Test z GDPR

Písmo: A- | A+

Ani sa nezdá ale GDPR je tu s nami už tretí rok. Samotné nariadenie má 185 strán odborného textu a je v ňom 1219 krát alebo a 322 krát článku . Tu je krátky test či sa orientujete v tom čo môžete a čo nie.

TEST Z OCHRANY OSOBNÝCH ÚDDAJOV( GDPR )

Chcete vedieť ako ste na tom vy a vaši zamestnanci ? Vypracoval som pre Vás krátky test .

1. Sú meno a priezvisko osobné údaje ?

 • a) ÁNO

 • b) NIE

Správna je odpoveď a) aj b) podľa osobných údajov Vás musia vedieť identifikovať napr. Jozef Kováč nepostačuje na identifikáciu fyzickej osoby v meste kde ich býva viacej ale postačuje na pracovisku kde pracuje iba ten jeden konkrétny Jozef Kováč. 

2. Môžete si zmeniť rodné číslo (ked ho napr. niekto zverejní na internete) ?

 • a) ÁNO

 • b) NIE

Správna odpoveď je b) nie ak nie ste policajný agent alebo si nezmeníte pohlavie .

3. Dá sa zablokovať bankomatová karta keď niekto vie Vaše meno , priezvisko a rodné číslo ?

 • a) ÁNO

 • b) NIE

Správna odpoveď je áno kamarátovi ukradli v Maďarsku všetky platobné karty zavolal a dal mi svoje rodné číslo a karty som mu bez problémov zablokoval.

4. Môže zamestnávateľ monitorovať zamestnancov skrytou kamerou:

 • a) ÁNO

 • b) NIE

Správna odpoveď je a) áno ale o existencii monitorovacieho systému musí informovať zamestnancov ale nemusí informovať kde sú rozmiestnené kamery, určite ale nesmie monitorovať šatne, záchody alebo sprchy.

5. Kedy monitorovanie (nahrávanie na kameru) nepodlieha režimu GDPR ( Zákonu o ochrane osobných údajov) ?

 • a) Keď si ako súkromná osoba monitorujem svoj pozemok a priľahlí kus verejnej komunikácie kde občas parkujem svoje auto.

 • b) Keď vo firme mám kamerový systém ale nenahrávam zábery ani nezverejňujem.

Správna odpoveď nie je ani jedna v obidvoch prípadoch ide o spracúvanie osobných údajov obidva prípady podliehajú GDPR.

 6. Môže Vás zamestnávateľ prepustiť z pracovného pomeru za prezeranie súkromných Facebookových alebo iných internetových stránok s nevhodným alebo rizikovým obsahom.

 • a) ÁNO

 • b) NIE

Správna odpoveď je áno ale o existencii monitoringu internetových stránok vo firme vás musí informovať.

7. Komu môžete (musíte) poskytnúť zábery z kamerového systému ?

 • a) Polícii aby sa zaoberala porušením zákona ktoré bolo zachytené kamerou.

 • b) Osobe ktorá bola zachytená kamerovým systémom a vyžiadala si zábery.

 Správne sú obidve odpovede.

8. Som povinný pustiť úradníkov z Úradu na ochranu osobných údajov do firemných priestorov kvôli vykonaniu kontroly ?

 • a) ÁNO

 • b) NIE

Správna odpoveď je a) áno -Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť poriadkovú pokutu do 2000 eur osobe, ktorá nie je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, za neposkytnutie požadovanej súčinnosti úradu pri výkone dozoru )

 9. Má nahnevaný zamestnanec alebo zákazník právo na náhradu škody za neoprávnené nakladanie s jeho osobnými údajmi.

 • a) ÁNO

 • b) NIE

Správna odpoveď je a) áno Zákon č.18/2018 o ochrane osobných údajov v § 38 prisudzuje právo na náhradu škody a potom už záleží len na súde prinajhoršom nastane súbeh pokuty a odškodnenia.

11. V akej lehote by sa mali vymazávať zábery z kamerového systému

 • a) Zábery nie je nutné vymazávať.

 • b) Do 15 dní .

 • c) Do 72 hodín

Správna odpoveď je c) podľa usmernenia č.3/2019 EDPB )

Ako nedostať pokutu za GDPR
Ako nedostať pokutu za GDPR (zdroj: Ing. Alexander Šikúr)
Skryť Zatvoriť reklamu