Skončilo pripomienkové konanie k Národnému Akčnému Radónovému Plánu, no plán veľmi akčne nevyzerá

Národný akčný radónový plán je úloha štátnej správy (ÚVZ SR) ktorá vyplýva zo Smernice 2013/59. Už 2. štart má problém.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

12.12.2021skončilo pripomienkové konanie k Národnému akčnému radónovému plánu. Ten bol oznámený 1.4.2018 zákonom 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane (§135). Prvú etapu chcela spustiť autorka zákona, pani inžinierka Dubničková, ešte v roku 2020. Predložila konkrétny ale dosť veľkorysý návrh, nezvykle náročný na štátny rozpočet. Na 4 roky požadovala 6 993 000 EUR. Šest miliónov štyristo tisíc na službu alfa trekovej dozimetrie v rozsahu 32 tisíc dozimetrov. Vždy obdivujem veľkorysosť ale čo je veľa, to je veľa. Združenie pre reguláciu rizika z radónu nakupuje tu istú službu pre obyvateľov nie v najvýhodnejšom množstevnom režime za 12 €/kus a čo viem o štandardných cenách európskych poskytovateľov, najdrahšie sú Švédske, 37 € za kus (vlastné laboratórium nemáme). Dvesto EUR za kus pri takom objeme je nekresťansky veľa.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Či chcela pani inžinierka elektronickými meračmi radónu vybaviť armádu alebo aby každý pracovník všetkých RUVZ mal vlastný prístroj neviem ale na čo iné by bolo potrebných 300 ks polovodičových dozimetrov po 360 EUR/kus? Sledujem ceny i týchto technológií a vreckové sú od 80 do 170 EUR a tie zložitejšie, ktoré dokážu merať i zastúpenie Po 218 a Po 214 sa pohybujú okolo 250 EUR. Naopak na vybudovanie laboratória alfa trekovej dozimetrie v rámci ÚVZ (Národné referenčné centrum) ostalo len 160 tisíc Eur.

Projekt bol zamietnutý. Autorka ušla z ÚVZ. Prichýlil ju kamarát, vedúci odboru verejného zdravia, skríningu a prevencie na ministerstve zdravotníctva, ktorý je ÚVZ nadriadený.

SkryťVypnúť reklamu

Teraz tu bol druhý pokus. Autorsky je na ňom podpísaný odbor radiačnej ochrany RÚVZ Banská Bystrica a celý rad pracovníkov ostatných RÚVZ z celého Slovenska. Bansko Bystrický úrad je na ochranu pred prírodnou rádioaktivitou špecializovaný. Predložili plán viac ako o polovinu lacnejší ako bol ten predchádzajúci. Pominieme skutočnosť, že pracovníčky radiačnej ochrany nepoznajú rozdiel medzi kapitálovými a bežnými výdavkami, ale i tak je program riadne rozhadzovačný a vyzerá to tak ako by už v roku 2025 bol s radónom pokoj. No nie je to tak, Národný radónový plán (nebudem písať akčný) je projekt najmenej na budúcich 40 rokov. Združenie pre reguláciu rizika z radónu je toho názoru, že v prvých rokoch je potrebné vybudovať technickú základňu – špecializovanú dozimetrickú službu, ktorá bude projekt podporovať po celú dobu jeho trvania a organizačnú štruktúru, ktorá bude projekt riadiť. Nie ďalšiu nefunkčnú organizačnú bublinu ministerstva zdravotníctva ale Národnú frontu proti radónu, ktorá bude zložená z delegátov zúčastnených ministerstiev a neštátnych odborných organizácií, ktorá bude nezávisle na MZ SR projekt riadiť a ktorá bude pracovať vo virtuálnom prostredí digitálnych sietí a maximálne 1× do roka sa zíde na výročnej schôdzi aby schválili výročnú správu a mohli si priateľsky poťapkať po pleciach za dosiahnuté úspechy.

SkryťVypnúť reklamu

Naša predstava sa značne rozchádza s predstavou navrhovateľov. V rokoch 2022 a 2023 chcú za milión päťsto tisíc eur nakúpiť po tridsiati tisícoch dozimetrov á 25€, len 5 polovodičových dozimetrov za 25 tisíc kus a dve zariadenia na vyhodnotenie 5 000 dozimetrov za rok. Na predstieranie Akčného plánu skvelé ale k meraní je tu 850 tisíc rodinných domov, každý po 3 dozimetroch a rovnaký počet bytov v osobnom vlastníctve kde často vystačíme len s jedným dozimetrom, a verejne prístupné budovy ako sú školy, škôlky, Detské domovy, Domovy sociálnej starostlivosti, denné stacionáre, zdravotnícke zariadenia, štátne a samosprávne úrady, obyčajné pracoviska, divadla, kina, koncertné sály a kto vie na čo všetko som nespomenul. Na hranie si po 5 tisíc dozimetrov za rok nie je čas. To by len pomeranie rodinných domov, kde je riziko najväčšie, trvalo najmenej 250 rokov a to by žiadna analýza nákladov a prínosov neobhájila.

SkryťVypnúť reklamu

S tými 2× 30 000 dozimetrami chcú isť vyhľadávať oblasti so zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu zvýšených aktivít radónu v objektoch (prone area).

Tie oblasti už pred 20 rokmi vyhľadal Národný onkologický register a zakreslil je do mapy administratívneho členenia Slovenska a v každej ročenke je nová mapa. Tak vieme o 15 okresoch kde je incidencia rakoviny pľúc v rozmedzí 72 – 90, o 12 okresoch s incidenciou v rozmedzí 65 – 72 a iných 15 okresoch kde je incidencia v medziach 61 – 65. Okresy s najnižším výskytom rakoviny pľúc (12okresov) prevažne ležia na severe krajiny a vykazujú incidenciu v medziach 40 – 51. I tam je pozorovateľná výrazná stopa radónu v budovách , lebo ak by bolo na príčine ochorenia len fajčenie cigariet, incidencia rakoviny pľúc by balansovala okolo 25 na 100 tisíc obyvateľov za rok. Nedôvery hodné sú položky Spracovanie výsledkov 2× 250 000 € a Vyhodnotenie získaných údajov 2×125 000 €, lebo nie je jasné komu majú byť vyplatené. Odborné pracovníčky RÚVZ BB si vyhodnotenie výsledkov zadajú tretej osobe alebo ako?

Vážny problém predstavuje stanovisko Komisie predbežného posudzovania.

 Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 212/2021 je nesúhlasné

Nedostatkov komisia vymenovala niekoľko ale dva sú veľmi vážne.

Žiadajú rádiologické odôvodnenie Národného akčného radónového plánu. To znamená analýzu nákladov a prínosov projektu NARP, ktorú v kruhoch ÚVZ nikto za 30 rokov neurobil. Odôvodnenie ochrany pred účinkami radónu všetci brali ako prirodzene odôvodnené, veď ide o ožiarenie ľudí v obydliach. Prístup k radiologickej ochrane sa v roku 2007 zmenil. Píšu to v Publikácii 103 ICRP.

Analýzu nákladov a prínosov stratégií Preventívna ochrana budov proti prenikaní radónu z podložia a Zmierňovanie účinkov radónu v užívaných budovách prezentoval Škrabálek (18.Štiavnické dni 2017). Obe stratégie sú podľa očakávania v dlhodobej perspektíve odôvodnené. (Latentná doba vývoja rakoviny pľúc z radónu je dlhá. Krivka propagácie choroby baníkov začína na 6 rokoch od nástupu do bane a dosahuje maxima okolo 22 rokv od začiatku expozície. Prvé prípady ochorenia verejnosti sa výnimočne ukazujú v 15 rokoch veku a maximum je okolo 65 rokov.) Podľa analýzy prínosy významne prevyšujú náklady už po 25 rokoch uplatňovania Národného plánu pre radón, v ktorom ZRRR predpokladalo že každý rok bude 10 tisíc nových domov (všetky) vybavených preventívnymi opatreniami proti radónu a zameraná a optimalizovaná hladina radónu v 20 tisíc užívaných rodinných domoch. Pracovníci ÚVZ nie len domáce odborné publikácie nečítajú.

Druhý vážny problém je, že si na projekt nepýtali peniaze zo štátneho rozpočtu a je otázne, či im minister Zdravotníctva prostriedky z rozpočtu ministerstva uvoľní. Možno hej, lebo EU hrozí sankciami. Kompetentný orgán mal projekt spustiť už v roku 2018, ako stanovila Smernica. Zodpovedný kapitán a kormidelníčka už sú z z paluby odboru radiačnej ochrany ÚVZ dávno preč.

Súhlasím s názorom komisie predbežného posudzovania, lebo predložený projekt NARP je Potemkinova dedina, na oklamanie úradíkov EU a iných nadnárodných štruktúr, financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Presne tak, ako sa to robilo celých uplynulých 30 rokov. Pre spoločnosť, pre občanov tejto krajiny je takýto NARP úplne NA PRD.

Petr Škrabálek

Petr Škrabálek

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

50 rokov s rádioaktivitou. Prvých 20 rokov som sa zaoberal technológiami výroby rádioaktívnych žiaričov pre technické využitie v priemysle a v medicíne. Neskôr pribudli i etalóny pre energetickú a účinnostnú kalibráciu dozimetrických prístrojov. V náplni práce som tiež mal radiačnú bezpečnosť pri práci, lebo to súviselo s vývojom výrobných postupov. 1.1.1990 som opustil Prahu, s tým, že sa ďalej budem venovať neradiačnej chémii. Sľúbené pracovné miesto bolo zrušené skôr ako som prišiel a známy, geofyzik, ma požiadal, aby som mu vybudoval laboratórium na meranie aktivity radónu. Z minulého zamestnania bolo známych dosť a tak to nebol žiadny problém. Keď boli potrebné maradla a príslušenstvo objednané, zadávateľ odskočil a mne ostalo laboratórium na krku. Tak som sa zas vrátil k rádioaktivite. V roku 1992 som ako jediný na Slovensku získal autorizáciu Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo na úradné meranie radónu vo vzduchu, pôdnom vzduchu a vo vode. Po roku 2000 i poverenie od Úradu verejného zdravotníctva. V tom čase som tiež pôsobil na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU Zvolen v Banskej Štiavnici kde som inicioval vznik Združenia pre reguláciu rizika z radónu. Teraz som dôchodca a snažím sa dohnať všetko to, čo sme v radónu za tých 27 rokov nestihli urobiť. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

69 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu