Nazývajme veci pravým menom

Písmo: A- | A+

Na konci roka 2013 ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny informovalo o schválení mimoriadnej dotácie vo výške 10 miliónov eur pre dofinancovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov pre rok 2014. Bola to reakcia ministerstva na protest týchto poskytovateľov pred parlamentom. Poskytovatelia protestovali, že takto ďalej vyžiť nevedia, nakoľko im samosprávy neplatia toľko, koľko by mali. Ministerstvo naoko apel neverejných vypočulo, verejne sľúbilo finančnú pomoc, ale radosť z dotácie sa zmenila na sklamanie.

V rámci podmienok sľúbenej dotácie na začiatku tohto roka nastali nečakané zmeny.  Sumu, ktorú neverejní poskytovatelia dostanú na sociálne služby od ministerstva, im má kraj podľa vyjadrení neverejných stiahnuť z už schváleného rozpočtu. V konečnom dôsledku dostanú neverejní na klienta toľko isto, ako pred tým. Kompetentní argumentujú, že tak budú VUC-ky schopné zafinancovať poskytovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov pre viacerých klientov. S navýšením financií na klienta sa ale nepočíta. Neverejní dostanú rovnako ako pred tým, akurát že z dvoch zdrojov. Klientom sa tak platby neznížia, budú platiť za sociálne služby rovnako ako doteraz. Okrem toho samotné VUC-ky nevedia garantovať, že keď im zostane viac peňazí, že by sa čakacie lehoty na poskytnutie sociálnej služby klientom skrátili.

Pred niekoľkými dňami VUC-ky poslali list neverejným poskytovateľom s dátumom 15.1.2014 s výzvou na podanie žiadosti o poskytnutie „mimoriadnej dotácie" na podporu vybraných sociálnych služieb. Po splnení podmienok im bude poskytnutý finančný príspevok ako transfer v súlade so zmluvou medzi VUC-kou a zariadením. Háčik je len v tom, že k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenia z daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, kde vybavenie potvrdení trvá formálne aj 30 dní. Ako to majú neverejní stihnúť do dátumu 30. januára 2014, ktorý je uvedený priamo v spomínanom liste?

Komu sa dotáciou ide pomôcť? Dostanú neverejní viac peňazí na klienta? NIE. Klientom sa znížia platby? NIE?  Vylepší sa imidž VUC-kám, že zabezpečia poskytovanie sociálnych služieb viacerým klientom? ÁNO. Tak potom netreba zavádzať verejnosť, ktorá si myslí, aké je ministerstvo voči neverejným poskytovateľom „štedré". Diskriminácia klientov u neverejných poskytovateľov a nedostatočné financovanie sociálnych služieb pretrváva i naďalej.

Preto nazývajme veci pravým menom.

Skryť Zatvoriť reklamu