozmedzí od 337,70 až do výšky 1013,10 Eur.Tu ale nastáva moment, kedy naša vláda istôt svojimi rozhodnutiami poškodzuje práve tých ľudí, ktorým sľubované istoty majú najviac pomáhať. Nebudem tu teraz samozrejme rozoberať výšku minimálnej mzdy, ktorá je v porovnaní s európskym priemerom doslova almužnou. Chcem sa zamerať na Rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré aktivačné príspevky nezákonne odňalo mnohým ľudom.Na tom by možno nebolo nič nezvyčajné, ak by nešlo o nasledovné odôvodnenie. Rozhodnutím vlády sa od januára 2014 zvýšila minimálna mzda na 352 Eur. To znamená, že nárok na aktivačný príspevok sa začiatkom roka prehodnocoval a získal ho každý dlhodobo nezamestnaný kto zarábal v rozmedzí od 352 až do výšky 1056 Eur. Samozrejme chybným rozhodnutím úradu sa v januári podľa vyhlášky o novej minimálnej mzde posudzovali aktivačné príspevky na základe januárových výplat. Tie sú však tak ako hovorí Zákonník práce podľa § 129 vyplácané pozadu so splatnosťou do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Nárok na mzdu vznikol teda už v decembri 2013 a nie v januári 2014, kedy minimálna mzda bola zvýšená na 352 Eur. Výplata za január 2014 sa vzťahuje na januárovú mzdu, ktorá sa podľa spomínaného zákona vypláca v mesiaci február a až táto sa spravuje podľa januárových predpisov. Splatnosť mzdy teda nemôže mať na posúdenie nároku o aktivačný príspevok žiadny vplyv.Nariadenie vlády SR č. 321/2013 Z.z. z 18. Októbra 2013, ktorým sa ustanovila suma minimálnej mzdy pre rok 2014 nadobudla účinnosť až dňa 1. Januára 2014. Preto hrubá mzda za december 2013 sa nemôže posudzovať podľa stanovenej minimálnej mzdy od 1. Januára 2014, ale podľa minimálnej mzdy stanovenej a platnej pre december 2013.Vyššie spomenuté rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je teda založené na spätnej účinnosti zákona v neprospech občanov, ktorým bol pridelený aktivačný príspevok. Výklad nariadenia vlády je teda v priamom rozpore so zásadou zákazu spätného pôsobenia právnych predpisov (zásada zákazu retroaktivity). Už Ústavný súd SR vo svojom náleze PL. ÚS 16/95 konštatoval: „K definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv občanov a právnej istoty.“ Na základe princípu zákazu retroaktivity nesmie dôjsť k zrušeniu alebo zhoršeniu ochrany nadobudnutých práv. Môže dôjsť iba k ich zlepšeniu profuturo, ktoré sa môže uskutočniť priznaním účinnejších garancií.Je zrejmé, že spomenuté rozhodnutie tieto vyššie uvedené mantinely výkladu práva nesleduje, keďže v rozpore s ustanovením §129 Zákonníka práce posudzuje príjem ľudí za december 2013 podľa právnej úpravy účinnej od 1.1.2014 v neprospech občanov (odňatím aktivačných príspevkov).Zaujímavosťou však je, že podľa vyššie spomenutého výkladu je aktivačný príspevok odňatí len pracujúcim, ktorí v mesiaci január 2014 dostali výplatu za december 2013 v rozmedzí od 337,70 do výšky 351,99 Eur. Inak povedané len tým, ktorí nedostali mzdu za december vyplatenú v mesiaci január 2014 podľa predpisu platného pre január. Ak teda človek v januári zarobil napr. 1056 Eur tak aktivačný príspevok dostal. Ak ale zarobil 337,70 tak o aktivačný príspevok prišiel. A povedzte mi kto ho potrebuje viac? Toto svedčí o tom že, súčasná vláda robí chyby, ktoré doslova ničia istoty. Svojimi rozhodnutiami priamo napadajú základné znaky demokracie a to je presne v protiklade toho, čo hlásajú vo svojom názve – SMER Sociálna demokracia.Podľa môjho názoru by mali byť všetky chybné rozhodnutia prehodnotené a ľudom by malo byť obnovené vyplácanie aktivačných príspevkov. Nepoznám presné počty ľudí, ktorých sa tento nezmysel dotkol v rámci Slovenska, avšak viem, že len v samotnej Petržalke sa to týka niekoľkých desiatok ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu. Reálne to budú teda stovky až tisícky pracujúcich v rámci celej našej republiky. Aktivačný príspevok je možno pre nášho predsedu vlády, ktorý má hodinky za 30 tisíc Eur smiešna suma, ale pre ľudí ktorí si poctivou prácou zarobia minimálnu mzdu 352 Eur je aj hodnota aktivačného príspevku otázkou prežitia.Ak naša vláda neprehodnotí svoje chybné rozhodnutie a bude trvať na tom, že všetko je v medziach zákona, potom sa pýtam ako je možné, že v decembri všetci títo ľudia vlastne zarobili menej ako bola zákonom stanovená mzda? To naši zamestnávatelia nemusia dodržiavať zákon o minimálnej mzde? Načo ju potom štát určuje?Preto sa Vás pýtam pán Fico, je toto Vaša predstava o istotách? Chudobným brať aj z toho mála čo majú a bohatým dávať ešte viac cez rôzne tendre? Tak veľmi sa snažíte vzbudzovať dojem, že bojujete za práva občanov, ale takáto zásadná vec ako aktivačné príspevky pre ľudí, ktorí to potrebujú Vám ušla? Naozaj ste „Pripravený pre Slovensko“ tak ako hlásate takmer na každom treťom billboarde, alebo je čas aby ste sa za svoje činy zodpovedal pred súdom?

Kristián Roman Zimmermann

Kristián Roman Zimmermann

Bloger 
  • Počet článkov:  11
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Moje životné motto vyjadrujevšetko dôležité o mne:„K víťazstvu zla postačuje,aby slušní ľudia neurobili nič.“http://zmluvanamiestoslubov.sk Zoznam autorových rubrík:  .verejné názory.súkromné názory

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu