Hlupáci v slovenskom školstve! Naozaj?

V jednom blogu sme sa nedávno na otázku „Najviac hlupákov pokope?" dozvedeli odpoveď: „V školstve!" Dozvedeli sme sa aj, že: „Kvalitu školstva určuje kvalita učiteľov a tá je horšia, ako sa nám zdá." Nadpis článku bol však zavádzajúci a mnoho senzáciechtivých čitateľov už po prečítaní prvých viet zistilo, že v tomto blogu nepôjde o všeobecne obľúbené kydanie na učiteľov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (11)
Obrázok blogu

Je veľmi dobré, že sa verejnosť a rodičia zaujímajú o školstvo. No konečne! Škoda, že až teraz. Ale aj tak jej patrí veľká vďaka. Učitelia všetkých stupňov škôl naozaj potrebujú podporu verejnosti. Inak sa postavenie učiteľa nikdy nezmení, nezlepší. Mnohoročná skúsenosť ukazuje, že od politických špičiek sa pomoci sotva dočkajú.

No v blogu sa však autor dopustil viacerých zjednodušení a omylov. Možno nechtiac. Tie by však mohli mať na jeho snahu negatívne následky. Práca slovenského učiteľa základnej a strednej školy je v mnohom diametrálne odlišná od práce jeho kolegov v zahraničí. Predovšetkým je odlišnosť jeho práce v tom, že popri základnom výkone svojej práce, teda vyučovaní, musí slovenský učiteľ vykonávať aj iné činnosti, ktoré za jeho kolegov v zahraničí vykonávajú iní zamestnanci škôl. A tých činností je veľmi veľa, možno vo výkone učiteľa v závislosti od druhu školy a povahy žiakov už prevažujú.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je nepochybné, že kvalita všetkých študentov slovenských vysokých škôl klesla. Teda rapídny pokles kvality študentov pedagogických fakúlt nie je ničím výnimočným. Je to spôsobené deformáciou vzdelávacieho systému. Preto treba najprv zmeniť deformovaný vzdelávací systém. Možno práve sprísnené kritériá prijímania absolventov základných škôl do gymnázií (príprava na univerzitné štúdium) a klasických stredných škôl budú prvým sitom, vďaka ktorému by sa na pedagogické fakulty mali dostať tí lepší, ba najlepší. Je nepochybné, že treba objektivizovať počet prijímaných študentov na pedagogické fakulty. Zdá sa, že kapacity pedagogických fakúlt sú priveľké.

Skryť Vypnúť reklamu

Je nepochybné, že študijnými výsledkami podpriemerný absolvent pedagogickej fakulty môže byť vynikajúci pedagóg a že vynikajúci študent môže ako pedagóg úplne zlyhať. V našich pomeroch jediným realizovateľným riešením je zavedenie nejakej formy talentových skúšok spôsobilosti k štúdiu pedagogikej fakulty. Je nepochybné aj to, že kvalitným pedagógom môže byť aj neabsolvent pedagogickej fakulty alebo odborník z praxe. Ale zároveň je nepochybné aj to, že vynikajúci odborník z praxe môže ako pedagóg v závislosti od druhu školy a povahy žiakov aj úplne zlyhať.

Je nepochybné, že v učiteľskom zbore je momentálne niekoľko tisíc nekvalitných učiteľov a zrejme aj dosť učiteľov, ktorí vyhoreli. Práca učiteľa je v aktuálnych podmienkach slovenského školstva na expresné vyhorenie ako stvorená (vyhoreniu sa sotva dá ubrániť).

Skryť Vypnúť reklamu

Je pravda, že škôl všetkého druhu je veľa a je zrejme je aj veľa učiteľov. Ale je pravda aj to, že tento stav si vynútili samotní rodičia, žiaci a študenti. A sú a budú to práve oni, ktorí sa akejkoľvek racionalizácii počtu škôl budú brániť.

Nie je pravda, že učitelia sa o zlepšenie pomerov v slovenskom školstve neusilovali. Je pravda, že veľa učiteľov, ktorí sa o zmenu usilovali, zo školstva odišlo alebo bolo odídených. Ale je pravda aj to, že veľa ich v školstve zostalo, že v učiteľskom zbore sú tisícky učiteľov, ktorí urobili pre slovenské školstvo to, čo urobiť mohli, ba aj robia a robiť budú. Mnohí investovali a investujú veľa svojho voľného času, ba aj vlastných finančných prostriedkov v prospech slovenského školstva, v prospech žiakov, v prospech vašich detí!

Skryť Vypnúť reklamu

Nie je pravda, že za aktuálny a zúfalý stav slovenského školstva zodpovedajú učitelia. Lebo pravda je, že to boli práve učitelia, ktorí zabránili ešte väčšiemu prepadu slovenského školstva.

Nie je pravda, že slovenské školstvo je o memorovaní, o absencii kritického myslenia a o absencii tvorivej práce. Predmetové olympiády, športové súťaže, Zenit, Mladý tvorca, medzinárodné projekty Leonardo, Comenius a ďalšie to vrchovatou mierou dokazujú.

Je pravda, že bez výrazného zvýšenia platov do školstva kvalitní ľudia nikdy neprídu. Ale je pravda aj to, že bez kvalitného a moderného vybavenia škôl sa slovenské školstvo nikdy nedostane zo stavu, v ktorom sa momentálne nachádza. Ani najkvalitnejší učiteľ pri absencii technického a materiálneho vybavenia nedokáže zázraky.

Nie je pravda, že učitelia pasívne čakali, že im za nich niekto iný vymôže lepšie pracovné podmienky a vyššie platy. Učitelia však urobili chybu v tom, že vždy brali ohľad na každého a na všetko. Výsledok je dnes všeobecne známy: prepad spoločenského postavenia učiteľa a aj na slovenské pomery nízke platy.

Snaha dostať na štúdium pedagogických fakúlt kvalitných ľudí je iste chvályhodná, ibaže efekt tohto snaženia sa môže dostaviť najskôr o štyri-päť rokov. A čo dovtedy? Myslím si preto, že by bolo oveľa osožnejšie, keby sa tí, ktorí chcú slovenskému školstvu naozaj nezištne pomôcť, zaujímali o najkvalitnejších učiteľov, ktorí v školách sú, a poskytli im náležitú pomoc. Lebo efekt sa dostaví takmer ihneď. Kvalitných učiteľov je v slovenskom školstve totiž ešte stále dosť!

Augustín Ondrejkovič

učiteľ strednej odbornej škole s pätnásťročnou podnikovou praxou a pätnásťročnou pedagogickou praxou, autor štyroch stredoškolských učebníc, jeden zo zakladateľov technickej olympiády pre základné školy, člen Slovenskej komisie a predseda Krajskej komisie technickej olympiády v Nitrianskom kraji

SKU

SKU

Bloger 
  • Počet článkov:  80
  •  | 
  • Páči sa:  21x

Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaŠkolstvoNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu