Na čo nám je križovatka Triblavina? Deti na prípoji na diaľnicu

Písmo: A- | A+

Ak by sa zmena DK Triblavina neuskutočnila, už dnes mala križovatka stáť. Otázka zostáva – komu by reálne slúžila, keď nie sú cesty okolo ??? Tiež je dnes jasné v koho prospech sa táto dopravná tepna stavia.

Komu skutočne poslúži križovatka Triblavina? Ani ministerstvo, ani NDS, ani BSK dodnes nepredložili právoplatné povolenia na celý úsek pripájacích ciest ku tejto diaľničnej križovatke. A trvá to už takmer 2,5 roka - od spustenia snahy NDS zmeniť riešenie na D1 a na tejto križovatke bez kolektorov v decembri 2015 do dnešného dňa žiadna zmena! Nikto teda negarantuje, ba ani nedokáže hovoriť o tom, ako sa obyvatelia - a je ich 100 000 - dostanú cez Triblavinu na diaľnicu D1.

150 metrov po Seneckú cestu neexistuje

Pre 150 metrový úsek, ktorý by napojil cestu súkromného investora priľahlého logistického centra Mountpark s povolenou prípojnou cestou od okružnej križovatky DK Triblavina so Seneckou cestou nikto z kompetentných predstaviteľov ministerstva, NDS, župy doteraz nepredložil právoplatné povolenie.

Križovatka pripojovacej cesty medzi križovatkou Triblavina a Seneckou cestou s prepadnutým územným rozhodnutím

Pravdepodobne vďaka vysokej fluktuácii zamestnancov NDS a ich „šikovnosti“ prepadlo územné rozhodnutie pre časť Seneckej cesty. Bol to jediný úsek Seneckej cesty, ktorý mal územné rozhodnutie. Zároveň je to ten úsek, na ktorom malo dôjsť k napojeniu križovatky Triblavina na Seneckú cestu. Prepadnuté územné rozhodnutie, chybou úradníkov, navyše znamená zrušenie platnosti záverečného stanoviska EIA pre celú Seneckú cestu, čo nás posúva na úplný začiatok investičnej prípravy rozšírenia I/61 a verejné nedávne prísľuby o Seneckej ceste v priebehu pár mesiacov tak opäť neplatia.

Deti na prípoji na diaľnicu alebo Cesta Javorová alej

V katastri obce Chorvátsky Grob je ulica s názvom Javorová alej. Len nedávno tam vyrástla základná škola. Aj materská škola, ktorá ešte nie je skolaudovaná. Spolu pre stovky detí. Táto cesta sa podľa vyjadrení dotknutých predstaviteľov dnes javí ako jediné možné sprístupnenie budúcej križovatky Triblavina pre motoristov, hlavne malokarpatského regiónu. Cesta Javorová alej má mať vydané stavebné povolenie na jej II. etapu (I. etapa je zrealizovaná). Ani toto povolenie však do dnešného dňa nikto verejne nepredložil.

Paradoxom je, že v roku 2015 túto komunikáciu prezentoval starosta obce Chorvátsky Grob ako slepú ulicu. To prispelo k tomu, že sa zmenila lokalita výstavby ZŠ a MŠ. V stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava k územnému rozhodnutiu pre komplex ZŠ a MŠ zo dňa 17.12.2015 sa uvádza, že „Pozemok je situovaný súbežne s jestvujúcou verejnou obslužnou komunikáciou. Parcela sa nachádza v kľudovej zóne s plánovanou výstavbou rodinných domov.“

ZŠ a MŠ Javorová alej
ZŠ a MŠ Javorová alej (zdroj: Jozef Selep)

Ako to už býva, asi to nebude úplne tak. V susedstve ZŠ a MŠ je dnes naplánovaný jediný dlhodobo reálny prístup na diaľnicu D1 celej spádovej oblasti malokarpatského regiónu, nakoľko obchvat Grobov a Pezinka nemá do dnes povolený ani meter úseku kvôli oddiaľovaniu schvaľovacích procesov. Skutočnosť, že pred komplexom ZŠ a MŠ sa nenachádza slepá cesta, ale prípoj na diaľnicu už v roku 2015 vyplývalo z právoplatných územných rozhodnutí pre predmetnú cestu. Rovnako platilo, aj podľa stanoviska obce Chorvátsky Grob k územnému rozhodnutiu pre komplex ZŠ a MŠ zo dňa 10.12.2015, že dotknuté územie je zadefinované v územnom pláne zóny Triblavina, ako územie č. U48/B Triblavina s hlavným funkčným využitím: zmiešané územie bývania v bytových domoch a občianskej vybavenosti (s prevahou bytových domov mestského typu v blokovej zástavbe).

Zapamätajme si teda túto teóriu pre budúcnosť. Najprv v území developera za štátne a eurofondy postaviť ZŠ a MŠ vedľa slepej ulice v kľudnej zóne rodinných domov, ako vhodného miesta pre deti a potom za štátne peniaze následne postaviť v developovanom území vo verejnom záujme dlhodobo jediný reálny prípoj na diaľnicu. Netreba opomenúť, že cesta developerovi vyplývala z podmienok Územného plánu zóny Triblavina a aj pozemky pod dnes zrušenými kolektormi štát developerovi zaplatil. Aj obec Chorvátsky Grob za pozemky pod ZŠ a MŠ bude developerovi platiť, no iba vďaka poslancom obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob a predbežného opatrenia sa súčasťou "skvelej kúpnej zmluvy" medzi obcou a developerom nestala okrem finančného plnenia aj zámena 1,2 ha pozemku v parku Triblavina na bytovky spolu so zrušením 2 blokovaných pozemkov v zóne Triblavina pre školské zariadenia, rovnako pre bytovky.

Je otázkou úprimného prístupu spol. Starland, ak jej predseda predstavenstva napádal aktivistov zištnými snahami za boj o kolektory pri týchto skutočnostiach.

Prázdne slová a tlačovky nestačia! Je konečne na čase, aby minister, župan, predstavitelia NDS predstúpili pred verejnosť s dôkazmi rozbehnutých konaní, platných povolení a dopravných prieskumov a prestali s vytváraním emócie tlaku a vydierania obyvateľov a aktivistov, na ktorých sa snažia sústrediť hnev verejnosti za časové zdržanie výstavby rozširovania D1. Samotné upieranie práv verejnosti na preskúmanie, podľa nich nezákonne vydaných povolení, iba ukazuje, akú úroveň vyspelosti demokracie dnes v našej spoločnosti máme.

Slušné Slovensko je o regiónoch ako základnej jednotky rozvoja celej spoločnosti. Nie je o východe a západe. Je o nás a dnes hlavne bez nás.

Skryť Zatvoriť reklamu