Jak si žijí zaměstnanci v zemích s nejlepšími a nejhoršími podmínkami

Písmo: A- | A+

Česká republika i Slovensko patří mezi země, o jejichž prosperitě z velké části rozhoduje příliv zahraničních investic. A zatímco středoevropské země se snaží přízeň investorů získat daňovými prázdninami, pozemky za 1 Kč/euro a dalšími výhodami, které ještě více zlevňují výrobu (bohužel je to cena, čím se velmi často snažíme konkurovat zbytku světa), vyspělé ekonomiky jako Hong Kong, Kanada, Singapur či Austrálie. Tj. země s největším objemem zahraničních investic na světě, se snaží konkurovat pro-podnikatelským prostřením s minimem korupce, stabilní legislativou, minimem byrokracie a pružným trhem práce.

Tak zní alespoň ekonomické poučky, je tomu tak ale ve skutečnosti? Na to se spolu podíváme na následujících řádcích.

Porovnal jsem vybrané parametry týkající se zaměstnávání lidí v zemích, které dle Světové banky patří k těm, jež nabízí nejlepší a nejhorší podmínky pro zahájení podnikání (mezi těmi s nejlepšími podmínkami pak najdeme i ty, které se těší největšímu přílivu zahraničních investic).

V níže uvedené tabulce porovnávám omezení práce mimo standardní pracovní dobu. Jak sami vidíte, mezi zeměmi s nejlepšími a nejhoršími podmínkami pro zahájení podnikání není rozdíl v přístupu k práci v noci. Podobně je tomu i omezení práce na dobu určitou, v čem se však tyto země liší je maximální počet měsíců, po které lze zaměstnance zaměstnávat na pracovní smlouvu na dobu určitou, kdy země s nejlepšími podmínkami pro zahájení podnikání umožňují výrazně delší dobu trvání takového pracovního vztahu.

Další odlišností je, že země s nejlepšími podmínkami pro zahájení podnikání umožňují práci 7 dní v týdnu, zatímco ani jedna ze zemí s nejhoršími podmínkami nic takového neumožňuje.

Pořadí

Země

Omezení práce v noci

Maximální počet pracovních dní v týdnu

Omezení práce na dobu určitou

Možnost zavedení 50 hodinového pracovního týdne více jak 2 měsíce v roce

Maximální doba trvání práce na dobu určitou

1

Nový Zéland

Ne

7

Ne

Ano

-

2

Kanada

Ne

6

Ne

Ano

-

3

Makedonie

Ano

6

Ne

Ano

60 měsíců

4

Arménie

Ne

6

Ano

Ano

-

5

Gruzie

Ne

7

Ne

Ano

30 měsíců

6

Singapur

Ne

6

Ne

Ano

-

7

Austrálie

Ne

7

Ne

Ne

-

8

Hong Kong

Ne

6

Ne

Ano

-

9

Kyrgyzstán

Ne

6

Ano

Ano

60 měsíců

10

Portugalsko

Ne

6

Ano

Ano

66 měsíců

180

Zimbabwe

Ano

6

Ne

Ano

-

181

Surinam

Ne

6

Ne

Ano

-

182

Venezuela

Ano

5

Ano

Ano

12 měsíců

183

Eritrea

Ne

6

Ano

Ano

-

184

Kambodža

Ne

6

Ne

Ano

24 měsíců

185

Čad

Ne

6

Ne

Ano

24 měsíců

186

Rovníková Guinea

Ano

6

Ano

Ano

24 měsíců

187

Středoafrická republika

Ne

5

Ano

Ano

n/a

188

Haiti

Ne

6

Ne

Ano

-

189

Myanmar

Ne

6

Ne

Ano

-

V níže uvedené tabulce pak porovnávám příplatky za práci nad rámec standardní pracovní doby (včetně přístupu k práci ve státní svátky a dny pracovního klidu). Typicky „kapitalistické“ země jako Nový Zéland, Kanada či Hong Kong žádné příplatky za práci ve státní svátek či dne pracovního klidu nenařizuje, stejně tak tu neexistuje příplatek za práci v noci.

Dalším sledovaným parametrem je počet dní dovolené. Před pár lety byly časté zprávy o tom, kolik týdnů či měsíců dovolené si mohou dovolit úředníci a státní zaměstnanci v krachujícím Řecku či na pokraji státního bankrotu balancujících Španělsku, Itálii a Francii. Pokud jde o dovolenou v soukromém sektoru, země s nejlepšími podmínkami pro rozjezd podnikání a země s nejhoršími podmínkami pro rozjezd podnikání se od sebe příliš neliší.

Pořadí

Země

Příplatek za práci v dny pracovního klidu/státní svátky

Příplatek za práci v noci

Počet dní dovolená pro pracovníka s 1 odpracovaným rokem

Počet dní dovolená pro pracovníka s 5 odpracovanými lety

1

Nový Zéland

0%

0%

20.0

20.0

2

Kanada

0%

0%

10.0

10.0

3

Makedonie

50%

35%

20.0

20.0

4

Arménie

100%

30%

20.0

20.0

5

Gruzie

0%

0%

24.0

24.0

6

Singapur

100%

0%

7.0

11.0

7

Austrálie

100%

88%

20.0

20.0

8

Hong Kong

0%

0%

7.0

10.0

9

Kyrgyzstán

100%

50%

20.0

20.0

10

Portugalsko

50%

25%

22.0

22.0

180

Zimbabwe

0%

0%

22.0

22.0

181

Surinam

100%

0%

12.0

18.0

182

Venezuela

50%

30%

15.0

19.0

183

Eritrea

0%

0%

14.0

19.0

184

Kambodža

100%

30%

18.0

19.0

185

Čad

100%

0%

24.0

24.0

186

Rovníková Guinea

50%

25%

22.0

22.0

187

Středoafrická republika

50%

0%

24.0

25.0

188

Haiti

50%

50%

13.0

13.0

189

Myanmar

100%

0%

10.0

10.0

Závěr

Zatímco faktory jako možnost práce na dobu určitou či práce přesčas (nehledě na příplatky) považuji za důležité, ty týkající se finanční části porovnání (tzn. příplatky za práci v noci, přesčas) již ne.

V první skupině sledovaných faktorů nám země s nejlepšími podmínkami pro podnikání ukazují, že přílišná ochrana zaměstnanců je ve finále spíše ke škodě než k užitku (myslíte si v souvislosti s tímto tvrzením, že v Itálii klesne nezaměstnanost, pokud si odbory v rámci současných vyjednávání skutečně „vydupou“ vyšší ochranu zaměstnanců?). Každá firma potřebuje, pokud si chce udržet svou konkurenceschopnost, pružně reagovat na aktuální poptávku po jejím zboží právě skrze přesčasy či najímání pracovní síly na dobu určitou.

Druhá skupina faktorů nám ukazuje, že se země, které můžeme považovat za ty s vyspělým tržním systémem, méně často uchylují k „vymoženostem“, jako jsou různé příplatky ke mzdě. Vzhledem k tomu, že jsou to obyvatelé těchto zemí, kteří se pravidelně umisťují na vrcholu žebříčku nejšťastnějších lidí světa, není toto (neexistence příplatků za práci mimo standardní pracovní dobu) žádnou tragédií.

K dobru zemí s nejhoršími podmínkami pro podnikání, které svým obyvatelům přináší vymoženosti v podobě příplatků k práci, je nutné zmínit, že tyto země disponují velmi levnou pracovní silou, náklady na níž nelze ani po započítání všech příplatků porovnávat se mzdovými náklady vyspělých zemí.

Zdroje:

DoingBusiness.org

Albertina

Světová banka

Skryť Zatvoriť reklamu