Keď školstvo v meste nie je prioritou

Písmo: A- | A+

Hoci neustále počúvame od mnohých politikov, že na rozdiel od „veľkej politiky" tá komunálna vôbec nie je o politických stranách, ale o osobnostiach mesta či obce, v meste Nitra to neplatí. Dokazujú to rozhodnutia, ktoré majú jasný politický podtón a kopírujú politickú líniu toho ktorého ministra.

Ako mestská poslankyňa už roky bojujem za zrovnoprávnenie financovania verejných a neverejných škôl a školských zariadení. V meste Nitra sa však zastupiteľstvo drží jasne stanovených minimálnych mantinelov pre financovanie škôl a školských zariadení a na vzdelávanie detí nášho mesta nechce navyše pustiť ani cent.

Dokonca sa stávajú prípady, že škola alebo školské zariadenie nedostane ani to, čo mu zo zákona resp. všeobecného záväzného nariadenia prináleží. Svedčí o tom aj Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Cirkevného centra voľného času, kde sa píše: „V zmysle normatívu MF SR stanovilo podľa príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. dotáciu vo výške minimálne 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V skutočnosti však bola poukázaná finančná čiastka iba vo výške 80 % zo stanovenej sumy" (Čítajte viac na: http://www.nitra.sk/news.php?extend.2136 mat. č. 926/2013). Na ostatnom zastupiteľstve som na tento rozpor v nedofinancovaní poukázala, žiaľ bez vysvetlenia zo strany kompetentných. Preto sa budem vysvetlenia a riešenia od kompetentných na meste i naďalej domáhať.

Krátenie financií sa však netýka len neverejných školských zariadení ale aj verejných škôl. V rámci prenesených kompetencií majú obce a mestá možnosť krátiť rozpočty školám do výšky 5 %. A tak väčšie školy často doplácajú v obciach na insolventnosť tých menších, lebo sa im na dofinancovanie musia poskladať z vlastných zdrojov (Čítajte viac na: http://nitra.sme.sk/c/6856209/mesto-zobralo-vacsim-skolam-aby-dofinancovalo-tri-mensie.html). Prečo sa musí brať na vzdelanie jedným deťom, aby mohli mať vzdelanie tie druhé? Prečo jedna škola, ktorá by vďaka týmto financiám (ktoré jej prináležia!) mohla zakúpiť napríklad lepšie vybavenie pomôcok pre žiakov, ich musí na základe rozhodnutia zriaďovateľa prepustiť inej škole? Veď nech mesto, obec pre školu, ktorá potrebuje navýšiť financie, vyčlení peniaze zo svojho rozpočtu, nie na úkor inej školy, nie na úkor iných detí.

Tu však narážame na najzásadnejší kameň úrazu a síce, je vzdelávanie detí naozaj v našom meste prioritou? Nie je to len čosi načarbané na papieri počas predvolebnej kampane? Zdá sa, že v meste Nitra to naozaj je len dobre znejúci slogan do volieb. A ako to už v politike býva, nie slová ale skutky sú podstatné.

Tam, kde by poslanci mohli školám a školským zariadeniam pridať, nedajú ani to, čo im patrí. A že niet z čoho? Všetko je otázka priorít. Pri mentálnom nastavení terajšej koaličnej väčšiny v mestskom zastupiteľstve, kde dominujú investičné akcie mesta, či nadštandardné investície do profesionálneho športu, sa však v tomto smere asi veľa očakávať nedá. Veď posúďte sami. Nitra má už teraz naplánované investičné akcie, ktoré prevyšujú možnosti rozpočtu (Čítajte viac na: http://nitra.sme.sk/c/6800072/prebytok-vlanajsieho-rozpoctu-pouzije-mesto-na-investicie.html).

Najlepšou investíciou do budúcnosti je vzdelanie. Ak chceme, aby sa naše mesto a koniec koncov celé Slovensko posunulo vpred, musíme mať toto jednoduché pravidlo stále na pamäti. Školstvo musí byť aj v našom meste prioritou.

 

Skryť Zatvoriť reklamu