Prečo SKU podporila požiadavky historického štrajku učiteľov

Vážení priatelia, byť na konci záujmu spoločnosti a stať sa predmetom záujmu spoločnosti a dosiahnuť akceptovateľné ciele a výsledky je cesta, ktorou musíme kráčať my všetci, zomknutí v úsilí dosiahnuť spoločenský status slovenského európskeho učiteľa. Je to cesta o našom entuziazme, o optimizme, o nádeji, o našej spoločnej výnimočnosti. Po otvorení železnej opony sme s nádejou začali kráčať po demokratickej ceste, kde hodnota vzdelania výrazne akcentuje v školských vyspelých systémoch a postavenie učiteľa nesporne nie je vnímané na okraji záujmov spoločnosti, ale ako prioritný prvok celého socializačného a globalizačného procesu sveta. S nádejou a v intenciách poslania učiteľa chrániť hodnoty spoločnosti sme očakávali, že v programovom vyhlásení všetkých vlád téma školstva bude predmetom dôležitosti a učitelia sa na „chvíľočku“ stanú „V.I.P“.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (8)
Obrázok blogu

Spoločnosť sa progresívne rozvíjala, napredovala ekonomicky, avšak postrádala rozvoj duchovného raitingu, ktorého tvorcami, nositeľmi a realizátormi sú hlavne učitelia, umelci, lekári, psychológovia, sociálni pracovníci.

Výrazný ekonomický raiting, ktorý dosiahla naša krajina, dôsledkom svetových okolností akoby zhasol a opäť vyhasla nádej na rozvoj duchovného raitingu.

A tu je začiatok a koniec príbehu historického štrajku učiteľov z 13. septembra 2012.

Štrajk je legitímnym nástrojom uplatňovania základných ľudských práv, avšak jeho použitie v školskom prostredí je vnímané ako represívny nástroj, dokonca sa vyskytli titulky, že deti sú naši rukojemníci v dosahovaní našich cieľov.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Avšak učitelia, uvedomujúc si svoje poslanie, nezatvorili brány škôl bez zabezpečenia potrebných opatrení v súčinnosti s rodičmi, celý štrajk niesol aj iný rozmer ľudských práv - právo dieťaťa na vzdelanie, zatvorená brána odrážala len symbolicky vážnosť celospoločenského problému. Pre neštrajkujúcich bola brána otvorená a deti, ktoré sa z nejakých dôvodov ocitli pred bránou školy, bola zabezpečená bezpečnosť a starostlivosť. Riešenie formy štrajku bolo v kompetencii riaditeľa školy v súčinnosti so zriaďovateľom.

Učiteľ ako profesionál nepodporuje násilie, agresivitu, učí prosociálnemu a asertívnemu správaniu. Je potrebné ale aj povedať, že sme boli k tejto represívnej možnosti nepriamo donútení. Vnímame naše rozhodnutie zaujať postoj ku štrajku ako krízový, ku ktorému učiteľský stav dospel po zvyšovaní náročnosti pracovných úloh nielen z hľadiska moderných technológií, jazykovej gramotnosti, ale i z celkovej zložitosti ekonomických, finančných, edukačných, výchovných, psychologických a socializačných situácií v školskom prostredí, ale i z prioritného ponímania trhového mechanizmu spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Prečo?

Lebo ...pre učiteľa ako človeka, ktorý vzdeláva naše najväčšie bohatstvo - deti a mládež, to vôbec nebolo jednoduché rozhodnutie, uvedomujúc si, že štrajk je forma istého nátlakového protestu...

Lebo ...rešpektujeme základné ľudské práva...

Lebo ...sme očakávali systémové riešenie dlhodobo kritickej situácie vo financovaní a odmeňovaní v rezorte školstva...

Lebo ...učitelia dlhodobo upozorňujú na potrebu zvýšenia celkového objemu finančných prostriedkov do rezortu školstva...

Lebo ...sa nerealizuje plošná modernizácia vyučovania, je nedostatok učebných pomôcok zodpovedajúcich súčasnému poznaniu, nedostatočné vybavenie škôl technikou, zlý stav budov škôl, tried...

Skryť Vypnúť reklamu

Lebo ...sme sa ocitli v skupine podpriemerne zárobkovo činných vysokoškolsky vzdelaných občanov...

Lebo ...učiteľské platy nekorešpondujú s každoročným zvyšovaním základných životných potrieb...

Lebo ...platy sú podpriemerne poddimenzované už niekoľko rokov...

Lebo... sú sústavné zmeny v legislatíve, byrokratické zošnurovávanie, každodenná nástraha tyranie chyby...

Lebo ...ak sa učitelia dožadujú svojich zákonných zamestnávateľských práv a ľudských práv, tak sa stávajú nepohodlnými pre manažment školy, ktorý im zdôrazňuje svoj mocenský nástroj prepustenia...

Lebo ...sa vyskytujú prípady mobingových a bosingových techník...

Skryť Vypnúť reklamu

Lebo ...manažment školy si rozdeľuje odmeny, osobné príplatky a ostatní dostanú na výplatnej páske v kolónke osobný príplatok, odmena 0 eur...

Lebo ...dôsledkom zdravotne infikovaného pracovného prostredia /vši, svrab, blchy, herpetické a bakteriálne infekcie/ musia učitelia čerpať náhradné voľno, dovolenku alebo PN, kde strácajú svoje nárokovateľné financie...

Lebo ...niektoré pracovné hodnotenia učiteľov sú v príkrom rozpore so zachovaním dôstojnosti človeka ako jedného z občianskych práv...

Lebo ...absentuje zásadná transformácia obsahu vzdelávania, je potrebná redukcia učiva, učia veľa (aj zbytočných vecí), nie je čas „pohrať sa s učivom", robiť so žiakmi projekty, dať im priestor, aby sami objavovali poznatky, skúmali, experimentovali...

Lebo ...často zo svojich finančných zdrojov si pripravujú rôzne učebné texty, kopírujú z rôznych kníh, hľadajú na internete učebný materiál, vyrábajú pomôcky, pripravujú digitálne materiály na svojich počítačoch...

Lebo ...chcú mať vybudované dôstojné, v intenciách modernej doby pracovné podmienky, pracovnú klímu, zabezpečujúcu kreativitu, autonómnosť rozhodovania vo vyučovacom procese, inteligentnú podporu od manažmentu školy, štátnych inštitúcií, odborné, zákonné a demokratické vedenie škôl...

Lebo ...sa chcú stať autonómnym článkom rozvoja svojich škôl...

Lebo ...žiadajú ochranu duševného zdravia hlavne pred vulgárnym a agresívnym správaním žiakov a ich rodičov....

Lebo ...zvyšovanie počtu žiakov pri začleňovaní detí so sociálne znevýhodneného prostredia a detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami nezabezpečuje základnú požiadavku ich úspešnej edukácie - individuálny prístup učiteľa...

Lebo ...excelentní učitelia si zaslúžia zásluhovú definitívu v školstve...

Lebo ...svoju dovolenku potrebujú využívať na regeneráciu svojich síl a ochranu zdravia, nie na písanie školských vzdelávacích programov, plánov a iných písomností...

Lebo ...sa nechcú obávať prehnanej byrokratickej dôslednosti inšpektorov...

Lebo ...majú potrebu poukazovať na problémy v školstve, vyvolať celospoločenskú diskusiu...

Lebo ...chcú dodržiavať deklarované zákony tohto štátu platné rovnako pre všetkých...

Lebo ...chcú ukázať, že i učitelia sa vedia zomknúť, a tak ako to učia aj svojich žiakov postaviť za to, čo je správne, obhájiť si svoje právo na slušný život. Inak by si nás v budúcnosti ani žiaci nemuseli vážiť a rešpektovať...

Lebo ...majú nárok na dodržiavanie práv, nielen na bezvýhradnú realizáciu povinností.

Mária Barancová

prezidentka Slovenskej komory učiteľov

SKU

SKU

Bloger 
  • Počet článkov:  80
  •  | 
  • Páči sa:  21x

Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaŠkolstvoNezaradené

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu