Flašíková–Beňová, Frešo či Krajcer? Kto bude najviac sociálny?

Písmo: A- | A+

Bratislavský samosprávny kraj dáva na sociálnu oblasť približne 24 miliónov eur ročne, čo je skoro 20 % z celkového balíka určeného na prerozdelenie v kraji. Má aktualizovanú koncepciu sociálnych služieb, schválený dokument o podmienkach kvality služieb, dostupné informácie na webe, pripravuje sa transformovať domovy sociálnych služieb, vzorne a načas platí neverejným poskytovateľom. I napriek tomu nie je vôbec ľahké tento kraj z pohľadu sociálnych služieb riadiť. Horúcimi kandidátmi na stoličku župana v BSK sú najmä traja kandidáti. Ktorý z nich však bude reálne a kompetentne sociálny? Posúďme spolu.

Flašíková - Beňová?

Flašíková - Beňová si vybrala šesť hlavných priorít pre svoj program. Jednou z nich je aj „Spravodlivý sociálny systém". Opomenúc často používaný zmätočný termín „sociálne zariadenia" na označenie zariadení sociálnych služieb, zdôrazňuje potrebu zabezpečenia sociálnych služieb a bývania najmä pre seniorov. Ostatné sociálne odkázané skupiny, o ktoré sa má VUC postarať (napríklad ľudí so zdravotným postihnutím a ďalšie), vo svojom programe už nespomína. Príliš často sa odvoláva na ministerstvami pripravované materiály, ktoré však nie sú ani len vo finálnej podobe v súčasnosti, nieto na predloženie a schválenie do parlamentu. Prísľub garancie poskytnutia sociálnych služieb aj v prípade insolventnosti klienta prostredníctvom zvýšeného príspevku už teraz garantuje zákon, takže nejde o nič nadštandardné. Pozitívom však je návrh na zverejňovanie ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku v zariadeniach sociálnych služieb a na odkázanosť, čo by malo prispieť k otvorenému a spravodlivejšiemu financovaniu v sociálnych službách.

Frešo?

Po preštudovaní Frešových návrhov na zvýšenie kvality života v BSK v rámci predvolebného programu som „sociálne znejúce" našla len dva nadpisy - "Zabezpečíme rodinné pasy pre obyvateľov kraja" a „Postupne budú pribúdať byty pre učiteľov". Tieto dva „sociálne" návrhy však v konečnom dôsledku nemajú nič spoločné s podporou sociálnych služieb, ani sociálno-právnou ochranou a kuratelou. O sociálnom programe nič nepíšu ani len jeho noviny „Na kus reči".

Krajcer?

Medzi konkrétnymi opatreniami pre zlepšenie života obyvateľov BSK v Krajcerovom programe nájdeme samostatnú sekciu venovanú sociálnej oblasti. Ide o konkrétne a jasne uchopiteľné návrhy smerované na posilnenie a podporu sociálnych služieb a to nie len pre seniorov! Program sa podrobne venuje oblastiam zvyšovania kvality a dostupnosti sociálnych služieb, navrhuje ich otvorené a spravodlivé financovanie cez zverejňovanie ekonomicky oprávnených nákladov u poskytovateľov na prevádzku a na odkázanosť. Ambíciou programu je zavádzanie spravodlivých poradovníkov pre umiestňovanie klientov v zariadeniach sociálnych služieb, aby sa čakacie doby postupne skracovali a nikto sa nemohol „predbehovať". Po prvýkrát sa v programe kandidátov práve uňho objavuje monitorovanie spokojnosti klientov s poskytovanými sociálnymi službami, čo dáva programu silnú pridanú hodnotu, ktorú nespomína okrem neho nikto.

Analýzu som sa snažila urobiť naozaj korektne vychádzajúc z dostupných materiálov na weboch všetkých troch kandidátov. Z celého programu som hodnotila opatrenia a návrhy smerované len do sociálnej oblasti. Keby sme sedeli v škole, tak Frešo by odo mňa dostal za svoje návrhy v sociálnej oblasti štvorku „4" s prižmúreným okom, Flašíková - Beňová by bola medzi dvojkou a trojkou „2/3" a Krajcer by dostal jednotku „1".

Ak Krajcer splní, čo sľúbil, tak by mohol byť v BSK zo všetkých kandidátov najbližšie k ľuďom. Sociálna pomoc v kraji sa musí ľudí priamo dotýkať. Ja by som volila Krajcera za župana. Že vraj ľuďom rozumie a má na to nos. A to dokazuje aj jeho sociálny program.

Skryť Zatvoriť reklamu