Kde všade treba mať so sebou test?

Písmo: A- | A+

Včera jeden spravodajský portál radil, kedy sa treba preukázať negatívnym výsledkom testu a kedy nie. Niektoré prípady boli totálne skvosty, ako napríklad či treba test na prácu z domu, prechádzku lesom osamote alebo kočíkovanie.

V tomto duchu ad absurdum pár návrhov aj z mojej strany. Možno sa Igor I. Hrozný nechá inšpirovať. Vopred upozorňujem, že sa jedná o fikciu a nie je preto (zatiaľ) potrebné žiadne z nižšie uvedených pravidiel dodržiavať.

Potrebujem negatívny výsledok testu (ďalej zjednodušene už len "test") na prechod z kúpeľne do kuchyne?

Záleží, ako ďaleko sú od seba obe izby vzdialené. Do vzdialenosti 1 km je prechod povolený aj bez testu, avšak len v prípade, ak pritom neprekračujete hranice okresu. V prípade venčenia psa alebo mačky do troch rokov je prechod povolený aj mimo okres. Medzi prechodom jednotlivých členov domácnosti je však potrebné dodržať aspoň pätnásť minútový odstup. Počet prechodov na osobu a deň nesmie prekročiť číslo jeden. Naopak počet ciest z kuchyne do kúpeľne je neobmedzený. Umývanie rúk je prioritou, konzumáciu potravy sa odporúča presunúť na obdobie po skončení pandémie.

Potrebujem test pri používaní toalety?

To záleží od viacerých faktorov. Návštevy toalety bez členov iných domácností a v trvaní maximálne päť minút sú nateraz povolené aj bez testu. Počas celej doby trvania je však potrebné mať na tvári respirátor minimálne triedy FFP2, a to nielen z dôvodu ochrany pred vírusom. Zároveň je potrebné vyhnúť sa prílišným prejavom prudkého či hlbokého dýchania (nádych je povolený, len výdych nie!) a tlačenia, s cieľom znížiť množstvo možnej vírusovej nálože v miestnosti. V prípade porušenia niektorého z pravidiel bude občanovi obmedzený prístup na toaletu až do preukázania sa negatívnym testom (A vraj cesta do práce bola silná motivácia!).

Potrebujem test pri surfovaní na internete alebo sledovaní TV?

Keďže sa vírus šíri najmä vzduchom, rovnako ako pri iných činnostiach aj pri prijímaní akéhokoľvek mediálneho obsahu v zásade platí pravidlo: čím tichšie tým lepšie. Surfovať na internete, sledovať TV či počúvať rádio alebo podcasty je preto možné bez negatívneho testu len v prípade vypnutého zvuku. Nejedná sa pritom len o zvuk zo strany diváka či poslucháča, ale takisto o zvuk daného média, keďže sa niektoré nové varianty vírusu môžu šíriť aj elektromagnetickými vlnami (z tohto dôvodu je až do odvolania takisto zakázaný ohrev jedál v mikrovlnke!).

Potrebujem test pri sexe?

Záleží, či sa jedná o sex s členom (-mi) tej istej domácnosti alebo nie. V prvom prípade je možné sa testu vyhnúť, je však potrebné, aby mal aspoň jeden zo sexuálnych partnerov počas celej dĺžky styku na tvári gumenú masku (pozor: bez výrezu na ústa!). Sex s členom inej domácnosti je až do odvolania zakázaný, a to bez ohľadu na existenciu negatívneho výsledku testu oboch partnerov. Takisto sa obmedzuje počet sexuálnych partnerov počas jedného styku maximálne na šesť osôb, aby tým nebol porušený zákaz zhromažďovania.

Pri sexuálnom styku je takisto potrebné zohľadniť mimoriadnu vyhlášku hlavného hygienika k povoleným a zakázaným polohám platnú počas celej doby trvania pandémie. Niektoré z polôh však môžu zakázať aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Všetky aktuálne povolené polohy v jednotlivých regiónoch sú zverejnené na stránke NCZI.sk a riadia sa farbami tzv. covid-automatu. Farby polôh sa však môžu odlišovať od farieb stupňa šírenia pandémie, keďže boli vyberané podľa premiérovho osobného vkusu.

S cieľom zabrániť šíreniu vírusu budú posilnené policajné hliadky, najmä špeciálne jednotky pre kontrolu intímneho života občanov. Keďže kapacity polície sú obmedzené a štát ani samosprávy nedokážu zabezpečiť prítomnosť policajta v každej spálni, je každý občan nad 15 rokov povinný umiestniť nad posteľ kameru s pripojením na intranetovú sieť PZ SR. Pre lepší účinok bude pri porušení ktoréhokoľvek z pravidiel peňažný trest nahradený trestom celoživotného zákazu akéhokoľvek sexuálneho života, vrátane sebaukájania.

Mimochodom, v zmysle vyššie uvedeného pravidla, že ticho lieči resp. ak aj nelieči, tak aspoň spomaľuje šírenie vírusu, sú aktéri sexuálnych radovánok povinní zdržať sa akýchkoľvek akustických prejavov rozkoše.

V duchu tradície pre vykonávanie zakázaných sexuálnych polôh hlavný hygienik udelil výnimku výlučne podpredsedovi vlády Štefanovi Holému a predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi. Obaja môžu neobmedzene zaujímať akékoľvek polohy od územia Veľkej Británie až po priestory vládnych limuzín, a to aj v spoločnosti členov iných domácností a bez potreby preukazovania sa negatívnym výsledkom testu.

Skryť Zatvoriť reklamu