Trochu predčasná spomienka na udalosti vo Fukušime pred 9 rokmi

Zopár faktov o trojnásobnej jadrovej nehode na východnom pobreží ostrova Honšú a na záver úvaha o manipulácii a zneužívaní informácií z jadrovo radiačného prostredia na podivné ciele

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

11. marca si spolu s Japoncami pripomenieme 9. výročie ničivého zemetrasenia a následných vĺn tsunami. Spojené ničivé udalosti v prefektúre Fukušima dňa 11. marca 2011 spôsobili rozsiahlu mimoriadnu udalosť najmä v jadrovej elektrárni Fukušima 1 Dai ichi.

JE na východnom pobreží Honšú
JE na východnom pobreží Honšú (zdroj: ZOOM magazín Köppelová Jiřina)

Na východnom pobreží ostrova Honšú sa v tom čase prevádzkovali 4 jadrové elektrárne: Onagawa, Fukušima 1 Dai ichi, Fukušima 2 Dai ini a Tokai, celkom pätnásť jadrovo-energetických blokov. Z toho 10 bolo v prevádzke a 1 v stave spúšťania.

Zemetrasením 11 marca a následnými vlnami tsunami boli zasiahnuté všetky 4 elektrárne. Na Onagawe, Tokai, a Fukušime 2 boli škody len mierne a všetky reaktory sa podarilo do 15. marca uviesť projektovanými postupmi do stavu studeného odstavenia. Najťažší úder schytala elektráreň Fukušima 1 Dai ichi.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Tri z šiesti inštalovaných reaktorov boli v prevádzke, a štiepna reakcia bola pri zemetrasení automaticky zastavená. Zemetrasenie strhlo pripojenie elektrárne na vonkajšiu elektrickú sieť. Chladenie reaktorov bolo zabezpečované prúdom z diselgenerátorov asi 40 minút. Následné záplavové vlny tsunami zmietli záložné zdroje elektriny vrátane zásobníkov pohonných hmôt. Napriek náhradným postupom chladenia reaktorov došlo postupne k taveniu aktívnej zóny na 1. na 2. a konečne i na 3. bloku elektrárne. Z nedostatočne chladených bazénov vyhoreného paliva sa uvoľňoval vodík z reakcie vody so zirkóniovými povlakmi palivových článkov, čo konečne viedlo k výbuchom a zničení plášťov reaktorových budov. Prílišné sústredenie sa na zvládanie situácií na prvých troch blokoch asi bolo príčinou vzniku požiaru vyhoreného paliva v bazénu 4. bloku, vývoje vodíka a neskoršie výbuchu.

SkryťVypnúť reklamu
Reaktor
Reaktor (zdroj: SUJB Praha)

22. marca bola konečne obnovená dodávka elektrickej energie z verejnej sieti a jednotlivé bloky boli postupne pripájané a chladenie bazénov a poškodených reaktorov mohlo byť zabezpečované riadne, projektovanými postupmi. 5. a 6. bloku sa katastrofa nijak významne nedotkla.

Teraz sme na rázcestí príspevku. Určite je zaujímavé sledovať prvé kroky odstraňovania dôsledkov katastrofy. Všetko je zdokumentované a archív videí je k dispozícii tu: (https://www7.tepco.co.jp/ourbusiness/renewable/index-e.html). Určite je zaujímavé vidieť v činnosti zo dňa na deň skonštruované prieskumné roboty ako sa predierajú priestormi, do ktorých ešte ľudia vstúpiť nemôžu i keby použili tu najlepšiu izolačnú techniku a zbierajú podklady na budúce sanačné zásahy. My sa pôjdeme pozrieť za plot elektrárne, aby sme videli, ako sa takmer učebnicovo zvládajú mimoriadne situácie na jadrových zariadeniach.

SkryťVypnúť reklamu

Z oficiálnych Japonských prameňov vieme, že v dôsledku zemetrasenia a následných vĺn tsunami zahynulo 18 500 osôb. Po čas havarijných operácií na JE zomrel jeden pracovník elektrárne na následky úrazu elektrickým prúdom. Žiadne deterministické účinky žiarenia hlásené neboli, lebo všetko čo sa dialo v horúcich zónach elektrárni sa dialo vo vnútri kontejmentov a von sa dostali len rádioaktivne plyny, ktoré havarijní pracovníci „organizovane vypúšťali” aby vo vnútri znížili tlak. Výbuchom vodíku vo vnútri kontejmentov však zabrániť nedokázali. Na treťom bloku výbuch vodíku spôsobuje poškodenie mokrej časti kontejmentu. Nekontrolovaný únik rádioaktivity nastal až pri výbuchu a následnom požiari vyhoreného paliva na 4. bloku, ktorý popri dianí na blokoch 1 - 3 ostal tak trochu mimo náležitú pozornosť. Z pohľadu verejnosti vyzeral scenár udalostí asi takto:

SkryťVypnúť reklamu

11. marec 2011

K zemetraseniu došlo poobede 14: 46, elektrárne stratili pripojenie na vonkajšiu elektrickú sieť, naskočili záložné díselgenerátory a prebehlo rutinné odstavovanie reaktorov. O necelú trištvrte hodinu, v 15:27 prívalové vlny v 8 minútovom intervale udierajú na pobrežie a ničia všetko, čo im je v ceste. Zmietli i s cisternami paliva diselgenerátory, ktoré doteraz dodávali prúd na čerpadla chladenia reaktorov a bazénov vyhoreného paliva. Dochladzovanie reaktorov prechádza do núdzových, zjavne nedostatočných režimov.

Mimo elektráreň sa formujú jednotky na likvidáciu škôd po zemetrasení a záplavových vlnách. Do toho

Vláda v 19: 03 hod. vyhlásila stav jadrovej núdze pre oblasť elektrárne NPP1, Fukušima Dai ichi a už v 20: 50 hod. začína evakuácia obyvateľov v okruhu 2 km od elektrárne (1 900 osôb), v 21: 23 hod. začína vypratávanie obyvateľov v okruhu 3 km od elektrárne (6 000 osôb), a je nariadené ukrytie obyvateľov v okruhu do 10 km od JE, ktoré je ukončené v 1:45 hod. 12. marca.

12. marec 2011

Od 05: 44 hod prebieha evakuácia obyvateľov v okruhu 10 km (51 000 osôb); Na elektrárni o 15:36 hod vybuchuje vodík na 1. bloku. Je odhalený bazén, v ktorom je dochladzovaných 292 vyhorených palivových kaziet a uložených 100 kaziet nových. Chladenie zabezpečuje armáda zhadzovaním morskej vody z vrtuľníkov.

Od 18:25 hod. prebieha evakuácia 20 km ochranného pásma (78 000 osôb) a bude ukončená až o 14:00 hod. 15. marca.

13 a 14. marec 2011

Prebieha povinná totálna evakuácia obyvateľstva z 20 km ochranného pásma. Na elektrárne 13. marca znižujú tlak v kontejmentu 2. bloku. 14. marca pred obedom v 11:01 hod výbuch vodíka na 3. bloku, poobede strata chladenia reaktoru na 2. bloku a dochádza k taveniu aktívnej zóny. Zahájené vstrekovanie morskej vody do aktívnej zóny reaktoru. Pri každom výbuchu unikajú rádioaktívne vzácne plyny, jód a tekavé cesium.

Územie zamorené Cs 137
Územie zamorené Cs 137 (zdroj: NERIS 2012)

15. marec 2011

O 06: 10 a 14 bolo počuť podozrivé zvuky z reaktorovej budovy 2. bloku, nastal výbuch vodíka v 3 bloku a je podozrenie na poškodenie tesnosti mokrej časti kontejmentu, nasleduje výbuch vodíka a požiar v bazéne vyhoreného paliva na 4 bloku (1331 kaziet vyhorených a 204 nových).

V 11: 00 krízový štáb vyhlásil stav Ukrytie obyvateľov v okruhu 30 km bezpečnostného pásma. V časti pásma 60 km na smeru postupujúceho rádioaktívneho oblaku nariadená úplná bezodkladná evakuácia (na mape žltá).

16. marec 2011

Vydávanie stabilného jódu v priebehu evakuácie.

22. marec 2011

Obnovená dodávka elektrickej energie do objektu elektrárne. prebieha postupné pripájanie jednotlivých blokov a nabieha dochladzovanie havarovaných i nepoškodených reaktorov projektovaným spôsobom.

25. marec 2011

Bola vyhlásená podporovaná dobrovoľná evakuácia obyvateľov z celého pásma medzi 20 a 30 km. Mapa nám ukazuje stabilizovanú situáciu, keď už z elektrárne žiadne rádionuklidy na pevninské okolie neunikali, to je po 22. marci. Čiarkované kruhy vymedzujú 20 a 30 km ochranné pásma, plnou čiarou je naznačený 60 km okruh, lebo až tam severozápadným smerom od elektrárne zasahoval jazyk zóny povinnej evakuácie (žltá stopa, pravdepodobnosť prekročenia referenčnej úrovne 20 mSv/r vysoká). Ostatné územie bolo doporučené k štátom podporovanej dobrovoľnej evakuácii. Radiačná situácia sa stabilizuje. Bolo evakuovaných 140 000 osôb z oblastí, kde by mohla ročná dávka presiahnuť referenčnú úroveň individuálnej dávky 20 mSv, ale v pásmu dobrovoľnej evakuácie, kde je takmer isté , že individuálne dávky referenčnej úrovne nedosiahnu, podstatná časť obyvateľov ostáva. Priestorové dávkové príkony rýchlo klesajú.

Priebeh dávkového príkonu vo vybraných referenčných miestach
Priebeh dávkového príkonu vo vybraných referenčných miestach (zdroj: NERIS 2012)

Riadenie krízovej situácie pokračuje. Krízové riadenie života obyvateľstva nekončí. Vláda respektíve príslušné ministerstva prijímajú opatrenia k regulácii používania vody z miestnych zdrojov, obmedzenie pohybu potravín (export z miesta havárie je zakázaný), vyhlasujú sa dočasné zvýšené hodnoty limitov rádionuklidov vo vybraných potravinách, a limit na prípustnú aktivitu 137 Cs v

vybrané referenčné miesta, dávkový príkon
vybrané referenčné miesta, dávkový príkon (zdroj: NERIS 2012)
príloha ku grafu dávkového príkonu, Referenčné body
príloha ku grafu dávkového príkonu, Referenčné body (zdroj: NERIS 2012)

ornej pôde 5 kBq/kg na pestovanie ryže v evakuovaných oblastiach. Boli vydané záväzné postupy likvidácie predpisom radioaktivity nevyhovujúcej zeleniny a mlieka. Jód a vzácne plyny sa chytro vytratili a ostalo prakticky len cesium.

Už v priebehu roku 2011 štáb krízového riadenia havárie vypracoval rámcový plán obnovy územia. Na prvý pohľad sa zdá byť dosť megalomanský, posúďte sami.

Rušenie oblastí s obmedzeným režimom užívania

Zrušenie zóny ukrytie a pripravenosti na evakuáciu (102 km2); (20 mSv / r);

  • Vykonať dekontamináciu oblastí v pásme dávkových príkonov:

  • 10 - 20 mSv / r (december 2012),

  • 5 - 10 mSv / r (marec 2013),

  • 1 - 5 mSv / r (marec 2014)

Uzatvorená zóna (72 km2) s príkonom dávkového ekvivalentu v rozpätí od 20 mSv / r , do hodnot presahujúcich 50 mSv / r:

  • Bude vykonaná dekontaminácia pod 20 mSv / r do konca marca 2014.

Zóna silnej kontaminácie (93 km2), prostorový dávkový príkon väčší ako 50 mSv/r:

  • Zatiaľ nerozhodnuté, študujú sa efektivity modelov dekontaminačných prác.

(NERH, 26. decembra 2011)

TEPKO, i vláda dbajú na to, aby sa v rámci možností plán dodržiaval, lebo potrebujú obnoviť dôveru obyvateľstva v jadrovú energetiku. Japonsko nemá vlastné energetické zdroje a zo všetkých dovážaných energetických surovín je energetický urán najefektívnejší. Pre spaľovanie čínskeho uhlia Japonsko kritizuje celý svet, pre spaľovanie iránskej ropy a ruského plynu znášajú vyhrážky sankciami od Amerického prezidenta

Ľudia nedôverovali vláde, že poskytuje správne informácie o rádioaktivite prostredia okolo elektrárne. To viedlo k vytvorení občianskeho meracieho systému SAFECAST, ktorý prerástol na nadnárodu sieť, s cieľom vytvoriť mapu prírodného dávkového príkonu celého sveta (daj si heslo safecast do google, uvidíš, na Slovensku rozšírený nie je).

12.02. 2020 v i denníku „TERAZ” čítam o nešťastí vo Fukušime. V prefektúre Fukušima zomrelo 1 232 osôb na účinky ožiarenia v dôsledku nehôd na 4 jadrových blokoch. Hľadám autora. Správa je prevzatá od agentúry DPA. Hovorí sa tam, že nezomreli po čas havárie ale na následky ožiarenia z kontaminovaného životného prostredia, nie na akútnu chorobu z ožiarenia ako sa skôr hovorilo deterministickým účinkom žiarenia, ale na pomalé ožarovanie z kontaminovaného prostredia.

Rozmýšľam, prečo práve Nemecká agentúra prináša takúto správu, keby Japonci, úrad pre jadrovú bezpečnosť, zdravotnícka organizácia Japonska, alebo odporcovia jadrovej energetiky. I v Japonsku ich je dosť a štát je na jadrovú energetiku orientovaný. Núka sa vysvetlenie. Po neuváženom rozhodnutí pani Angeli Merkel v energetickej politike Nemecka je každý, i vykonštruovaný argument dobrý. Podľa všetkého sa Nemecko dostáva na okraj energetickej núdze, lebo zelená energetika nie je tak výkonná ako sľubovali podnikatelia v bioplynu, veterníkoch a fotovoltaike. Vrátiť sa k spaľovaní uhlia neprichádza do úvahy a spaľovaniu Ruského, tiež fosílneho zemného plynu bránia sankcie amerického prezidenta.

Ukázali sme si, že obyvateľstvo Fukušimy bolo z nebezpečných zón vyvedené skôr ako došlo k ich zamorení, alebo boli včas prevedení do úkrytov, skôr ako na nich prišiel rad pri evakuácii. Propaganda využíva to, že ich tvrdenie nie je možné vyvrátiť, lebo na rôzne rakovinové ochorenia v prefektúre každoročne zomiera okolo 5 000 ľudí. Nie je možné preukázať, že práve toto ochorenie je spôsobené 137 cesiom. Tobôž ich vybrať 1232 spätne za 9 rokov. Platí i opačné tvrdenie, nie je možné preukázať, že cesiom spôsobené nie je, najmä ak tam cesium je.

Podobne zavádzajúca je informácia, že TEPKO, prechádza na veterníky. Majú v Japonsku rovnako odporcov ako jadrová energetika. TEPKO je podnik s podobnou stratégiou ako ČEZ, prevádzkujú všetko, čo rentabilne vyrába elektrinu. A život v okolí elektrárne? Nebol som tam osobne, ale mapy Google istý náhľad umožňujú a vyzerá to na normálny život i v dedine Iitate, do ktorej sa osadníci vrátili pred 3 rokmi a Greenpeace žiadali Japonskú vládu aby ich tam nepúšťala, lebo v okolitých lesoch je cesium. Ale to je i v Nemecku i u nás, písal som o tom. Žerú ho diviaky spolu s hubou jelienka obyčajná. Ak má ich mäso aktivitu viac ako 600 Bq/ kg, má sa dať spáliť do kafilérie, toľko EU predpis.

Petr Škrabálek

Petr Škrabálek

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

50 rokov s rádioaktivitou. Prvých 20 rokov som sa zaoberal technológiami výroby rádioaktívnych žiaričov pre technické využitie v priemysle a v medicíne. Neskôr pribudli i etalóny pre energetickú a účinnostnú kalibráciu dozimetrických prístrojov. V náplni práce som tiež mal radiačnú bezpečnosť pri práci, lebo to súviselo s vývojom výrobných postupov. 1.1.1990 som opustil Prahu, s tým, že sa ďalej budem venovať neradiačnej chémii. Sľúbené pracovné miesto bolo zrušené skôr ako som prišiel a známy, geofyzik, ma požiadal, aby som mu vybudoval laboratórium na meranie aktivity radónu. Z minulého zamestnania bolo známych dosť a tak to nebol žiadny problém. Keď boli potrebné maradla a príslušenstvo objednané, zadávateľ odskočil a mne ostalo laboratórium na krku. Tak som sa zas vrátil k rádioaktivite. V roku 1992 som ako jediný na Slovensku získal autorizáciu Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo na úradné meranie radónu vo vzduchu, pôdnom vzduchu a vo vode. Po roku 2000 i poverenie od Úradu verejného zdravotníctva. V tom čase som tiež pôsobil na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU Zvolen v Banskej Štiavnici kde som inicioval vznik Združenia pre reguláciu rizika z radónu. Teraz som dôchodca a snažím sa dohnať všetko to, čo sme v radónu za tých 27 rokov nestihli urobiť. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu