Participatívny rozpočet, alebo ako môžu ľudia rozhodovať.

Písmo: A- | A+

S Mirom Šimkovičom, ako členom rady Participatívneho rozpočtu som sa zhováral o zaujímavom projekte. Veď posúďte sami či môže byť mesto bližšie k vám. Nakoľko projekt sledujem od jeho začiatkov dovolím si ho pre vás priblížiť.

Voľby a to akékoľvek nie sú jediná možnosť, ako sa občania môžu priamo zapojiť do procesu rozhodovania o prioritách mesta, v ktorom žijú. Ďalšou z možností je participatívny rozpočet a teda proces priamej politiky, kde sa rozhoduje o prioritách mesta. Tým vzniká ďalšia možnosť ako ovplyvniť priority samotné. Pre prehĺbenie miestnej priamej demokracie sme si aj my v strane TIP nastavili pravidlá v našom programe „Spolupráca proti korupcii“. Tento program je posilnením rozhodovacích možností a zapájania verejnosti do chodu a spravovania samosprávy a posilňuje jej účasť na veciach verejných.

Myšlienka vznikla v brazílskom meste Porto Alegre koncom 80-tych rokov minulého storočia a priniesla nový model demokratickej participácie, ktorý sa na medzinárodnej pôde stal známym pod názvom „participatívny rozpočet" (PR). Tento proces je tvorený zástupcami komunít, kde majú možnosť priamo rozhodnúť o tom, ako využiť časť verejného rozpočtu. Napísané inak: ľudia, ktorí platia dane, rozhodujú o ich využití. Táto myšlienka sa začala pomaly šíriť aj k nám, až prišla v roku 2014 do Banskej Bystrice. Vzniklo u nás niečo, čo je bežné v mnohých mestách vo Francúzsku, Nemecku a nie len tam.

Čo je participatívny rozpočet sa Vám pokúsim vysvetliť v niekoľkých bodoch:

  • vytváranie nového vzťahu medzi zastupiteľstvami a občanmi, čo v praxi znamená formovanie novej, demokratickejšej formy riadenia a rozhodovania

  • zvyšovanie záujmu o veci verejné, podporovanie aktívneho občianskeho prístupu

  • presmerovanie verejných zdrojov v prospech najpostihnutejších a na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov mesta

  • opätovné obnovovanie narušených sociálnych väzieb

  • postupné zvyšovanie transparentnosti mestskej správy, odstraňovanie korupcie a vonkajších vplyvov, ktoré sú v rozpore so záujmami obyvateľov, na rozvoj mesta. (zdroj: bb.utopia.sk)

Užitočnosť je priamo viditeľná ak máte nápady, ale nemáte priestor na ich realizáciu. Tu nastáva ten moment, kedy občania a mesto tvoria symbiózu pri rozhodovaní o projektoch, ktoré budú následne realizované. Celá aktivita u nás v meste bola podporovaná práve občanmi a až vtedy bolo možné pristúpiť k jednaniam s mestom. Mesto vyčlenilo časť rozpočtu a mohlo sa začať rozhodovať o prioritách a následne o použití týchto finančných prostriedkov. Občania sa v niekoľkých krokoch rozhodli čo uprednostnia a aký projekty budú tie víťazné.

Takáto iniciatíva má, ale aj iný väčší rozmer ako sú projekty. Takýmto nastavením je možné rozhodovať aj o investíciach do opráv chodníkov, cyklotrás, starostlivosti o zeleň, alebo napríklad zriadení opatrovateľskej služby. Toto sa podarilo v Bratislave a jej mestskej časti Nové mesto, kde do participácie bolo vyčlenených až 240.000€ pre vysoko rozpočtové zadania. Občania rozhodli hlasovaním, ako ich použiť a napríklad pre rok 2015 takto zvýťazila investícia do opráv chodníkov, cyklotrasa a iné dôležité projekty.

Nakoľko Participatívny rozpočet vnímam už niekoľko rokov, ako tú správnu cestu k zapojeniu občanov do rozhodovania v meste dovolím si takúto formu odporučiť aj v kombinácií s našim programom „Spolupráca proti korupcií“, ba dokonca navrhnúť aj vám. Pre viac informácií je vhodné navštíviť aj webovú stránku http://bb.utopia.sk a v neposlednom rade sa stretnúť práve s členmi koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici. Náš program nájdete na www.strana-tip.sk/proti-korupcii a je voľne dostupný komukoľvek. Už ostáva iba participovať. 

Skryť Zatvoriť reklamu